Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Koper
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Izobraževanje odraslih v Obalno-kraški regiji (Koper)

Izzivi:

 • visok delež starejšega prebivalstva
 • velik odstotek nezaposlenih mladih z neustrezno in previsoko izobrazbo
 • velik delež priseljencev
 • prepoznavanje potreb trga dela in prilagajanje izobraževalnih programov
 • naraščanje interesa za kmetijstvo in samooskrbo 
 • razvoj trajnostnega turizma na podeželju
 • povezovanje s sosednjimi regijami
 • razvoj podjetništva in socialnih podjetij
 • večja povezanost med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom

Za Obalo je značilna neugodna starostna struktura, saj je delež starega prebivalstva v primerjavi s Slovenijo nadpovprečen. Število prebivalcev se kljub temu povečuje, saj je dotok prebivalstva velik. Deloma je to posledica priseljevanja, kjer beležimo tako ekonomske migracije kot tudi preseljevanje, predvsem starejših, zaradi ugodnejših klimatskih pogojev. Izobrazbena struktura prebivalstva v regiji je visoka, a neustrezna in neprilagojena razvojnim usmeritvam regije in Obale, ki svoje priložnosti išče v transportu in logistiki, trajnostnem turizmu in predelovalnih dejavnostih.

Priložnosti:

 • nadaljnje spodbujanje koncepta vseživljenjskega učenja
 • nadaljevanje dejavnosti Centrov vseživljenjskega učenja, s poudarkom na prožnejših učnih poteh in dostopnosti za vse prebivalce 
 • širjenje ponudbe izobraževalnih programov za odrasle: za osebni razvoj, dvig ključnih kompetenc in poklicno  usposobljenost 
 • krepitev in povezovanje služb svetovanja za izobraževanje, karierni in osebni razvoj
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in izmenjave znanj (Center medgeneracijskega učenja)
 • promoviranje ustvarjalnosti in podjetniškega duha v celotnem izobraževalnem sistemu
 • zmanjševanje razkoraka med izobraževalno ponudbo in potrebami trga dela ter zagotavljanje hitre odzivnosti izobraževalnega sistema razvojnim potrebam regijskega gospodarstva
 • spodbujanje vključevanje ranljivih skupin v različne oblike izobraževanja, usposabljanja, vseživljenjskega učenja in na trg dela

Ljudska univerza Koper je že več kot pol stoletja izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih na Obali in Krasu. S kombinacijo brezplačnih, delno-financiranih in tržno usmerjenih programov ponujamo izobraževanje vsem ciljnim skupinam in za vse starostne kategorije. Naše strokovno znanje, ustvarjalnost, delavnost in iznajdljivost ter hitra odzivnost nam omogočajo,da hitro reagiramo na potrebe posameznikov, skupnosti in gospodarstva. To še posebej prihaja do izraza v času trenutne gospodarske krize, ko uspevamo s pomočjo državnih in evropskih sredstev ponuditi vrsto brezplačnih izobraževalnih in drugih spremljevalnih aktivnosti namenjenih najbolj ranljivim skupinam, ki si sicer tega izobraževanja ne bi mogle privoščiti.

Poudarki našega dela bodo še naprej promocija in udejanjanje koncepta vseživljenjskega učenja, razvoj medgeneracijskega sodelovanja in učenja ter njegova večja dostopnost. Še naprej bomo razvijali nove, odraslemu bolj prilagojene učne poti in metode. Naše priložnosti vidimo v povezovanju in skupnem delovanju vseh nosilcev na področju izobraževanja odraslih na Obali in širše.


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2023 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker