Naročilo promocijskega gradiva 2024

Prosimo, vnesite potrebe po (brezplačnem) promocijskem gradivu TVU 2024! Uporaba promocijskega gradiva na prizoriščih TVU je pogoj za sodelovanje v TVU. Promocijsko gradivo za svojo mrežo podizvajalcev/prirediteljev TVU naroča le koordinator. Vljudno vas prosimo, da gradivo TVU prevzamete na dogovorjeni dan, ki ste ga vpisali v tabelo za naročila. V nasprotnem primeru vas prosimo, da nam pravočasno javite nov datum in uro prevzema gradiva.

Navodila: kje lahko prevzamete promocijsko gradivo TVU?

Podatki se bodo shranili v skupno tabelo naročil promocijskega gradiva.

Naročanje za promocijska gradiva TVU 2024 traja od 7. do 15. marca 2024. Promocijsko gradivo boste lahko prevzeli od 18. aprila 2024 naprej.
 

Naročanje promocijskega gradiva TVU 2024 je zaključeno.
Nadaljnje informacije: Nevenka Kocijančič
E:nevenka.kocijancic@acs.si, 01 5842 595