Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Maribor
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Osebna izkaznica - Maribor, Podravska regija

Podravska statistična regija: Naravnogeografsko podobo te statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

Mestna občina Maribor sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, podravske regije.

Splošni podatki:

Kazalniki

Slovenija

Podravska regija

MO Maribor

Površina, km2

20.273

2.170

147,5

Število prebivalcev (2013)              

2.059.114

322.748

111.115

Število moških (2013)

1.019.658

159.897

54.319

Število žensk (2013)

1.039.456

162.851

56.796

Povprečna starost (v letih)

42,2

43,0

44,4

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)

14,5

13,2

11,6

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)

68,2

68,7

68,0

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)

17,3

18,1

20,4

Izobraževanje: 

Kazalniki Slovenija

Podravska regija

MO Maribor

Število vrtcev z enotami (2012/2013)

 938

134

 42

Število in delež otrok, vključenih v vrtec
(v starosti 1-5 let) (2012/2013)

 82.888
(75,4 %)

  11.456
(75,1 %)

 4.129
(78,9 %)

Število OŠ (šol. leto 2012/2013)

 842

 116

 25

Število učencev v OŠ (začetek šol. leta 2012/2013)

 162.775

23.726

 7.496

Število dijakov (začetek šol. leta 2012/2013)

 78.208

 11.800

3.663

Število študentov terciarnega izobraževanja (2012)

 97.706

13.845

4.516

Število diplomantov terciarnega izobraževanja (2012)

 20.596

 3.209

1.099

Izobrazbena struktura odraslih
(prebivalci, stari15 let in več) - skupaj (2013):

1.760.726

 280.642

98.608

- število odraslih z brez izobrazbe, nepopolna OŠ

 68.926

 10.409

 2.231

- število odraslih s končano OŠ

 411.975

 63.788

17.832

- število odraslih z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo

 399.732

 67.685

21.397

- število odraslih s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo

 538.181

 89.457

34.572

- število oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo

 341.912

49.303

 22.576

Nadaljevalno učenje - število institucij (2011/2012)

 358

51

 33

Nadaljevalno učenje - število udeležb (2011/2012)

 302.340

42.632

 36.412

Trg dela:

Kazalniki (dec 2013) Slovenija

Podravska regija

MO Maribor

Število delovno aktivnih prebivalcev

 791.323

 117.818

 36.888

Število registriranih brezposelnih oseb 

 124.015

 20.734

 8.467

Stopnja registrirane brezposelnosti v %

 13,5

 15,0

18,7

Pripravila: Erika Brenk, ACS
Vir: SURS in ZRSZ


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2023 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker