Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
PU Žalec
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Izobraževanje odraslih v Savinjski regiji (Žalec)

Izzivi:

  • usposabljanje odraslih za življenje v sodobni družbi, družbi sprememb, poslovnih priložnosti, pa tudi kriz
  • starajoče se prebivalstvo in z njim povezano medgeneracijsko sodelovanje ter prenašanje znanja iz generacije v generacijo 
  • programi za izboljšanje zaposlitvenih priložnosti mladih 
  • gospodarska kriza in iskanje poslovnih priložnosti (tudi prek meje) 
  • svetovanje in informiranje ter z njim povezano priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 
  • vključevanje ranljivih ciljnih skupin v neformalno izobraževanje 
  • usposabljanje za rabo sodobne informacijske tehnologije 
  • povezovanje in vzpostavitev partnerstev - lokalnih, nacionalnih in mednarodnih
  • pripravljati programe, ki bodo odgovarjali na potrebe ciljnih skupin, sodobne družbe, gospodarstva in ustvarjati kakovostno učno okolje (pri tem pa upoštevati glas učečih se - v okviru Parade učenja v Žalcu zbran v knjižici Naj se sliši moj glas)

Priložnosti: 

 Center vseživljenjskega učenja Savinjska (CVŽU Savinjska) od leta 2005 deluje pod vodstvom UPI - ljudske univerze Žalec, ki je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine v Spodnji Savinjski dolini in širše v celotni savinjski regiji. Prebivalcem regije ponujajo brezplačne storitve svetovanja v izobraževanju odraslih ter na področju poklicnega svetovanja, proučujejo in analizirajo izobraževalne potrebe lokalnega okolja ter sodelujejo z različnimi institucijami in podjetji pri načrtovanju in razvoju človeških virov v regiji. Prek CVŽU ponujajo številne brezplačne dejavnosti, ki prispevajo k dvigu izobrazbene ravni ter k osebni rasti in razvoju prebivalcev njihove regije. Skupaj s partnerji nudijo številne izobraževalne in svetovalne storitve, ki gradijo regijo z boljšim znanjem, veščinami, kompetencami in spretnostmi.

Spletni portal CVŽU Savinjska >> 

Nosilec: UPI - ljudska univerza Žalec
Partnerji: Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, RACIO - Družba za razvoj človeškega kapitala, Razvojna agencija Savinja, Razvojna agencija Sotla, Šolski center Slovenjske Konjice - Zreče

Informiranje in svetovanje (ISIO): Svetovalno središče Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
Dislokacije: Ljudska univerza Celje, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Ljudska univerza Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah, ŠC Slovenske Konjice - Zreče, Izobraževanje odraslih - enota Laško
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU): Kozje, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Medobčinska splošna kjižnica Žalec, Občinska knjižnica Polzela, Občinska knjižnica Braslovče, Krajevna knjižnica Liboje, Razvojna agencija Savinja Žalec, Zreče, Slovenske Konjice, Laško, Vojnik, Dobrna, Zapori Celje, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza Žalec, Občinska knjižnica Vransko

Nekaj rezultatov (1.1.2008-31.8.2012):
Število udeležencev v TVŽU: 2.204
Število svetovancev v ISIO: 9.603 

Vir: Odpiramo poti do znanja : Zbornik centrov vseživljenjskega učenja Slovenije (2012)


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Arhiv

Dostop do arhiva:
- Parada učenja 2013
- Parada učenja 2014

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:

 
s podporo:     
 

(C) 2012-2023 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker