Izbor vsebin
Domov
Predstavitev
Iskanje prireditev
Posebnosti
Akcije TVU 2017
Izvajalci
TVU v številkah

Promocijsko gradivo TVU

 #TVU2017
Izvajalci TVU 2017

Skupno 1669 izvajalcev!
Izvajalci so razvrščeni po abecednem redu.
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Obalna sindikalna organizacija - KS 90
Trg Brolo 2, 6600 Koper-Capodistria

Obalni dom upokojencev Koper
ODU Koper
Krožna cesta 5, 6600 Koper-Capodistria

Obalno društvo za kadrovsko dejavnost Koper
Kmečka 2, 6600 Koper-Capodistria

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina

Občina Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče

Občina Cerknica
Cesta 4. maja, 1380 Cerknica

Občina Jesenice
Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Občina Kozje
Kozje 37, 3260 Kozje

Občina Ljutomer
Vrazova 1, 9240 Ljutomer, 9240 Ljutomer

Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Občina Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Občina Moravske Toplice
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice

Občina Oplotnica
Oplotnica 24, 2317 Oplotnica

Občina Poljčane
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Občina Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela

Občina Polzela - TIC Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela, 3313 Polzela

Občina Prebold
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

Občina Prevalje
Trg 2 a, 2391 Prevalje

Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

Občina Razkrižje
Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, 9246 Razkrižje

Občina Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občina Šentjur
Mestni trg 10, 3230 Šentjur

Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

Občina Tabor
Tabor 21, 3304 Tabor

Občina Veržej
Ulica Bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej

Občina Vransko
Vransko 59, 3305 Vransko

Občina Žalec
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Občinska knjižnica Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče

Občinska knjižnica Jesenice
Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Občinska knjižnica Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela

Občinska knjižnica Prebold
Na bazen 1, 3312 Prebold

Občinska knjižnica Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko

Oblikovanje in svetovanje, Nada Vreže, s.p., Čar Vrta
Brodarjeva ulica 3, 3000 Celje

Območna obrtna zbornica Ajdovščina
OOZ Ajdovščina
Vipavska cesta 4b, 5270 Ajdovščina

Območna obrtna zbornica Cerknica
Tabor 2, 1380 Cerknica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer
Stari trg 3, 9240 Ljutomer, 9240 Ljutomer

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
Titova cesta 63, 2000 Maribor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Ul. Gradnikove brigade 6 , 5000 Nova Gorica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka

Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah
Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

Območno združenje Rdečega križa Ajdovščina
Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina

Območno združenje Rdečega križa Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj

Območno združenje Rdečega križa Metlika
Črnomaljska cesta 3, 8330 Metlika

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto

Območno združenje RK Slovenj Gradec
Celjska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Obzorje d.o.o.
Ljubljanska cesta 80, 2310 Slovenska Bistrica

OD-REŠITEV, poklicno svetovanje in kadrovsko izobraževanje, Aleš Pogačnik, s.p.
Sp. Gorje 122, 4247 Zgornje Gorje

Odbor za tematske poti Posavja pri RRA Posavje
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, 8270 Krško

Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Organizacija dogodkov in poslovno svetovanje, Vesna Drofenik s.p
Polanškova ulica 2, 1231 Ljubljana - Črnuče

Osebno dopolnilno delo Jadranka Kincel
Grobelno del 21, 3231 Grobelno

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Jenkova cesta 2, 3320 Velenje

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Šolska ulica 1, 8333 Semič

Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Vrtec
Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli

Osnovna šola Bogojina
Bogojina 134, 9222 Bogojina

Osnovna šola borcev za severno mejo
Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

Osnovna šola Braslovče
Rakovlje 15 b, 3314 Braslovče, 3314 Braslovče

Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno 78, 2363 Podvelka

Osnovna šola Brežice
Levstikova 18, 8250 Brežice

Osnovna šola Bršljin
Kočevarjeva 40, 8000 Novo mesto

Osnovna šola Col 35
Col, 5273 Col

Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka

Osnovna šola Črna na Koroškem
Pristava 12/b, 2393 Črna na Koroškem

Osnovna šola Danila Lokarja
Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina, 5270 Ajdovščina

Osnovna šola Dobje
Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini

Osnovna šola Dobravlje
Dobravlje 1, 5263 Dobravlje

Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Vinarska cesta 4, 5271 Vipava , 5271 Vipava

Osnovna šola Frana Kranjca
Hrašovčeva 1, 3000 Celje

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Škocjan 51, 8275 Škocjan

Osnovna šola Frana Roša
Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje

Osnovna šola Frana Roša
Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje

Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka
Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85, 1000 Ljubljana

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci
Ulica Juša Kramarja 10, Črenšovci, 9232 Črenšovci

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Osnovna šola Franceta prešerna Kranj-podružnična šola Kokrica
Kidričeva 49, 4000 Kranj

