Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Velenje
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Osebna izkaznica - Velenje, Savinjska regija

Savinjska regija - lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« - je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije. Nadpovprečno število študentov na 1.000 prebivalcev in visok delež študentov med prebivalci, starimi od 19 do 26 let, pa pomenita za regijo pomemben izobrazbeni potencial. Savinjska regija velja tudi za priljubljen cilj turističnih potovanj.

Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob reki Paki. Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z upravno, gospodarsko in oskrbno funkcijo.

Splošni podatki:

Kazalniki

Slovenija

Savinjska regija

MO Velenje

Površina, km2

20.273

2.384

83,5

Število prebivalcev (2013)              

2.059.114

260.479

33.034

Število moških (2013)

1.019.658

130.139

16.851

Število žensk (2013)

1.039.456

130.340

16.183

Povprečna starost (v letih)

42,2

42,0

41,4

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)

14,5

14,8

14,2

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)

68,2

68,5

71,8

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%)

17,3

16,7

13,9

Izobraževanje: 

Kazalniki Slovenija

Savinjska regija

MO Velenje

Število vrtcev z enotami (2012/2013)

 938

125

12

Število in delež otrok, vključenih v vrtec
(v starosti 1-5 let) (2012/2013)

 82.888
(75,4 %)

  10.610
(76,4 %)

 1.310
(71,5 %)

Število OŠ (šol. leto 2012/2013)

 842

 125

 13

Število učencev v OŠ (začetek šol. leta 2012/2013)

 162.775

21.486

2.621

Število dijakov (začetek šol. leta 2012/2013)

 78.208

 10.605

1.247

Število študentov terciarnega izobraževanja (2012)

 97.706

12.413

1.587

Število diplomantov terciarnega izobraževanja (2012)

 20.596

 2.679

368

Izobrazbena struktura odraslih
(prebivalci, stari15 let in več) - skupaj (2013):

1.760.726

 221.770

28.225

- število odraslih z brez izobrazbe, nepopolna OŠ

 68.926

 9.237

 808

- število odraslih s končano OŠ

 411.975

 56.008

6.604

- število odraslih z nižjo poklicno, srednjo poklicno izobrazbo

 399.732

 57.198

7.898

- število odraslih s srednjo strokovno, srednjo splošno izobrazbo

 538.181

 62.396

8.102

- število oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo

 341.912

36.931

 4.813

Nadaljevalno učenje - število institucij (2011/2012)

 358

37

 11

Nadaljevalno učenje - število udeležb (2011/2012)

 302.340

25.047

 11.934

Trg dela:

Kazalniki (dec 2013) Slovenija

Savinjska regija

MO Velenje

Število delovno aktivnih prebivalcev

 791.323

 102.424

 12.754

Število registriranih brezposelnih oseb 

 124.015

 16.956

2.167

Stopnja registrirane brezposelnosti v %

 13,5

 14,2

14,5

Pripravila: Erika Brenk, ACS
Vir: SURS in ZRSZ


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2023 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker