Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Ptuj
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Osebna izkaznica - Ptuj
Podravska statistična regija: Naravnogeografsko podobo te statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.
 
Mestna občin Ptuj se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; pomembno vlogo pa ima tudi turizem. Občina Ptuj je del podravske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 104. mesto. Število živorojenih je bilo leta 2012 nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših.
       
Kazalniki Slovenija Podravska regija Občina Ptuj
Površina, km2 20.273 2.170 67
Število prebivalcev (2014)                2.061.085 323.328 23.205
Število moških (2014) 960 160.285 11.375
Število ženski (2014) 83.700 163.043 11.830
Povprečna starost (v letih)  42 43,2 43,8
Število prebivalcev, starih 0-14 let 301.053 42.870 3.084
Število prebivalcev, starih 15-64 let  1.399.926 221.525 15.617
Število prebivalcev, starih 65 let ali več 360.106 58.933 4.504
       
Izobraževanje:      
Kazalniki Slovenija Podravska regija Občina Ptuj
Število vrtcev z enotami (2012/2013) 960 137 11
Število otrok, vključenih v vrtec (v starosti 1-5 let) (2012/2013) 83.700 11.640 926
Število OŠ (šol. leto 2013/2014) 839 116 6
Število učencev v OŠ (začetek šol. leta 2013/2014) 165.036 23.879 1.737
Število dijakov (začetek šol. leta 2013/2014) 76.714 11.488 886
Število študentov terciarnega izobraževanja (2013) 90.622 12.922 987
Število diplomantov terciarnega izobraževanja (2013) 18.774 2.758 212
Število odraslih z brez izobrazbe, nepopolna OŠ (2014) 65.876 9.892 626
Število odraslih s končano OŠ (2014) 404.228 62.176 3.849
Število odraslih z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo (2014) 397.105 67.374 4.792
Število odraslih s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (2014) 531.186 88.516 6.575
Število oseb z visokošolsko izobrazbo (2014) 361.637 52.500 4.306
Nadaljevalno izobraževanja - število izvajalcev (2011/2012) 401 51 5
Nadaljevalno izobraževanja - število udeležencev (2011/2012) 342.689 42.632 1.639
       
Trg dela:       
Kazalniki Slovenija Podravska regija Občina Ptuj
Število delovno aktivnih preb. (2013) 791.323 117.818 11.464
Število registriranih brezposelnih oseb (2014)  119.458 20.089 1.150
Stopnja registrirane brezposelnosti  v % (dec. 2014) 13,0 14,5 11,3
       
Vir: SURS in ZRSZ      

 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2020 ACS, datum zadnje spremembe: 10.06.2019, 13:35 | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker