Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Postojna
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Izobraževanje odraslih v Notranjsko-kraški regiji (Postojna)

Izzivi:

 • visok delež starega prebivalstva
 • nizka izobrazbena struktura prebivalstva
 • gospodarska kriza in upad življenjskega standarda
 • šibka povezanost med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom
 • štipendira se samo tehnični kader, ne pa tudi ostalih izobraževalnih področij
 • mladi se neradi vračajo v regijo, ampak ostajajo v kraju svojega študija

Za regijo je značilna neugodna starostna struktura, saj je delež starega prebivalstva v primerjavi s Slovenijo nadpovprečen. Rast prebivalstva je v regiji sicer pozitivna, vendar zgolj kot posledica pozitivnega selitvenega in ne naravnega prirasta, ki je v večini primerov negativen. Izobrazbena struktura prebivalstva v regiji je nizka, saj primanjkuje praktičnih izobraževalnih programov, ki bi omogočali visoko usposobljen vodstveni kader ter posledično kvalitetna delovna mesta. Štipendije so namenjene pretežno tehničnim kadrom. Zaradi navedenih razlogov, zaradi pomanjkanje delovnih mest in zaradi slabo razvite infrastrukture preživljanja prostega časa, mladi ostajajo v kraju svojega študija, kar za regijo pomeni beg možganov.

Priložnosti:

 • nadaljnje spodbujanje koncepta vseživljenjskega učenja
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in izmenjave znanj (Center medgeneracijskega učenja)
 • izvajanje aktivnosti za nadgradnjo obstoječega izobraževalnega sistema s programi neformalnega vseživljenjskega učenja
 • širjenje pomena trajnostnega razvoja v vseživljenjskem učenju
 • spodbujanje prožnejših učnih poti
 • krepitev digitalne pismenosti
 • zagotavljanje odzivnosti izobraževalnega sistema razvojnim potrebam regijskega gospodarstva
 • promoviranje ustvarjalnosti in podjetniškega duha v celotnem izobraževalnem sistemu
 • zmanjševanje razkoraka med izobraževalno ponudbo in potrebami trga dela
 • spodbujanje vključevanje ranljivih skupin v različne oblike izobraževanja, usposabljanja, vseživljenjskega učenja in na trg dela

Na Ljudski univerzi Postojna že več kot pol stoletja skrbimo za širjenje znanja, izboljševanje izobrazbene ravni, rast kakovosti življenja in svetovalno podporo v izobraževanju odraslih v Notranjsko-kraški regiji. Skladno s sodobnimi izobraževalnimi in socialno-ekonomskimi izzivi je naša pozornost trenutno usmerjena v širjenje koncepta in udejanjanje vseživljenjskega učenja, razvoj medgeneracijskega sodelovanja in učenja, lajšanje dostopnosti do učnih priložnosti, povezovanje regijskih akterjev na področju izobraževalno-svetovalne dejavnosti in spodbujanje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin. Ker želimo poti do znanja in s tem svetlejše prihodnosti odpreti vsem družbenim skupinam, se prijavljamo na različne nacionalne razpise in oblikujemo vedno nove izobraževalne projekte.


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2023 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker