Izbor vsebin
Domov
Predstavitev
Iskanje prireditev
Posebnosti
Akcije TVU 2018
Izvajalci
TVU v številkah

Promocijsko gradivo TVU


Izvajalci TVU 2018

Skupno 1812 izvajalcev!
Izvajalci so razvrščeni po abecednem redu.
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Obalna sindikalna organizacija - KS 90
Trg Brolo 2, 6600 Koper-Capodistria

Obalni dom upokojencev Koper
ODU Koper
Krožna cesta 5, 6600 Koper-Capodistria

Obalno društvo za kadrovsko dejavnost Koper
Kmečka 2, 6600 Koper-Capodistria

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina

Občina Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče

Občina Cerknica
Cesta 4. maja, 1380 Cerknica

Občina Jesenice
Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Občina Ljutomer
Vrazova 1, 9240 Ljutomer, 9240 Ljutomer

Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Občina Moravske Toplice
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice

Občina Pivka
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Občina Poljčane
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Občina Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela

Občina Prebold
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

Občina Prevalje
Trg 2 a, 2391 Prevalje

Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Občina Razkrižje
Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, 9246 Razkrižje

Občina Rečica ob Savinji, Center za družine Medgen Rečica ob savinji
Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji

Občina Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

Občina Tabor
Tabor 21, 3304 Tabor

Občina Trbovlje
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

Občina Veržej
Ulica Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej

Občina Vransko
Vransko 59, 3305 Vransko

Občina Žalec
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Občinska knjižnica Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče

Občinska knjižnica Jesenice
Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Žirovnica 63 4274 Žirovnica, 4270 Jesenice

Občinska knjižnica Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela

Občinska knjižnica Prebold
Na bazen 1, 3312 Prebold

Občinska knjižnica Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko

Oblikovanje in dekoracija, Mateja Završnik, s.p.
Miren 142 D, 5291 Miren

Območna obrtna zbornica Ajdovščina
OOZ Ajdovščina
Vipavska cesta 4b, 5270 Ajdovščina

Območna obrtna zbornica Cerknica
Tabor 2, 1380 Cerknica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer
Stari trg 3, 9240 Ljutomer, 9240 Ljutomer

Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah
Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

Območno društvo invalidov Dravinjske doline
Ul. Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice

Območno združenje Rdečega križa Ajdovščina
Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina

Območno združenje Rdečega križa Celje
Kidričeva ulica 3, 3000 Celje

Območno združenje Rdečega križa Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

Območno združenje Rdečega križa Metlika
Črnomaljska cesta 3, 8330 Metlika

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto
Ul. Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto

Območno združenje rdečega križa Trbovlje
Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje

Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Optika Meet
Ulica heroja Nandeta 31, Maribor, 2000 Maribor

Osebno dopolnilno delo Jadranka Kincel
Grobelno del 21, 3231 Grobelno

Osebno svetovanje za prehrano in zdravo življenje Štefanija Glušič s.p.
Na zelenici 17, 3312 Prebold

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Jenkova cesta 2, 3320 Velenje

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava
Ingoličeva 6, 2314 Zgornja Polskava

Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Vrtec
Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli

Osnovna šola borcev za severno mejo
Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

Osnovna šola Braslovče
Rakovlje 15 b, 3314 Braslovče, 3314 Braslovče

Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno 78, 2363 Podvelka

Osnovna šola Brežice
Levstikova 18, 8250 Brežice

Osnovna šola Bršljin
Kočevarjeva 40, 8000 Novo mesto

Osnovna šola Brusnice
Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice

Osnovna šola Col 35
Col, 5273 Col

Osnovna šola Črna na Koroškem
Pristava 12/b, 2393 Črna na Koroškem

Osnovna šola Črni Vrh
Črni Vrh nad Idrijo 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo , 5274 Črni Vrh nad Idrijo

Osnovna šola Dobje
Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini

Osnovna šola Dobravlje
Dobravlje 1, 5263 Dobravlje

Osnovna šola Dolenjske Toplice
Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice

Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Vinarska cesta 4, 5271 Vipava , 5271 Vipava

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Škocjan 51, 8275 Škocjan

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Škocjan 51, 8275 Škocjan

Osnovna šola Frana Roša
Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85, 1000 Ljubljana

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49, 4000 Kranj

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor

Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje
Polje 4, 2391 Prevalje

Osnovna šola Gradec
Bevkova 3, 1270 Litija

Osnovna šola Grm
Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto

Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Vodnikova 3, 3320 Velenje

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu

Osnovna šola Hudinja
Mariborska cesta 125, 3000 Celje

Osnovna šola in vrtec Mala Nedelja
Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71, 2354 Bresternica

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, podružnična osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer
Golarjeva ulica 6, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
Trata 40, 4224 Gorenja vas

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje
Šafarsko 24, 9246 Razkrižje

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - enota Vrtec pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska ulica 1, 8270 Krško

Osnovna šola Koroška Bela
Cesta Talcev 2, 4270 Jesenice

Osnovna šola Koroški jeklarji
Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

Osnovna šola Kozje
Kozje 131, 3260 Kozje

Osnovna šola Križe
Cesta Kokrškega odreda 16, 4290 Tržič

Osnovna šola Križevci
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomerju

Osnovna šola Kungota
Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota

Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom
Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija

Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Šolska pot 5, 1433 Radeče

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, podružnična šola Svibno
Svibno 18, 1433 Radeče

Osnovna šola Medvode
Špela Debenak Hafner
Lavričeva 15, 1000 Ljubljana

Osnovna šola Mežica
Partizanska cesta 16, 2392 Mežica

Osnovna šola Mihajla Rostoharja Krško
Cesta 4.julija 33, 8270 Krško

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj

Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd

Osnovna šola Notranjskega odreda Cerknica, Podružnična osnovna šola »11. maj« Grahovo
Grahovo 120, 1384 Grahovo

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična enota Maksim Gaspari Begunje
Begunje 26, 1382 Begunje pri Cerknici

Osnovna šola Orehek
Vrtec pri OŠ Orehek
Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj

Osnovna šola Ormož
Hardek 5, 2270 Ormož

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

Osnovna šola Pirniče
OŠ Pirniče
Zgornje Pirniče 37B, 1215 Medvode

Osnovna šola Pivka
Vrtec Pivka
Prečna ulica 3, 6257 Pivka

Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu
Podgorje 172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

Osnovna šola Poldeta Stražišarja
Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice

Osnovna šola Polzela
Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Osnovna šola Preska
OŠ Preska
Preška cesta 22, Medvode, 1215 Medvode

Osnovna šola Prestranek
Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice

Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem

Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Podružnica Trstenik
Trstenik 39, 4204 Golnik

Osnovna šola Simona Jenka Kranj
PŠ Primskovo
Ulica XXXI divizije 7a, 4000 Kranj

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Matična šola
Matična šola
Ulica XXXI. divizije 7 a, 4000 Kranj

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Podružnica Primskovo
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, PŠ Goriče
Srednja vas - Goriče 1, 4204 Golnik

Osnovna šola Simona Jenka, Podružnična šola Center
Komenskega 2, 4000 Kranj, 4000 Kranj

Osnovna šola Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici

Osnovna šola Slivnica pri Celju
Gorica 61, 3263 Gorica pri Slivnici

Osnovna šola Središče ob Dravi
Slovenska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi, 2277 Središče ob Dravi

Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Dobravska ulica 13a, 2270 Ormož, 2270 Ormož

Osnovna šola Stročja vas
Stročja vas 101, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Šalek Velenje
Šalek 87, 3320 Velenje

Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka

Osnovna šola Šmarje - Sap
Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje Sap

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Podružnična šola Sveti Štefan
Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan, 3264 Sveti Štefan

Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Šmarje 1, 6274 Šmarje

Osnovna šola Šmarjeta
Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, 8220 Šmarješke Toplice

Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Keršičeva cesta 51, 1420 Trbovlje

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
Tavčarjeva 21, 4270 Jesenice

Osnovna šola Trbovlje
Mestni trg 6, 1420 Trbovlje

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7, 9241 Veržej

Osnovna šola Veržej - Enota Dom
Puščenjakova 7, 9241 Veržej

Osnovna šola Veržej - enota Vrtec Veržej
Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej

Osnovna šola Vinica
Vinica 50, 8344 Vinica

Osnovna šola Žužemberk
Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk

Osrednja knjižnica Celje
OKC
Muzejski trg 1a, 3000 Celje

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria
Trg/Piazza Brolo 1, 6000 Koper-Capodistria

OŠ 27. julij (posebni program)
Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik

OŠ Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče

OŠ Beltinci
Panonska ul. 35b, 9231 Beltinci

OŠ Bojana Ilicha Maribor
Mladinska 13, 2000 Maribor

OŠ Dobje, enota Vrtec
Dobje pri Planini 20A, 3224 Dobje pri Planini

OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib 101, 1318 Loški Potok

OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača - Podružnična šola Vreme
Vremski Britof 19, , 6215 Divača

OŠ Drska Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 63, 8001 Novo mesto

OŠ Dušana Flisa Hoče
Šolska ulica 10, 2311 Hoče

OŠ Dušana Flisa Hoče, PŠ Reka Pohorje
Hočko Pohorje 1, 2311 Hoče

OŠ Frana Kranjca
Hraševčeva učica 1, 3000 Celje

OŠ Franc Rozman Stane
Kersnikova 10, 2000 Maribor, 2000 Maribor

OŠ Franceta Bevka
Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana

OŠ Franceta Bevka Tolmin
Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin, 5220 Tolmin

OŠ Franceta Prešerna Kranj (centralna šola)
Kidričeva 49, 4000 Kranj

OŠ Gomilsko
Gomilsko 34, 3303 Gomilsko

OŠ Hudinja
Mariborska 125, 3000 Celje, 3000 Celje

OŠ Ig
Troštova 24, 1292 Ig

OŠ Ivana Cankarja, enota Tržaška
Tržaška cesta 2, 1360 Vrhnika

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani

OŠ Jurija Vege
Vegova ulica 38, 1251 Moravče, 1251 Moravče

OŠ Jurija Vege Moravče - POŠ Vrhpolje
Vrhpolje 32, 1251 Moravče

OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana

OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, 8343 Dragatuš

OŠ Ljubečna
Kocbekova cesta 40 a, 3202 Ljubečna

OŠ Martina Krpana
Gašperšičeva 10 , 1000 Ljubljana

OŠ Nove Jarše
Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
Spodnje Škofije 40 d, 6281 Škofije

OŠ Otlica
Otlica 48, 5270 Ajdovščina

OŠ Pod goro
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice

OŠ Pod goro POŠ Špitalič
Špitalič 2, 3215 Loče pri Poljčanah

OŠ Pod goro, POŠ V parku
Tattenbachova 5a, Slovenske Konjice, 3210 Slovenske Konjice

OŠ Podčetrtek
Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek

OŠ Podčetrtek, POŠ Pristava pri Mestinju
Pristava pri Mestinju 27 a, 3253 Pristava pri Mestinju

OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec

OŠ Polhov Gradec, POŠ Šentjošt
Šentjošt nad Horjulom 54, 1354 Horjul

OŠ Predoslje
Predoslje 17a, 4000 Kranj

OŠ Preserje pri Radomljah
Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, 1235 Radomlje

OŠ Preserje, PŠ Jezero
Preserje 60, 1352 Preserje, 1352 Preserje

OŠ Preserje, PŠ Rakitna
Rakitna 54, 1351 Brezovica pri Ljubljani

OŠ Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert 89, 3271 Šentrupert, 3271 Šentrupert

OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

OŠ Rodica
Kettejeva 13, 1230 Domžale

OŠ Srečka Kosovela Sežana
Kosovela 6, 6210 Sežana

OŠ Staneta Žagarja Lipnica
Lipnica 12, 4245 Kropa

OŠ Stražišče Kranj
Šolska ulica 2, 4000 Kranj

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

OŠ Škofljica
Klanec 5, 1291 Škofljica

OŠ Šmarje pri Jelšah, Podružnična šola Kristan Vrh
Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat, 3241 Podplat

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Mestinje
Mestinje 43, 3241 Podplat

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Sladka Gora
Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Šentvid
Šentvid 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Zibika
Zibika 5, 3253 Pristava pri Mestinju

OŠ Šmartno v Tuhinju, PŠ Motnik
motnik 8, 1221 Motnik, 1221 Motnik

OŠ Šturje
Bevkova ulica 22, 5270 Ajdovščina

OŠ Tabor, POŠ Hotedršica
Tržaška 150 , 1370 Logatec

OŠ Trzin
Mengeška 7/b, 1236 Trzin

OŠ Vižmarje-Brod
Na gaju 2, 1000 Ljubljana

OŠ Zreče
Šolska ulica 3, 3214 Zreče

OŠ Žirovnica
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica, 4274 Žirovnica

Otroška animacija in turistično vodenje, Sara Tamše, s.p.
Košnica pri Celju 52 D, , 3000 Celje

Otroška folklorna skupina Dragatuš
Dragatuš 5a, 8340 Črnomelj

Otroški vrtec Ajdovščina
Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina

Otroški vrtec Metlika
Župančičeva ul. 1, 8330 Metlika

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja - Enota Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Sevnica
Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja - enota Slovenj Gradec, dnevi center
Celjska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

OZARA, Enota Zasavje
Cesta 1. junija 4, 1420 Trbovlje


 << Nazaj
 
 
 

Povezujemo se:


Koledar prireditev TVU

Danes | Jutri | Pojutrišnjem

Posebnosti:
Radijske in TV oddaje
Odprti telefoni
Spletne strani
Zunaj Slovenije

Kaj se dogaja v TVU 2018?

Podprite idejo vseživljenjskega učenja
in TVU na Facebooku:


Uporabite ključnik:
#TVU2018
     
  Na prvo stran TVU! Andragoški center Slovenije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
 

(C) 1996-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 08.01.2019, 13:51
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker