Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Črnomelj
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Osebna izkaznica - Črnomelj
Statistična regija jugovzhodna Slovenija, po površini naša največja statistična regija, povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. Njen razvoj omogoča v največji meri industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija), pomembno vlogo pa ima tudi raziskovalno-razvojna dejavnost. Stopnja brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od slovenskega povprečja; manj ugodna pa je bila izobrazbena struktura brezposelnih, saj je imela skoraj polovica teh oseb najnižjo stopnjo izobrazbe.
 
Občina Črnomelj je del Bele krajine, pokrajine, katere največje naselje je Črnomelj, ki je tudi središče občine. Na tem območju sta dva krajinska parka, ki varujeta naravno in kulturno dediščino ter bogato izročilo tega območja. Občina Črnomelj je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 340 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 5. mesto. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 36. mesto. Število živorojenih je bilo leta 2012 nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših.
       
Kazalniki Slovenija JV Slovenija  Občina Črnomelj
Površina, km2 20.273 2.675 340
Število prebivalcev (2014)                2.061.085 142.405 14.586
Število moških (2014) 1.020.874 71.730 7.421
Število ženski (2014) 1.040.211 70.675 7.165
Povprečna starost (v letih)  42 41,1 43,2
Število prebivalcev, starih 0-14 let 301.053 22.097 2.102
Število prebivalcev, starih 15-64 let  1.399.926 96.939 9.877
Število prebivalcev, starih 65 let ali več 360.106 23.369 2.607
       
Izobraževanje:      
Kazalniki Slovenija JV Slovenija Občina Črnomelj
Število vrtcev z enotami (2012/2013) 960 64 7
Število otrok, vključenih v vrtec (v starosti 1-5 let) (2012/2013) 83.700 5.942 499
Število OŠ (šol. leto 2013/2014) 839 65 8
Število učencev v OŠ (začetek šol. leta 2013/2014) 165.036 12.137 1.151
Število dijakov (začetek šol. leta 2013/2014) 76.714 5.554 466
Število študentov terciarnega izobraževanja (2013) 90.622 6.692 631
Število diplomantov terciarnega izobraževanja (2013) 18.774 1.396 132
Število odraslih z brez izobrazbe, nepopolna OŠ (2014) 65.876 7.129 884
Število odraslih s končano OŠ (2014) 404.228 29.682 3.203
Število odraslih z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo (2014) 397.105 29.317 3.344
Število odraslih s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (2014) 531.186 32.756 3.110
Število oseb z visokošolsko izobrazbo (2014) 361.637 21.424 1.942
Nadaljevalno izobraževanja - število izvajalcev (2011/2012) 401 18 3
Nadaljevalno izobraževanja - število udeležencev (2011/2012) 342.689 60.682 4.927
       
Trg dela:       
Kazalniki Slovenija JV Slovenija Občina Črnomelj
Število delovno aktivnih preb. (2013) 791.323 56.533 4.248
Število registriranih brezposelnih oseb (2014)  119.458 8.870 1.482
Stopnja registrirane brezposelnosti  v % (dec. 2014) 13,0 13,3 21,3
       
Vir: SURS in ZRSZ      

 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2024 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker