Select Page

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti se lahko razvijajo le, če vadimo. To velja tudi za spretnosti pisanja z roko. S pobudo »Radi pišemo z roko« želimo:

  • ozavestiti mlade in starejše o pomenu pisanja z roko;
  • spodbuditi pisanje z roko;
  • vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko z različnimi aktivnostmi v šolah, knjižnicah, univerzah za tretje življenjsko obdobje, podjetjih in medijih;
  • poudariti pomen razvoja individualnosti, saj je pisava vsakega posameznika enkratna in neponovljiva;
  • spodbuditi razvoj fine motorike, tj. pisanje z roko, kar je uporabno tudi na različnih razvojnih področjih;
  • spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti, saj je pisanje z roko bolj osebno.

Napisati eno stran z roko predstavlja danes pravi fizični napor. Veliko večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, mami za Dan žena ali novoletnih voščil, pošiljamo in prejemamo preko e-pošte. E-pošta ima moč množičnega, poceni in neosebnega komuniciranja. Ni veliko truda in pozornosti vloženega v e-pisanje, saj lahko z enim klikom pošljemo sporočilo tisočim prejemnikom. Zato je sporočilo, napisano z roko, v današnjem času še posebej dragoceno.

ikona_link_graySeznam dogodkov akcije
v koledarju prireditev TVU 2016 >>

ikona_akcija2016_rp_1S pobudo Radi pišemo z roko želimo ozavestiti mlade in starejše o pomenu pisanja z roko.

ikona_akcija2016_rp_2Spodbuditi pisanje z roko, saj omogoča razvoj finih motoričnih spretnosti in izražanje spoštovanja, ker je pisanje z roko veliko bolj osebno.

ikona_akcija2016_rp_4Z roko bomo pisali pozitivna sporočila, organizirali razstave rokopisov javnih osebnosti, srečali se bomo z ustvarjalci, se pogovarjali o pomenu pisanja z roko, se udeležili predavanj o kulturi pisne komunikacije, analizi pisave in forenzičnih preiskavah pisav.

ikona_akcija2016_rp_5Pridružite se nam in na brezčrtni papir napišite z roko lepo misel, zahvalo, pohvalo ali učno izkušnjo in se podpišite.

ikona_akcija2016_rp_6Pobudnik in koordinator akcije Radi pišemo z roko je podjetje Grafologika.

ikona_akcija2016_rp_7Marijana Jazbec
T: 030 998 217
E: marijana.jazbec@grafologika.si
http://www.grafologika.si