Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Trbovlje
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Osebna izkaznica - Trbovlje
Zasavska statistična regija Posavskega hribovja je po površini in številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi. Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; več kot tretjino bruto dodane vrednosti ustvarijo predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija. Je regija z največjim deležem oseb s statusom upokojenca.
 
Trboveljska občina je vpeta v Moravško - Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka dolina. Občinsko središče je bilo močno rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno in upravno središče Zasavja, kar velja še danes. Občina Trbovlje je del zasavske statistične regije. Meri 58 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 122. mesto. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 26. mesto. Število živorojenih je bilo leta 2012 nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših.
       
Kazalniki Slovenija Zasavska regija Občina Trbovlje
Površina, km2 20.273 264 58
Število prebivalcev (2014)                2.061.085 42.983 16.562
Število moških (2014) 1.020.874 21.086 8.061
Število ženski (2014) 1.040.211 21.897 8.501
Povprečna starost (v letih)  42 44,1 44,8
Število prebivalcev, starih 0-14 let 301.053 5.622 2.017
Število prebivalcev, starih 15-64 let  1.399.926 29.194 11.249
Število prebivalcev, starih 65 let ali več 360.106 8.167 3.296
       
Izobraževanje:      
Kazalniki Slovenija Zasavska regija Občina Trbovlje
Število vrtcev z enotami (2012/2013) 960 14 5
Število otrok, vključenih v vrtec (v starosti 1-5 let) (2012/2013) 83.700 1.328 494
Število OŠ (šol. leto 2013/2014) 839 18 6
Število učencev v OŠ (začetek šol. leta 2013/2014) 165.036 3.100 1.069
Število dijakov (začetek šol. leta 2013/2014) 76.714 1.619 617
Število študentov terciarnega izobraževanja (2013) 90.622 1.672 638
Število diplomantov terciarnega izobraževanja (2013) 18.774 369 135
Število odraslih z brez izobrazbe, nepopolna OŠ (2014) 65.876 1.726 517
Število odraslih s končano OŠ (2014) 404.228 9.570 3.667
Število odraslih z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo (2014) 397.105 9.180 3.585
Število odraslih s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo (2014) 531.186 10.921 4.406
Število oseb z visokošolsko izobrazbo (2014) 361.637 5.964 2.454
Nadaljevalno izobraževanja - število izvajalcev (2011/2012) 401 4 3
Nadaljevalno izobraževanja - število udeležencev (2011/2012) 342.689 1.112 932
       
Trg dela:       
Kazalniki Slovenija Zasavska regija Občina Trbovlje
Število delovno aktivnih preb. (2013) 791.323 15.800 4.280
Število registriranih brezposelnih oseb (2014)  119.458 3.197 1.397
Stopnja registrirane brezposelnosti  v % (dec. 2014) 13,0 16,8 19,3
       
Vir: SURS in ZRSZ      

 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2024 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker