Izbor vsebin
Domov
Predstavitev
Iskanje prireditev
Posebnosti
Akcije TVU 2019
Izvajalci
TVU v številkah

Promocijsko gradivo TVU


Koordinatorji TVU 2019

Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
Spletna stran: http://www.s-je.sik.si

Kontaktna oseba: Jana Turk Šulc
Telefon: 03 817 1562, 031 617 444
E-pošta: jana@s-je.sik.si

Vse prireditve izbranega koordinatorja in koordiniranih organizacij

Koordinirani izvajalci

Gea osebne storitve, Sergeja Javornik s.p.
  Slake 7, 3254 Podčetrtek

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Več generacijski center Planet generacij
  Titov trg 2, 3320 Velenje

Andreja Kovačević, s.p.
  Belo 25 a, 3240 Šmarje pri Jelšah

CPU - Center ponovne uporabe d.o.o. , so.p.
  Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Cvetlično darilni butik Jana, Jana Jagodič s.p.
  Rimska cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
  Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - Enota Podčetrtek
  Trška cesta 67, 3254 Podčetrtek

Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah
  Celjska cesta 28, 3240 Šmarje pri Jelšah

Društvo kmetic Ajda
  Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah

Društvo prijateljev mladine Bistrica ob Sotli
  Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli

Društvo steklarjev Slovenije
  Kozje 37, 3260 Kozje

Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende
Kulturno društvo Legende
  Gornja vas 21a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.
  Celjska cesta 24b, 3212 Vojnik

Frizerski salon Pri Minki
  Rogaška cesta 1, 3240 Šmarje pri Jelšah

Frizerski studio Katarina Dečman s.p.
  Aškerčev trg 25, 3240 Šmarje pri Jelšah

Gimnazija Celje - Center
  Kosovelova ulica 1, Celje, 3000 Celje

Glas Citer, poučevanje citer in nastopanje, Jasmina Levičar s.p.
  Žegar 7a, , 3262 Prevorje

Glasbena šola Rogaška Slatina
  Kidričeva ulica 26, 3250 Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
  Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

JSKD Območna izpostava Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

JZ Kozjanski park
  Podsreda 45, 3257 Podsreda

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Kristan Vrh
  Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sladka Gora
  Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sveti Štefan
  Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Zibika
  Zibika 5, 3253 Pristava pri Mestinju

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
  Šentvid 12, 3231 Grobelno

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Livada Šmarje pri Jelšah
  Vegova 22, 3240 Šmarje pri Jelšah

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Mavrica Mestinje
  Mestinje 43, 3241 Podplat

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
  Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah

Kavarna Hram Kafe, Teja Šket s.p.
  Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah

Kino Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

KIP Vizija, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja, storitve d.o.o.
  Lesično 71, 3261 Lesično, 3261 Lesično

Kmetija Vizjak
  Zadrže 19, 3240 Šmarje pri Jelšah

Knjižnica Bistrica ob Sotli
  Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli

Knjižnica Kozje
  Kozje 150, 3260 Kozje

Knjižnica Lesično
  Lesično 5c, 3261 Lesično

Knjižnica Podčetrtek
  Trška cesta 62, 3254 Podčetrtek

Knjižnica Rogaška Slatina
  Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

Kulturno društvo Zibika
  Zibika 4, 3253 Pristava pri Mestinju

Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina
  Prešernova ulica 31, 3250 Rogaška Slatina

Ljudska univerza Celje
  Cankarjeva ul. 1, 3000 Celje

Ljudska univerza Rogaška Slatina
  Celjska cesta 31 , 3250 Rogaška Slatina

Mladinski kulturni klub Netek
  Finžgarjeva ulica 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli
Klub Metulj
  Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli

Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
  Cesta na Sv. Rok 1 , 3240 Šmarje pri Jelšah

Nogometni klub Šmarje pri Jelšah
  Kolodvorska ulica 11, 3240 Šmarje pri Jelšah

Občina Bistrica ob Sotli
  Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

Občina Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

Območna obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah
  Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
  Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina

Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Vrtec
  Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
  Vegova ulica 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
  Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan

OŠ Bistrica ob Sotli
  Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
  Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Mestinje
  Mestinje 43, 3241 Podplat

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Sladka Gora
  Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Šentvid
  Šentvid 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Zibika
  Zibika 5, 3253 Pristava pri Mestinju

Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Plesni studio Zvončica, Renata Slapnik, s.p.
  Teharska cesta 104, 3000 Celje

Policijska postaja Šmarje pri Jelšah
  Rimska cesta4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Prah, Izobraževalni center, Izobraževanje in Usposabljanje d.o.o.
  Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina

Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška Slatina
  Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Racio družba za razvoj človeškega kapitalad.o.o.

  Kersnikova ulica 19, 3000 Celje

Razvojna agencija Kozjansko - OE Ljudska univerza
  Mestni trg 5, 3230 Šentjur

Razvojna agencija Sotla
  Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

SAMINO, dizajn, foto in video produkcija, d.o.o.
  Prešernova ulica 3, 3240 Šmarje pri Jelšah

Slovensko društvo Hospic
  Kocenova 4, 3000 Celje

Slovensko društvo za celiakijo - podružnica Celje
  Gledališka ulica 2, 3000 Celje

Sredina skupina za zdrav način življenja
  Ulica Dušana Kvedra 16, 3230 Šentjur

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

ŠK: Kvačkarije
  Trška cesta 62, 3254 Podčetrtek

ŠK: Srečna družina
  Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  Ljubljanska cesta 97, Celje, 3000 Celje

Šolski center Rogaška Slatina
  Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina

Šolski center Šentjur
  Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur

Športno društvo Bistrica ob Sotli - Kolesarska sekcija ORANS
  Bistrica ob Sotli 17 , 3256 Bistrica ob Sotli

Športno društvo Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah

Študijski krožek Beremo v naročju staršev
  Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah

Študijski krožek Beremo z Manco Košir
  Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

Študijski krožek Prisedi, ti zgodbo povem
  Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah

Študijski krožek Svet pred domačim pragom
  Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

Študijski krožek Zveneče jelše
  Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

Turistično društvo Bistrica ob Sotli
  Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli

Turistično društvo Pilštanj
  Pilštanj 12, 3261 Lesično

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri LU Šentjur
  Ulica skladateljev Ipavcev 17,, 3230 Šentjur

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri knjižnici Kozje
  Kozje 150, 3260 Kozje

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah
  Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah

VDC Šentjur, Enota stanovanjska skupina Podplat
  Podplat 11 b, 3241 Podplat

VDC Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah
  Slomškova ulica 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., PE Celje
  Ljubljanska cesta 18 d, 3000 Celje

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
  Pot k ribniku , 3252 Rogatec

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah

Zeliščna kmetija Gorska roža Špela Pogelšek s.p.
  Pečica 44, 3241 Podplat

Zrela univerza Filozofske fakultete Univerze Maribor
  Koroška 160, 2000 Maribor

Skupaj koordiniranih izvajalcev: 97


 << Nazaj

 
 
 

Povezujemo se:


Koledar prireditev TVU

Danes | Jutri | Pojutrišnjem

Posebnosti:
Radijske in TV oddaje
Odprti telefoni
Spletne strani
Zunaj Slovenije

Kaj se dogaja v TVU 2019?

Podprite idejo vseživljenjskega učenja
in TVU na Facebooku:


Uporabite ključnik:
#TVU2019
     
  Na prvo stran TVU! Andragoški center Slovenije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
 

(C) 1996-2021 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 10.06.2019, 13:35
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker