Skupne akcije TVU 2018

Posebnost letošnjega festivala učenja TVU je osem skupnih akcij. Dogodki TVU, vezani na posamezne akcije, bodo potekali tudi v razširjenem terminu (od 11. maja do 30. junija 2018), ne le na dan akcije, ko bodo organizirani tudi otvoritveni dogodki. Izjema je Parada učenja, ki bo na vseh 16 prizoriščih izpeljana le 16. maja.

Seznam skupnih akcij:

Izvajalci in koordinatorji TVU 2018 bodo organizirali prireditve, namenjene ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi akcijami. Slednje je mreža TVU opredelila na pripravljalnem sestanku mreže koordinatorjev in prirediteljev TVU, niso pa obvezujoče.