Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Slovenj Gradec
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Izobraževanje odraslih v Koroški regiji (Slovenj Gradec)

Izzivi:

  • odzivanje na spreminjajoče se zahteve trga dela, spremenjena demografska razmerja in družbene spremembe, ustvarjanje kakovostnega učnega okolja in prilagajanje izobraževalne ponudbe potrebam razvojnih teženj okolja, v katerem živimo,
  • usmerjenost v ranljive skupine odraslih in njihovo vključevanje v vseživljenjsko izobraževanje in učenje,
  • proaktivna usmerjenost v zadovoljevanje izobraževalnih potreb populacije starejših zaposlenih, 
  • medgeneracijsko povezovanje, sožitje in socialna povezanost ter prenašanje znanja med generacijami, 
  • vplivanje na dvig izobrazbene ravni prebivalcev v Koroški regiji,
  • posredovanje znanj, spretnosti ter ključnih kompetenc za krepitev aktivne vloge v posameznikov družbi,
  • svetovanje in informiranje ter z njim povezano priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja,
  • usposabljanje za rabo sodobne informacijske tehnologije,
  • povezovanje in vzpostavljanje partnerstev,
  • iskanje novih priložnosti (tudi preko meje) ...

Priložnosti: 

 Center vseživljenjskega učenja Koroška (CVŽU Koroška) deluje od leta 2008 kot mreža tesno povezanih in sodelujočih organizacij, ki v regionalnem okolju izvajajo dejavnost informiranja, svetovanja ter različnih vrst vseživljenjskega učenja in organiziranega samostojnega učenja. Njegov osnovni namen je ustvariti odprto učno okolje in povečati dostop do vseživljenjskega učenja s poudarkom na izobraževanju ter svetovanju in informiranju. Dejavnosti CVŽU Koroška vodi MOCIS - center za izobraževanje odraslih, ki si prizadeva prebivalcem Koroške omogočiti pridobivanje najrazličnejših neformalnih znanj in s tem izboljšati kvaliteto življenja, posameznika motivirati za osebni in profesionalni razvoj, še zlasti pa izobraževanje približati ogroženim ciljnim skupinam.

Spletni portal CVŽU Koroška >>

Nosilec: MOCIS - Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Partnerji: Knjižnica Dravograd, Knjižnica radlje, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne, Smeri d.o.o.

Informiranje in svetovanje (ISIO): Svetovalno središče Koroška, Partizanska 16, Slovenj Gradec
Dislokaciji: Knjižnica Radlje ob Dravi in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU): Knjižnica Dravograd, Knjižnica Radlje, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne, Smeri d.o.o.

Nekaj rezultatov (1.1.2008-31.8.2012):
Število udeležencev v TVŽU: 2.782
Število svetovancev v ISIO: 4.796

Vir: Odpiramo poti do znanja : Zbornik centrov vseživljenjskega učenja Slovenije (2012)


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Arhiv

Dostop do arhiva:
- Parada učenja 2013
- Parada učenja 2014

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:

 
s podporo:     
 

(C) 2012-2024 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker