Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
Zbirni koledar PU
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
1. Izvajanje vseživljenjskega učenja in mobilnosti

Da bi zagotovile večjo in širšo udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju v skladu s ciljem, dogovorjenim na ravni EU, o 15-odstotni udeležbi v izobraževanju odraslih in spodbujale uresničevanje cilja o 40-odstotnem deležu mladih z visokošolsko in temu ustrezno izobrazbo, naj se države članice usmerijo na:

  • spodbujanje povpraševanja in vzpostavitev vsestranskih in lahko dostopnih sistemov informiranja in orientacije, ki naj bi jih spremljale učinkovite strategije obveščanja za boljšo seznanjenost in večjo motivacijo potencialnih udeležencev učenja, s posebnim poudarkom na prikrajšanih skupinah, tistih, ki predčasno zapuščajo šole, mladih, ki se ne izobražujejo, ne usposabljajo in niso zaposleni, nizkokvalificiranih odraslih, zlasti tistih, ki imajo težave s pismenostjo, ter dopolnjevali ukrepi za omogočanje „druge možnosti", s katerimi bi dosegli priznano stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij,
  • spodbujanje sodelovanja delodajalcev pri učenju na delovnem mestu, vključno s prožnejšimi delovnimi urniki, da bi lahko razvijali znanja in spretnosti, ki so potrebna na delovnih mestih, pa tudi širših znanj in spretnosti,
  • spodbujanje prilagodljivih oblik učenja za odrasle, vključno z omogočanjem širšega dostopa do visokega šolstva posameznikom z nezadostno redno izobrazbo in zagotavljanjem bolj raznolikih možnosti za izobraževanje odraslih v okviru visokošolskih ustanov,
  • vzpostavitev brezhibno delujočih sistemov za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja ter spodbujanje njihove uporabe med odraslimi vseh starosti in stopenj kvalifikacije, pa tudi v podjetjih in drugih organizacijah.

 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2022 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker