Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
Zbirni koledar PU
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Diseminacija

Politike, strokovnjake in najširšo javnost smo o projektnih dejavnostih in izidih obveščali s članki v glasilih:

1. Projektni E-bilten:

 1. E-bilten 2017 (http://tvu.acs.si/datoteke/EPUO2017/E-bilten_2017_SLO_final.pdf)
 2. E-bulletin 2017 (http://tvu.acs.si/datoteke/EPUO2017/E-bilten_2017_ENG_final.pdf) English
 3. E-bilten 2016 (http://tvu.acs.si/datoteke/EPUO2016/bilten/E-bilten_2016_SLO_final.pdf)
 4. E-bulletin 2016 (http://tvu.acs.si/datoteke/EPUO2016/bilten/E-bilten_2016_ENG_final.pdf) English
 5. E-bilten Parade učenja 2015 (http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2015_E-bilten_SLO_Final.pdf)
 6. Learning Parade 2015 E-bulletin English   (http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2015_E-bilten_ENG_Final.pdf)
 7. E-bilten Parade učenja 2014  (http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2014_E-bilten_SLO_final.pdf
 8. Learning Parade 2014 E-bulletin English   (http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2014_E-bilten_ENG_final.pdf)
 9. E-bilten Parade učenja 2013  (http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2013_E-bilten_SLO.pdf
 10. Learning Parade 2013 E-bulletin English  (http://tvu.acs.si/datoteke/paradaucenja/PU_2013_E-bilten_ENG.pdf)

2. EPALE - spletni dnevnik

November 2015 - oktober 2017: 

 1. Majhni dogodki z velikim dometom (1/7): Vključevanje prostovoljcev v delo s priseljenci / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 30. 5. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36308
 2. Majhni dogodki z velikim dometom (2/7): Mladi na poti podjetnosti / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 5. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36493    
 3. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (3/7): Razvoj kompetenc odraslih na podeželju - priložnosti in izzivi / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 15. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/36886  
 4. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (4/7): Razvoj znanj in kompetenc kadrov v gospodarstvu / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 27. 6. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-2017-47-razvoj-znanj-kompetenc-kadrov-v-gospodarstvu  
 5. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (5/7): Priložnosti krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/37769
 6. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (6/7): Temeljne kompetence zaposlenih - sporočilo delodajalcev politiki in stroki / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 17. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/38127  
 7. Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (7/7): Izzivi vključevanja starejših odraslih v učenje, delo in družbo / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 19. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-2017-77-izzivi-vkljucevanja-starejsih-odraslih-v-ucenje-delo
 8. Small events with a large reach 2017 (1/7): Involvement of volunteers in working with migrants / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 28. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/38576 English 
 9. Small events with a large reach 2017 (2/7): Youth on their path to entrepreneurship / Simona Kavčič. // EPALE blog. 31. 7. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/38578 English 
 10. Small events with a large reach 2017 (3/7): The development of the competences of adults in rural areas - opportunities and challenges / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 4. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/39961 English 
 11. Small events with a large reach 2017 (4/7): The development of knowledge and skills of human resources in economy / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 11. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/40213 English 
 12. Small events with a large reach 2017 (5/7): Opportunities for strengthening competences of young adults during their transition from school to employment / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 14. 9. 20117. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sk/node/40332 English 
 13. Small events with a large reach 2017 (6/7): Basic skills and competences of the employed - messages from employers to policy-makers and professionals / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 19. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/node/40412 English 
 14. Small events with a large reach 2017 (7/7): The challenges of integrating older adults into learning, work and society/ Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE blog. 27. 9. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/40817 English 
 15. Gremo na Irsko - doživet njihov festival učečih se odraslih! / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/gremo-na-irsko-dozivet-njihov-festival-ucecih-se-odraslih 
 16. Na Irskem - prvi dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 7. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33110 
 17. Na Irskem - drugi dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 8. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-drugi-dan 
 18. Na Irskem - tretji dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-tretji-dan  
 19. Na Irskem - četrti dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 10. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-cetrti-dan 
 20. Na Irskem - peti dan / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 11. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/na-irskem-peti-dan
 21. Ireland - here we are! / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 6. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33038
 22. Visiting Ireland - Day One / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 7. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33108 English 
 23. Visiting Ireland - Day Two / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33224 English 
 24. Visiting Ireland - Day Three / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 9. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/33237 English 
 25. Visiting Ireland - Day Four / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 10. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/visiting-ireland-day-four English 
 26. Visiting Ireland - Day Five / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 12. 3. 2017. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/visiting-ireland-day-five English 
 27. Slovenian PIAAC results under scrutiny by domestic and foreign researchers / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 7. 10. 2016. Način dostopa (URL): http://ec.europa.eu/epale/en/node/26986 English 
 28. Majhni dogodki z velikim dometom (1/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 27. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-17
 29. Majhni dogodki z velikim dometom (2/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 17. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-27
 30. Majhni dogodki z velikim dometom (3/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 30. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/22616
 31. Majhni dogodki z velikim dometom (4/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 31. 5. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-47
 32. Majhni dogodki z velikim dometom (5/7) / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 1. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/22704
 33. Majhni dogodki z velikim dometom (6/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-67
 34. Majhni dogodki z velikim dometom (7/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 21. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/majhni-dogodki-z-velikim-dometom-77
 35. Ključna znanja zaposlenih za konkurenčnost v 21. stoletju so ... / Biserka Neuholt Hlastec. // EPALE spletni dnevnik. 21. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/kljucna-znanja-zaposlenih-za-konkurencnost-v-21-stoletju-so
 36. Small events with a large reach (1/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 8. 6. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/en/blog/small-events-large-reach-17-1 English 
 37. Small events with a large reach (2/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/23970 English 
 38. Small events with a large reach (3/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24024 English 
 39. Small events with a large reach (4/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 2. 7. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24080 English 
 40. Small events with a large reach (5/7) / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 5. 8. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/24800 English 
 41. Small events with a large reach (6/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 16. 8. 2016. Način dostopa (URL):https://ec.europa.eu/epale/sl/node/25110 English 
 42. Small events with a large reach (7/7) / Zvonka Pangerc Pahernik. // EPALE spletni dnevnik. 19. 8. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/25213 English
 43. EPALE povezoval in odpiral nove možnosti sodelovanja tudi v Makarski - 1. del / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 22. 4. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/node/21380  
 44. EPALE povezoval in odpiral nove možnosti sodelovanja tudi v Makarski - 2. del / Simona Kavčič. // EPALE spletni dnevnik. 28. 4. 2016. Način dostopa (URL): https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/epale-povezoval-odpiral-nove-moznosti-sodelovanja-tudi-v-makarski-2-del  
 45. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: On working for (and with) vulnerable target groups, EPALE blog, 23. 12. 2015, (https://ec.europa.eu/epale/node/17503) English 
 46. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: O delu za ranljive ciljne skupine (in z njimi), EPALE blog, 23. 12. 2015, (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/17499)
 47. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Every ending is the start of something new, EPALE blog, 3. 11. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/en/blog/every-ending-start-something-new) English 

November 2014 - oktober 2015:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Vsak konec je začetek nečesa novega, EPALE blog, 30. 10. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/15193)
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: European incentives for progress of adult education, EPALE blog, 22. 4. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/4974) English 
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Evropske spodbude za napredek izobraževanja odraslih, EPALE blog, 31. 3. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/node/4679)

ter objave 6 napovedi dogodkov (5 komentarjev), 2 novic in 10 virov, med njimi:

 1. Video: I can, therefore, I am! / Zmorem, torej sem! /(https://ec.europa.eu/epale/en/node/17507) English subtitles
 2. Video: Zmorem, torej sem! (https://ec.europa.eu/epale/sl/resource-centre/content/video-zmorem-torej-sem-spodbujanje-temeljnih-zmoznosti-odraslih-0
 3. Nevenka Kocijančič: TVU 2014 smo končali z izdajo druge številke TVU novičk, EPALE novice. 2. 2. 2015 (https://ec.europa.eu/epale/sl/tvu-2014-smo-koncali-z-izdajo-druge-stevilke-tvu-novick

Parada učenja 2015 na Facebooku

Strokovni dogodki EPUO in andragoški kolokvij na Facebooku  

 

3. e-Novičke, glasilo ACS (kronološko)

November 2015 - oktober 2017:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: First notes on the EU conference on adult skills, e-Novičke, Winter 2016, str. 11-12 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2016/Winter.pdf) English 
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: There is a lot going on in the EAAL project, e-Novičke, Summer 2017, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/Summer.pdf) English 
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: The EAAL project is also being carried out in Italy, e-Novičke, Summer 2017, str. 14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/Summer.pdf) English 
 4. Simona Kavčič: We went to Ireland - to experience their festival of adult learning! e-Novičke, Summer 2017, str. 14-15 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/Summer.pdf) English 
 5. Simona Kavčič: Med primeri dobrih praks pri Uresničevanju EPUO tudi trije slovenski! e-Novičke, December 2016, str. 14 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2016/december.pdf)  
 6. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO: Gremo na Irsko! e-Novičke, februar 2017, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/februar.pdf)
 7. Simona Kavčič: Šli smo na Irsko - doživet njihov festival učečih se odraslih! e-Novičke, marec 2017, str. 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/marec.pdf)
 8. Petkovo srečanje na ACS o izkušnji na Irskem in letošnjem TVU, e-Novičke, april 2017, str. 19 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/april.pdf)
 9. Mag. Zvonka Pengerc Pahernik: V projektu EPUO se dogaja, e-Novičke, junij 2017, str. 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/junij.pdf)
  Mag. Zvonka Pengerc Pahernik: Projekt EPUO teče tudi v Italiji, e-Novičke, junij 2017, str. 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/junij.pdf)
 10. Maruša Bajt: Najzanimivejše vsebine, ki smo jih na EPALE objavili v poletnem času, e-Novičke, julij-avgust 2017, str. 21 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/julij_avgust.pdf)
 11. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Andragoški kolokvij 2017: bogat dvodnevni program vabi v Ajdovščino, e-Novičke, september 2017, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/september.pdf)
 12. Sara Bratina: 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO, e-Novičke, oktober 2017, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 13. Dr. Zoran Jelenc: Po 21. andragoškem kolokviju, e-Novičke, oktober 2017, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 14. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Sklepni dogodek EPUO je razširil obzorja in stkal nova zavezništva. e-Novičke, oktober 2017, str. 11-12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 15. Nevenka Kocijančič: Andragoški kolokvij v lokalnem okolju? e-Novičke, oktober 2017, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 16. Mateja Pečar: Sožitje, e-Novičke, oktober 2017, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/oktober.pdf)
 17. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO zaključujejo tudi na Hrvaškem. e-Novičke, november 2017, str. 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/november.pdf)
 18. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Srečanje nacionalnih koordinatorjev EPUO v znamenju aktualnih evropskih procesov, e-Novičke, oktober 2016, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/oktoNer.pdf)
 19. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Study visits to the SIAE, e-novičke, Summer 2016, str. 15 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 20. Mag. Estera Možina: Three successful events as part of the international EBSN conference in Slovenia: the closing EAAL event, the EBSN general assembly and the EBSN annual conference, e-Novičke, Summer 2016, str. 16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 21. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Reduced meeting of EAAL national coordinators, e-Novičke, Summer 2016, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 22. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Promoting Adults Skills (PAS) events once again devoted to the acquisition of basic skills, e-Novičke, Summer 2016, str. 16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/Summer.pdf) English
 23. Mag. Estera Možina: Uspešno izpeljani trije dogodki v okviru mednarodne konference EBSN v Sloveniji - zaključni dogodek EPUO, letna skupščina in konferenca EBSN, e-Novičke, junij 2016, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/junij.pdf)
 24. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Letošnji zaključni dogodek projekta EPUO je imel mednarodni značaj, e-Novičke, junij 2016, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/junij.pdf)
 25. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Srečanje nacionalnih koordinatorjev EPUO v okrnjeni zasedbi, e-Novičke, maj 2016, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/maj.pdf)
 26. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Strokovni dogodki EPUO spet namenjeni pridobivanju temeljnih zmožnosti, e-Novičke, maj 2016, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/maj.pdf)
 27. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Dosežki in cilji projekta EPUO na ogled mednarodni javnosti, e-Novičke, april 2016, str. 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/april.pdf)
 28. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Postavili smo prve temelje za TVU 2016, e-Novičke, februar 2016, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/februar.pdf)
 29. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Oblikovali bomo razvojne pobude za TVU 2016, e-Novičke, januar 2016, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2016/januar.pdf)
 30. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: European Commission accompanies us into third phase of EAAL, e-Novičke, Winter 2015, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 31. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: LLW project facing new challenges, e-Novičke, Winter 2015, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 32. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: The EAAL project enters its third phase, e-Novičke, Winter 2015, str. 15 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 33. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Two meetings of the group on European indicators in education, e-Novičke, Winter 2015, str. 16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Winter.pdf) English
 34. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt TVU pred novimi izzivi, e-Novičke, december 2015, str. 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/december.pdf)
 35. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Evropska komisija nas je pospremila v tretjo fazo projekta EPUO, e-Novičke, december 2015, str. 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/december.pdf)
 36. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Projekt EPUO se preveša v tretjo fazo, e-Novičke, november 2015, str. 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/november.pdf)

Arhiv 2012 - oktober 2015:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Zaključna konferenca projekta Uresničevanje EPUO v Združenem kraljestvu, e-Novičke, oktober 2015, str. 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/oktober.pdf)
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: V Cardiffu so z zanimanjem prisluhnili našim izkušnjam, e-Novičke, oktober 2015, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/oktober.pdf
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Lifelong Learning Week celebrated for the twentieth time, e-Novičke, Summer 2015, str. 3-4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English 
 4. Mateja Pečar: LLW 2015 enriched by foreign guests, e-Novičke, Summer 2015, str. 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English 
 5. Erika Brenk: Festival of Learning exhibition, e-Novičke, Summer 2015, str. 6-7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English 
 6. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Adult skills the focus of the adult education colloquium, e-Novičke, Summer 2015, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English 
 7. Nada Babic Ivaniš: Promoting lifelong learning and learning communities in the region of Bela krajina, e-Novičke, Summer 2015, str. 25-26 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/Summer.pdf) English 
 8. Simona Šinko: Naš kamenček v mozaiku TVU 2015, e-Novičke, julij-avgust 2015, str. 20-21 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/julij_avgust.pdf)
 9. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Praznujemo - pridružite se nam!, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 12-13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 10. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izobraževanje odraslih DA, vendar za čigav trg dela?, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 11. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izobraževanje odraslih DA, vendar za čigav trg dela?, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 12. Ajda Turk: Snemali smo videospot EPALE in se predstavljali na Paradah učenja, e-Novičke, maj-junij 2015, str. 30 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/maj_junij.pdf)
 13. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Priprave na TVU 2015 so v polnem teku, e-Novičke, april 2015, str. 6-7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/april.pdf)
 14. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parada učenja 2015 in strokovni dogodki EPUO, e-Novičke, april 2015, str. 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/april.pdf)
 15. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje EPUO 2014-2015, e-Novičke, april 2015, str. 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/april.pdf)
 16. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Sestali smo se soustvarjalci TVU 2015, e-Novičke, marec 2015, str. 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/marec.pdf)
 17. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parada učenja 2015 še tretjič, e-Novičke, marec 2015, str. 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2015/marec.pdf)
 18. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izšla je druga številka TVU novičk za leto 2014, e-Novičke, februar 2015, str. 7 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2015/februar.pdf)
 19. Delovna skupina za TVU: Začenjamo s pripravami na TVU 2015, e-Novičke, januar 2015, str. 8 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2015/januar.pdf)
 20. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, e-Novičke, januar 2015, str. 9 (http://arhiv.acs.si//e-novicke/2015/januar.pdf)
 21. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Films presenting examples of good practices shown in public libraries, e-Novičke, Winter 2014, str. 16-17 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Winter.pdf) English
 22. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: The Learning Parade continues with the addition of new elements, e-Novičke, Winter 2014, str. 23 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Winter.pdf) English
 23. Erika Brenk: Otvoritev razstave Praznik učenja v Galeriji Pedagoške fakultete, e-Novičke, december 2014, str. 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 24. Ajda Turk, TVU 2014 uspešno zaključen, e-Novičke, december 2014, str. 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 25. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Spet o razvoju TVU, e-Novičke, december 2014, str. 10-11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 26. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih gre naprej, e-Novičke, december 2014, str. 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 27. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Nadaljujemo Parado učenja, dodajamo nove vidike, e-Novičke, december 2014, str. 13-14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/december.pdf)
 28. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Razstava Tedna vseživljenjskega učenja v Galeriji Pedagoške fakultete, e-Novičke, november 2014, str. 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/november.pdf)
 29. Ajda Turk : Zanima nas vaše mnenje o filmski zbirki Primeri dobrih praks, e‑Novičke, september 2014, str.: 19-20 (http://arhiv.acs.si/e%20novicke/2014/september.pdf)
 30. Ajda Turk : Knjižnica Domžale in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto vabita na ogled filmske zbirke Primeri dobrih praks, e‑Novičke, september 2014, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e%20novicke/2014/september.pdf)
 31. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uspešno smo zaključili projekt Uresničevanje prenovljenega EPUO 2012-2014 v Sloveniji, e‑Novičke, september 2014, str.: 8-9 (http://arhiv.acs.si/e%20novicke/2014/september.pdf)
 32. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Estonian approach to the promotion of adult education, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 24 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 33. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Sharing experiences in Denmark, Summer 2014, p.: 23 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 34. Ajda Turk : We produced a new video Hand in hand, Summer 2014, p.: 17-18 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 35. Tanja Vilič Klenovšek, MA : Peer Learning Activity in the Netherlands, Summer 2014, p.: 17-18 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 36. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : International aspects of the implementation of EAAL in Slovenia, Summer 2014, p.: 10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 37. Mateja Pečar : Learning in a community for personal and common good, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 38. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Learning Parade 2014, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 39. Erika Brenk : Exhibition of Lifelong Learning Week, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 40. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Lifelong Learning Week 2014, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 41. Urška Pavlič : Successful closing conference of the ESF project, e‑Novičke, Summer 2014, p.: 3-4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/Summer.pdf) English
 42. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Estonski pristop k pospeševanju izobraževanja odraslih, e‑Novičke, julij-avgust 2014, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 43. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Naše pristope in izkušnje smo predstavili na Danskem, e‑Novičke, julij-avgust 2014, str.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 44. Nevenka Kocijančič : Snemali so video in spodbujali k učenju, e‑Novičke, julij-avgust 2014, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 45. Mag. Tanja Vilič Klenovšek: Dejavnosti sodelovalnega učenja na Nizozemskem, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 19 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 46. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Parada učenja 2014, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 18-19 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 47. Nevenka Kocijančič : Promocija Evropskega programa za učenje odraslih, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 16-17 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 48. Darijan Novak : O potencialih, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 49. Ajda Turk : 'Z roko v roki' se da, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 50. Mateja Pečar : Učenje v skupnosti za osebno in skupno dobro, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 11-12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 51. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Letošnji andragoški kolokvij je bil mejnik v evropskem projektu, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 10-11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 52. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : TVU 2014 smo slovesno odprli v Slovenj Gradcu, e‑Novičke, maj-junij 2014, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/maj_junij.pdf)
 53. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Parada učenja 2014, e‑Novičke, april 2014, str.: 10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 54. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, e‑Novičke, april 2014, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 55. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Priprave na TVU 2014 so v polnem teku, e‑Novičke, april 2014, str.: 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 56. Urška Pavlič, Nevenka Kocijančič : Uspešno smo izpeljali zaključno konferenco projekta ESS, e‑Novičke, april 2014, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/april.pdf)
 57. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Znana so prizorišča Parade učenja 2014, e‑Novičke, marec 2014, str.: 13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/marec.pdf)
 58. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Teden vseživljenjskega učenja 2014 dobiva obrise, e‑Novičke, marec 2014, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/marec.pdf)
 59. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Parada učenja bo širila navdušenje za učenje tudi v letu 2014, e‑Novičke, februar 2014, str.: 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/februar.pdf)
 60. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Zasedala je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, e‑Novičke, februar 2014, str.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/februar.pdf)
 61. Ema Perme : Slovenija je imela v Vilni dejavno vlogo, e‑Novičke, januar 2014, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/januar.pdf)
 62. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Še o decembrski konferenci v Litvi, e‑Novičke, januar 2014, str.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2014/januar.pdf)
 63. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Konferenca v Litvi - pogled na izobraževanje odraslih iz (vsaj) treh smeri, e‑Novičke, december 2013, str.: 11 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/december.pdf)
 64. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih v polnem teku, e‑Novičke, december 2013, str.: 8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/december.pdf)
 65. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Se izobraževanju odraslih v Sloveniji pišejo dobri časi?, e‑Novičke, december 2013, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/december.pdf)
 66. Mateja Pečar : Obisk tujih partnerjev v projektu Grundtvig Učna partnerstva Lit-Tech, e‑Novičke, november 2013, str.: 8-9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/november.pdf)
 67. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : TVU smo predstavili na letnem srečanju Unesco ASP mreže, e‑Novičke, november 2013, str.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/november.pdf)
 68. Mateja Pečar : Kmalu se srečamo na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2013, e-Novičke, november 2013, str.: 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/november.pdf)
 69. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih pri nas in v Italiji, e-Novičke, oktober 2013, str.: 13-14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 70. Slavica Borka Kucler, Ajda Turk : Pripravljamo nov film o učenju v skupnosti, e-Novičke, oktober 2013, str.: 12-13 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 71. Mateja Pečar : Video predstavitvi Svetovanje za znanje in Stkane zgodbe ter razpravi na 13. F3ŽO, e-Novičke, oktober 2013, str.: 11-12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 72. Darijan Novak : Novi video o svetovalni podpori odraslim za izobraževanje in učenje, e-Novičke, oktober 2013, str.: 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/oktober.pdf)
 73. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : First 2013 meeting of EAAL national coordinators, e-Novičke, Summer 2013, str. 12 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 74. Ajda Turk: Handmade stories , e-Novičke, Summer 2013, str. 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf)
  Jasmina Orešnik Cunja: There are opportunities!, e-Novičke, Summer 2013, str. 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 75. Ajda Turk: Two new videos available now: There are opportunities! and Handmade stories, e-Novičke, Summer 2013, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 76. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Enthusiastic reception for Learning Parades, e-Novičke, Summer 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 77. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Implementation of the European Agenda on Adult Learning, e-Novičke, Summer 2013, str. 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 78. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : New version of LLW newsletter, e-Novičke, Summer 2013, str. 2-3 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 79. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : LLW 2013: Another success story!, e-Novičke, Summer 2013, str. 2 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/Summer.pdf) English
 80. Mateja Pečar in dr. Nevenka Bogataj: Študijski krožki kot prispevek k razvoju lokalne skupnosti, e-Novičke, julij-avgust 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/julij_avgust.pdf)
 81. Milena Zorić Frantar: Omrežje svetovalcev za kakovost nadaljuje s svojim delom, e-Novičke, julij-avgust 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/julij_avgust.pdf)
 82. Mag. Maja Radinovič Hajdič: Zaključna konferenca CVŽU Gorenjska - Priložnost za vse, e-Novičke, junij 2013, str. 18 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
 83. Ajda Turk: Stkane zgodbe, e-Novičke, junij 2013, str. 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
  Jasmina Orešnik Cunja: Priložnosti so!, e-Novičke, junij 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
 84. Ajda Turk: Izdali smo dva nova filma: Priložnosti so! in Stkane zgodbe, e-Novičke, junij 2013, str. 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/junij.pdf)
 85. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parade učenja so navdušile, e-Novičke, maj 2013, str.: 6-7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/maj.pdf)
 86. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: TVU 2013: Saj ni res, pa je!, e-Novičke, maj 2013, str.: 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/maj.pdf)
 87. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Izšla je letošnja prva številka TVU novičk, e-Novičke, maj 2013, str.: 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/maj.pdf)
 88. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parada učenja 2013, e-Novičke, april 2013, str.: 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/april.pdf)
 89. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Priprave na TVU 2013 so v polnem teku, e-Novičke, april 2013, str.: 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/april.pdf)
 90. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Prvo letošnje srečanje nacionalnih koordinatorjev za EPUO, e-Novičke, marec 2013, str.: 9 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 91. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: V TVU vpeljujemo Parado učenja - festival učenja na lokalni ravni, e-Novičke, marec 2013, str.: 7 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 92. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Sestal se je Nacionalni odbor za Teden vseživljenjskega učenja, e-Novičke, marec 2013, str.: 6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 93. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Častno pokroviteljstvo UNESCA nad TVU 2013, e-Novičke, marec 2013, str.: 5-6 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/marec.pdf)
 94. Manuel Kuran, Ajda Turk: Pripravljamo nov video o razvoju pismenosti na podeželju, e-Novičke, februar 2013, str.: 5 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/februar.pdf)
 95. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Začenjamo s pripravami na TVU 2013, e-Novičke, februar 2013, str.: 3 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2013/februar.pdf)
 96. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : Implementing the renewed European Agenda for Adult Learning, e-Novičke, Winter 2012, str. 13-14 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/Winter.pdf) English
 97. Zvonka Pangerc Pahernik, MSc : We attended the conference One step up in later life, e-Novičke, Winter 2012, str. 15-16 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/Winter.pdf) English
 98. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Udeležili smo se konference Korak naprej v kasnejšem življenju, e-Novičke, december 2012, str.: 9-10 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/december.pdf)
 99. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih, e-Novičke, november 2012, str.: 7-8 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/november.pdf)
 100. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Projekt za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, e-Novičke, september 2012, str.: 4 (http://arhiv.acs.si/e-novicke/2012/september.pdf)

4. TVU novičke, glasilo projekta TVU (kronološko):

 1. Uresničevanje EPUO v Sloveniji, TVU novičke, 1/2015, str. 10(http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVUnovicke/TVU_novicke_1_2015.pdf)
 2. Parada učenja - infografika, TVU novičke,1/ 2014, str. 18 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 3. Mateja Pečar : Promocija na Facebook strani TVU, TVU novičke,1/ 2014, str. 15 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 4. Mateja Pečar : Parado učenja 2013 smo predstavili na Evropskem portalu InfoNetu, TVU novičke,1/ 2014, str. 14 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 5. Ajda Turk : Videoprodukcija : Z roko v roki. Učenje v skupnosti za osebno in skupno dobro, TVU novičke,1/ 2014, str. 10  (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 6. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Načrti za naprej, TVU novičke,1/ 2014, str. 9-10  (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 7. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Izpeljave Parade učenja 2014 po Sloveniji, TVU novičke,1/ 2014, str. 8-9  (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 8. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Projekt EPUO, TVU novičke,1/ 2014, str. 8  (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 9. Erika Brenk : Praznik učenja - razstava o TVU, TVU novičke,1/ 2014, str. 6  (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 10. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : 18. andragoški kolokvij, TVU novičke,1/ 2014, str. 5  (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 11. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Nacionalno odprtje TVU 2014, TVU novičke,1/ 2014, str. 5  (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 12. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Drugi mejniki pri nastajanju TVU 2014, TVU novičke,1/ 2014, str. 3-4 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU_novicke_1_2014_koncna.pdf)
 13. Anita Jakše: TVU 2013 in Parada učenja v Novem mestu, TVU novičke,1/ 2013, str. 16 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)
 14. Ksenija Petek in Nada Uršič Debeljak: Ženska energija prihodnosti povezuje in združuje, TVU novičke,1/ 2013, str. 15 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)
 15. Gordana Trokič, Parada učenja na Jesenicah, TVU novičke,1/ 2013, str. 14 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)
 16. Neža Kočevar in Biserka Neuholt Hlastec: Teden vseživljenjskega učenja na UPI - Ljudski univerzi Žalec, TVU novičke,1/ 2013, str. 13 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)
 17. Ajda Turk: Stkane zgodbe, TVU novičke,1/ 2013, str. 11 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)
 18. Darijan Novak: Priložnosti so!, TVU novičke,1/ 2013, str. 11 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)
 19. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: Parada učenja 2013, TVU novičke,1/ 2013, str. 9-10 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)
 20. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: TVU 2013 - osemnajstič!, TVU novičke,1/ 2013, str. 3-5 (http://tvu.acs.si/datoteke/Predstavitev/TVU-Novicke%201_2013.pdf)

5. ADEES, glasilo Andragoškega društva Slovenije (kronološko):

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Parada učenja 2014, ADEES, april 2014, str. 8 (http://arhiv.acs.si/ADEES/april_2014.pdf)
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2014 na pohodu, ADEES, april 2014, str. 7-8 (http://arhiv.acs.si/ADEES/april_2014.pdf)
 3. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik: TVU in Parada učenja 2013, ADEES, maj 2013, str. 4-5 (http://arhiv.acs.si/ADEES/maj_2013.pdf)

6. Šolski razgledi, strokovno-informativni časnik za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo:

 1. Ajda Turk : Z roko v roki : učenje v skupnosti za osebno in skupno dobro, Šolski razgledi, št. 19, 2014, str. 11
 2. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji, Šolski razgledi, št. 19, 2014, str. 11  

7. European InfoNet Adult Education:

 1. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik : Stock-taking and future oriented, InfoNet, 17.01.2014

 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2023 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker