Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo (15. junij 2019)

Planinstvo ima v Sloveniji že več kot 125-letno tradicijo. Planinska zveza Slovenije (PZS) je aktivna že od leta 1893, zanimanje za planinstvo pa sega še veliko dlje v zgodovino. Vključuje različne starostne skupine planincev, mlade, starejše, varuhe gorske narave, alpiniste, športne plezalce, paraplezalce, turne kolesarje, turne smučarje, markaciste, ki skrbijo za planinske poti, ter vodnike, ki vodijo planinske pohode in vključujejo tudi invalide ter osebe s posebnimi potrebami. Planinstvo zajema različne športe v gorah ter združuje množico prostovoljcev, ki so s svojim delom pripravljeni podpreti delovanje organizacije in skrb za planinsko infrastrukturo.

Planinsko okolje ponuja počitek za duha in dejavnost za telo. Planinstvo omogoča druženje, njegov sopotnik pa je tudi učenje – o naravi in medsebojnih odnosih, o odgovornem ravnanju … Vsa ta neprecenljiva doživetja pripadajo nam vsem, ne glede na to, kako močne so naše zaznave, kako občutljiva so naša čutila ter na kakšen način in s kakšno hitrostjo osvajamo cilje.

Nekaterim pa te izkušnje niso enostavno dosegljive. Na PZS zato posebno pozornost posvečamo vključevanju invalidov in oseb s posebnimi potrebami v planinstvo. Vključujemo jih v naravovarstvene delavnice, jih spoznavamo z novimi športi ter seveda gojimo dobre odnose in sodelovanje društev iz celotne Slovenije. Sestavni del naših prizadevanj bosta akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah, kjer bo naročanje potekalo tudi v slovenskem znakovnem jeziku, in akcija s slepimi in slabovidnimi Stopiva skupaj, osvojimo vrh, v kateri bodo slepim postregli gluhi. Vključevanje invalidov in oseb s posebnimi potrebami pripomore k temu, da družbo premaknemo iz cone udobja v cono spoznavanja, učenja in iskanja rešitev, kar pozitivno vpliva na generalno efektivnost družbe in odseva na veliko področjih. Gojimo inkluzijo, ki je proces, ko se učimo živeti drug z drugim.

Osrednji dogodek akcije bo Dan slovenskih planinskih doživetij 2019 – celodnevno planinsko dogajanje na Lisci. Vključevalo bo doživetja za mlade planince, družine in odrasle, vodene planinske in turnokolesarske izlete, plezanje na plezalnem stolpu, osrednjo prireditev s sprevodom praporščakov … Ogromno je dobrih razlogov, da se nam v soboto, 15. junija 2019, pridružite na Lisci. Aktivnosti bodo objavljene na www.pzs.si. Prisrčno vabljeni!

Povabili smo tudi druge prireditelje TVU, da se z nami povežejo, se pridružijo našim dogodkom in skupaj z nami uresničujejo – vsak na svoj način in s svojimi ciljnimi skupinami – načelo Za vključujočo družbo!

Dostop do vseh dogodkov akcije Planinstvo kot način življenja – Za vključujočo družbo, izpeljanih v TVU 2019, je na voljo tukaj.

Kontaktna oseba: Marjeta Čič in Damjan Omerzu, PZS, T: 041 590 981 in 01 43 45 680, E: pin-opp@pzs.si in info@pzs.si.