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor

Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje
Polje 4, 2391 Prevalje

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Osnovna šola Gorica Velenje
Goriška cesta 48, 3320 Velenje

Osnovna šola Gradec
Bevkova 3, 1270 Litija

Osnovna šola Grm
Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Vodnikova 3, 3320 Velenje

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu

Osnovna šola Hudinja
Mariborska cesta 125, 3000 Celje

Osnovna šola I Murska Sobota
Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota

Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71, 2354 Bresternica

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, podružnična šola Cvetka Golarja Ljutomer
Golarjeva ulica 6, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
Trata 40, 4224 Gorenja vas

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - enota Vrtec pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Partizanska 28, 1381 Rakek

Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska ulica 1, 8270 Krško

Osnovna šola Koroška Bela
Cesta Talcev 2, 4270 Jesenice

Osnovna šola Koroški jeklarji
Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem

Osnovna šola Kozje
Kozje 131, 3260 Kozje

Osnovna šola Križe
Cesta Kokrškega odreda 16, 4290 Tržič

Osnovna šola Kungota
Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota

Osnovna šola Lava
Pucova ulica 7, 3000 Celje

Osnovna šola Litija
Cesta Komandanta Staneta 2, 1270 Litija

Osnovna šola Livada Velenje
Efenkova cesta 60, 3320 Velenje

Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju

Osnovna šola Mala Nedelja
Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja

Osnovna šola Mala Nedelja - enota Vrtec Mala Nedelja
Mala Nedelja 30, 9243 Mala Nedelja

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Šolska pot 5, 1433 Radeče

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, podružnična šola Svibno
Svibno 18, 1433 Radeče

Osnovna šola Medvode
Sonc
Verje 7d, 1215 Medvode

Osnovna šola Mežica
Partizanska cesta 16, 2392 Mežica

Osnovna šola Mihajla Rostoharja Krško
Cesta 4.julija 33, 8270 Krško

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje
Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Osnovna šola Mirana Jarca
Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj

Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna

Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd

Osnovna šola Notranjskega odreda Cerknica, Podružnična osnovna šola »11. maj« Grahovo
Grahovo 120, 1384 Grahovo

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica

Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična enota Maksim Gaspari Begunje
Begunje 26, 1382 Begunje pri Cerknici

Osnovna šola Ob Dravinji
Ul. Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice

Osnovna šola Ormož
Hardek 5, 2270 Ormož

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

Osnovna šola Pod goro
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice

Osnovna šola Podgorje
Podgorje 172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Osnovna šola Podzemelj
OŠ Podzemelj
Podzemelj 11a, 8332 Gradac

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

Osnovna šola Poldeta Stražišarja
Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice

Osnovna šola Poljane
Poljane 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

Osnovna šola Polzela
Šolska ulica 3, 3313 Polzela

Osnovna šola PP Milke Šobar-Nataše
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj

Osnovna šola Preska
OŠ Preska
Preška cesta 22, Medvode, 1215 Medvode

Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem

Osnovna šola Razkrižje
Šafarsko 24, 9246 Razkrižje

Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj

Osnovna šola Simona Jenka, Podružnična šola Center
Komenskega 2, 4000 Kranj, 4000 Kranj

Osnovna šola Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici

Osnovna šola Slivnica pri Celju
Gorica 61, 3263 Gorica pri Slivnici

Osnovna šola Stročja vas
Stročja vas 101, 9240 Ljutomer

Osnovna šola Šalek Velenje
Šalek 87, 3320 Velenje

Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Vegova ulica 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan

Osnovna šola Šmarjeta
Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, 8220 Šmarješke Toplice

Osnovna šola Šraja Aljoše Nova vas
Nova vas 4 b, 1385 Nova vas

Osnovna šola Toneta Čufarja
C.Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice

Osrednja knjižnica Celje
OKC
Muzejski trg 1a, 3000 Celje

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria
Trg/Piazza Brolo 1, 6000 Koper-Capodistria

OŠ 27. Julij Kamnik
Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik

OŠ Antona Ukmarja Koper
Pot v gaj 2, 6000 Koper-Capodistria

OŠ Beltinci
Panonska ul. 35b, 9231 Beltinci

OŠ Bilje
Bilje 185, 5292 Renče

OŠ Bojana Ilicha Maribor
Mladinska 13, 2000 Maribor

OŠ Brinje Grosuplje
Ljubljanska cesta 40 a, 1290 Grosuplje

OŠ Danile Kumar
Godeževa 11, 1000 Ljubljana

OŠ Dobje, enota Vrtec
Dobje pri Planini 20A, 3224 Dobje pri Planini

OŠ Dornberk
Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk

OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib 101, 1318 Loški Potok

OŠ Drska Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 63, 8001 Novo mesto

OŠ Dušana Flisa Hoče
Šolska ulica 10, 2311 Hoče

OŠ Dušana Flisa Hoče, Podružnica Reka Pohorje
Hočko Pohorje 1, 2311 Hoče

OŠ Elvire Vatovec Prade, Scuola Elementare Elvira Vatovec Prade
Pobeška cesta 52, 6600 Koper-Capodistria

OŠ Frana Erjavca
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

OŠ Franceta Bevka
Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana

OŠ Franceta Bevka Tolmin
Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin, 5220 Tolmin

OŠ Hudinja
Mariborska 125, 3000 Celje, 3000 Celje

OŠ Ig
Troštova 24, 1292 Ig

OŠ Ivana Cankarja, enota Tržaška
Tržaška cesta 2, 1360 Vrhnika

OŠ Jurija Vege
Vegova ulica 38, 1251 Moravče, 1251 Moravče

OŠ Jurija Vege, POŠ Vrhpolje
Vrhpolje 32, 1251 Moravče, 1251 Moravče

OŠ Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana
Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana

OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, 8343 Dragatuš

OŠ Litija- Podružnična šola Sava
Podružnična šola Sava
Sava 21, 1282 Sava, 1270 Litija

OŠ Ljubečna
Kocbekova cesta 40 a, 3202 Ljubečna

OŠ Log-Dragomer
Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani

OŠ Martina Krpana
Gašperšičeva 10 , 1000 Ljubljana

OŠ Metlika - podružnična šola Suhor
Dolnji Suhor 1, 8330 Metlika

OŠ Milojke Štrukelj, podružnična šola OŠ Ledine
Cankarjeva ulica 23, 5000 Nova Gorica

OŠ Minke Namestnik - Sonje
Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica

OŠ Nove Fužine
Preglov trg 8, 1000 Ljubljana

OŠ Nove Jarše
Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana

OŠ Otlica
Otlica 48, 5270 Ajdovščina

OŠ Podčetrtek
Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek

OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec

OŠ Predoslje
Predoslje 17a, 4000 Kranj

OŠ Preserje pri Radomljah
Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, 1235 Radomlje

OŠ Preserje, PŠ Jezero
Preserje 60, 1352 Preserje, 1352 Preserje

OŠ Prestranek
Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek

OŠ Primoža Trubarja Laško
Podružnična šola Rečica
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

OŠ Primoža Trubarja Laško
Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

OŠ Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

OŠ Primoža Trubarja Laško, Podružnična šola Šentrupert
Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

OŠ Primoža Trubarja Laško, Podružnična šola Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

OŠ Rodica
Kettejeva 13, 1230 Domžale

OŠ Savsko naselje
Matjaževa 4, 1000 Ljubljana

OŠ Sostro
Cesta II. grupe odredov 47 , 1261 Ljubljana - Dobrunje

OŠ Srečka Kosovela Sežana
Kosovela 6, 6210 Sežana

OŠ Staneta Žagarja Lipnica
Lipnica 12, 4245 Kropa

OŠ Staneta Žagarja Lipnica - podružnična šola Ovsiše
Ovsiše 56, 4244 Podnart

OŠ Stranje
Zg. Stranje 22, 1242 Stahovica

OŠ Stražišče Kranj
Šolska ulica 2, 4000 Kranj

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Mestinje
Mestinje 43, 3241 Podplat

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Sladka Gora
Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Šentvid
Šentvid 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Zibika
Zibika 5, 3253 Pristava pri Mestinju

OŠ Šturje
Bevkova ulica 22, 5270 Ajdovščina

OŠ Trbovlje
Mestni trg 6, 1420 Trbovlje

OŠ Trzin
Mengeška 7/b, 1236 Trzin

OŠ Vižmarje-Brod
Na gaju 2, 1000 Ljubljana

OŠ Zreče
Šolska ulica 3, 3214 Zreče

Otroški vrtec Ajdovščina
Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina

Otroški vrtec Metlika
Župančičeva ul. 1, 8330 Metlika

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Sevnica
Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja - enota Slovenj Gradec, dnevi center
Celjska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Črnomelj
Ulica 21. oktobra 19A, 8340 Črnomelj

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.
Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor


 << Nazaj
 
 

Skupne TVU 2017
Dogodki TVU, vezani na posamezne akcije, bodo potekali tudi v razširjenem terminu TVU (od 12. maja do 30. junija 2017), ne le na dan akcije. Izjema je Parada učenja. 


 
 
 
 
 

Povezujemo se:


Koledar prireditev TVU

Danes | Jutri | Pojutrišnjem

Posebnosti:
Radijske in TV oddaje
Odprti telefoni
Spletne strani
Zunaj Slovenije

Kaj se dogaja?

     
  Na prvo stran TVU! Andragoški center Slovenije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
 

(C) 1996-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 29.03.2018, 13:14
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker