Ta veseli dan učenja (16. maj 2019)

Ta veseli dan učenja je slogan skupne akcije mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) v TVU 2019.

Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO), članice mreže SUTŽO, so prostor osebnostne rasti, dejavnega državljanstva, izstopa v javnost, pa tudi svobode in ugodja, ki ga starejši študenti občutijo ob učenju in delovanju. Govorimo o učenju z radostjo, o učenju brez zunanje prisile, zato smo našo skupno akcijo tudi naslovili Ta veseli dan učenja.

SUTŽO je kot tematski koordinator TVU povezala članice mreže v dogodkih, ki slavijo učenje in ustvarjanje starejših: delavnicah, razstavah, srečanjih ob zaključku študijskega leta, medgeneracijskih dogodkih, javnih predavanjih, dnevu odprtih vrat UTŽO in drugih javnih predstavitvah nasledkov učenja in ustvarjanja starejših v študijskih skupinah. Dogodki so se odvili v obdobju od 10. do 19. maja oziroma do 30. junija 2019.

Akcija je doprinos mreže SUTŽO k TVU 2019 za prepoznavanje, utrjevanje in uveljavljanje vloge univerz za tretje življenjsko obdobje na področju vseživljenjskega izobraževanja v slovenskem prostoru.

Dostop do vseh dogodkov akcije Ta veseli dan učenja, izpeljanih v TVU 2019, je tukaj.

Osrednji dogodek akcije je bil 4. Letni posvet SUTŽO o srebrni ekonomiji z naslovom Učenje, povezovanje, delovanje. Posvet je bil 16. maja 2019 v okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Objavljamo program dogodka (pdf, 1 str, 700 KB).

Podrobnejše informacije so objavljene na spletnih straneh http://www.utzo.si in http://www.medgeneracijsko-sozitje.si/program/nosilna-strokovna-tema.

Kontaktna oseba: Urša Kramberger, SUTŽO, T: +386 1 433 20 90, E: ursa.kramberger@univerzatri.si.