Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Slovenska Bistrica
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Osebna izkaznica - Slovenska Bistrica, Podravska regija
Podravska statistična regija: Naravnogeografsko podobo te statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

Občina Slovenska Bistrica sodi po številu prebivalcev med večje občine v Sloveniji. V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, sicer pa se občina ponaša s številnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi (npr. Maroltova jelka).

Splošni podatki:

Kazalniki

Slovenija

Podravska regija

Občina Slovenska Bistrica

Površina, km2

20.273

2.170

260,1

Število prebivalcev (2013)              

2.059.114

322.748

25.169

Število moških (2013)

1.019.658

159.897

12.482

Število žensk (2013)

1.039.456

162.851

12.687

Povprečna starost (v letih)

42,2

43,0

41,1

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)

14,5

13,2

15,3

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)

68,2

68,7

69,5

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)

17,3

18,1

15,1

Izobraževanje: 

Kazalniki Slovenija

Podravska regija

Občina Slovenska Bistrica

Število vrtcev z enotami (2012/2013)

 938

134

14

Število in delež otrok, vključenih v vrtec
(v starosti 1-5 let) (2012/2013)

 82.888
(75,4 %)

  11.456
(75,1 %)

 1.098
(79,5 %)

Število OŠ (šol. leto 2012/2013)

 842

 116

 12

Število učencev v OŠ (začetek šol. leta 2012/2013)

 162.775

23.726

  2.093

Število dijakov (začetek šol. leta 2012/2013)

 78.208

 11.800

 1.016

Število študentov terciarnega izobraževanja (2012)

 97.706

13.845

1.190

Število diplomantov terciarnega izobraževanja (2012)

 20.596

 3.209

 281

Izobrazbena struktura odraslih
(prebivalci, stari15 let in več) - skupaj (2013):

1.760.726

 280.642

21.331

- število odraslih z brez izobrazbe, nepopolna OŠ

 68.926

 10.409

  599

- število odraslih s končano OŠ

 411.975

 63.788

4.900

- število odraslih z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo

 399.732

 67.685

 5.308

- število odraslih s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo

 538.181

 89.457

6.661

- število oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo

 341.912

49.303

 3.863

Nadaljevalno učenje - število institucij (2011/2012)

 358

51

 4

Nadaljevalno učenje - število udeležb (2011/2012)

 302.340

42.632

 3.249

Trg dela:

Kazalniki (dec 2013) Slovenija

Podravska regija

Občina Slovenska Bistrica

Število delovno aktivnih prebivalcev

 791.323

 117.818

 9.719

Število registriranih brezposelnih oseb 

 124.015

 20.734

 1.640

Stopnja registrirane brezposelnosti v %

 13,5

 15,0

8,7

Pripravila: Erika Brenk, ACS
Vir: SURS in ZRSZ


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2024 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker