Select Page

Pobuda, da se v skupne akcije TVU vključi poseben dan, posvečenem starejšim, je prišla s strani Zveze društev upokojencev (ZDUS) in je bila sprejeta kot smiselna tudi s strani ACS in predstavnikov prirediteljev.

Društva upokojencev v okviru ZDUS so samostojna ter sama po lastnih željah in potrebah organizirajo izobraževanja – tista, ki so na lokalnem nivoju najbolj zanimiva oz. potrebna. S strani ZDUS jih bomo ob tej priložnosti še posebej spodbujali (objavili poziv v našem glasilu ZDUS plus, na naši spletni strani, poslali poseben mailing) ter vodili evidenco o izvedenih dogodkih /izobraževanjih. Na podlagi zbranih prijav in opredelitve vsebin na spletni strani TVU bo določen seznam in urnik izobraževanj po posameznih dnevih, o čemer bomo svoje članstvo še posebej obveščali.

S pobudo »Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni« želimo ozavestiti predvsem starejše o pomembnosti vseživljenjskega učenja s stališča:

  • ohranjanja in treniranja kognitivnih sposobnosti,
  • preseganja socialno-ekonomske izključenosti,
  • ohranjanja stikov z vrstniki in širšim okoljem,
  • ohranjanja dolgotrajne samostojnosti in mobilnosti,
  • pridobivanja kompetenc za aktivno sodelovanje v družbi,
  • ozaveščanja o zdravem načinu življenja, obladovanju lastnih zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih bolezni,
  • pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj.

Osrednji dogodek v tej akciji ni načrtovan, zato pa vabi na stotine dogodkov na lokalni ravni.

ikona_link_graySeznam dogodkov akcije
v koledarju prireditev TVU 2016 >>

ikona_akcija2016_ds_1Dogodki TVU opozarjajo na prisotnost učenja v tretjem življenjskem obdobju, ko je še vedno pravi čas za osebni razvoj in soustvarjanje boljše družbe.

ikona_akcija2016_ds_2Ozaveščanje o pomenu učenja za umsko in telesno čilost, prilagajanje spremembam, druženje, skupna prizadevanja ter uresničevanje sanj.

ikona_akcija2016_ds_4Predstavitve dejavnosti, dosežkov in izdelkov, razstave, nastopi, omizja, izleti in medgeneracijska druženja …

ikona_akcija2016_ds_5Namenite se na prizorišča in prepustite se dobri volji in modrosti ustvarjalcev teh dogodkov!

ikona_akcija2016_ds_7Alenka Reissner
E: alenka.reissner@siol.com
T: 031 320 972