Izbor vsebin
Domov
Predstavitev
Sodelujoči
Prireditve
Priznanja
Za medije
V žarišču
English

Novice
• Vabimo na 23. Andragoški kolokvij
• Vabimo na novinarski konferenci
• Vabimo na nacionalno odprtje TVU 2019

Priznanja 2001
Marjan Račnik iz Remšnika

TVU soustvarjamo

Dobitniki priznanj ACS za promocijo učenja in znanja 2005

Priznanje posamezniku/-ci, skupini, društvu, ustanovi, podjetju ali lokalni skupnosti za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih 

Komunalno podjetje Vrhnika

Predlagatelj: Skupina občanov Vrhnike - Miša Strban, Simona Jelovšek in Darijan Kocijančič 
»Komunalno podjetje Vrhnika je vzpostavilo učinkovit sistem informiranja, učenja in prosvetljevanja vseh generacij o pomenu odgovornega ravnanja z odpadki in s tem povezanih vprašanj trajnostnega razvoja. Najbolj razveseljuje dejstvo, da so s svojimi informativno-vzgojni programi segli daleč prek meja matičnih občin.« (Skupina občanov - predlagateljev)

Kaj imata skupnega vseživljenjsko učenje in javna služba za ravnanje z odpadki? Prvi hip nas vprašanje morda preseneti, a po premisleku spoznamo, da je vzgoja za ravnanje z odpadki tudi vzgoja za odgovornost do okolja, za razvoj, temelječ na obnovljivih virih energije, na zbiranju in predelavi surovin ... Vsega tega se v Komunalnem podjetju Vrhnika dobro zavedajo, zavedajo pa se tudi, da nov odnos do surovin zahteva novo zavest in učenje novih vzorcev vedenja! Spoznanje, da za uspešnost novih oblik ravnanja z odpadki ne zadošča le namestitev zabojnikov za ločeno zbiranje, jih je pripeljala do zasnove vzgojno-izobraževalnega, informativnega in promocijskega programa za prosvetljevanje občanov Vrhnike in Borovnice, s posameznimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami pa so prisotni v celotnem slovenskem prostoru. Programi ozaveščanja, spodbujanja in obveščanja občanov so namenjeni vsem prebivalcem, promocijsko in pedagoško pa so načrtovani tako, da nagovorijo vsako ciljno skupino posebej. Gospodinjstva dobijo vsak mesec, hkrati s položnico, tudi prikupno oblikovana obvestila o zbiralnih akcijah, datumih odvozov posameznih vrst odpadkov, o ekoloških otokih in označevanju zabojnikov ..., občasno pa tudi glasilo Ogrizek, kjer – poleg kakovostnih informacij - najdemo tudi vrsto prispevkov s področja okoljske vzgoje in vzgoje za ustrezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov (kaj na ekološki otok ali v posamezni zabojnik ne spada, kam gredo odpadki, kaj se zgodi z nekoristnimi odpadki, kaj z nevarnimi ...). Novosti na področju ločenega zbiranja odpadkov so vedno predstavljene tudi v lokalnem časniku Naš časopis. Vse izobraževalne in vzgojene vsebine so v Centru za ravnanje z odpadki prilagodili delu z mladimi, tako z otroki iz vrtcev in šol, s katerimi redno sodelujejo, kot tudi z dijaki in študenti. Njihovo pozornost skušajo pritegniti s prirejanjem vodenih ogledov, s kakovostno oblikovanimi didaktičnimi pripomočki (zgibanke, balončki ... za najmlajše), z natečaji (risanje na razpisano temo), postavitvijo informativnih stojnic, oblikovanjem kakovostnih promocijskih gradiv (koledarji, zgibanke) ter prirejanjem zbiranja nevarnih odpadkov in drugih posebnih akcij za ohranjanje zdravega, čistejšega okolja. Ker dober glas seže v deveto vas, gostijo čedalje več šolskih ekskurzij, obiskujejo pa jih tudi strokovnjaki in praktiki s področja ravnanja z odpadki iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Še najbolj spodbudno je morda spoznanje, da je načrtno 10-letno izobraževalno in promocijsko delovanje KP Vrhnika med občani uspelo razbiti predsodke, povezane z zbiranjem in predelavo odpadkov.


 << Nazaj
 
 
 

Povezujemo se:


Pomembno
Strani smo prenovili.
Nov naslov:
https://tvu25.acs.si

Podprite idejo vseživljenjskega učenja
in TVU na Facebooku:


Uporabite ključnik:
#TVU2019
     
   
 

(C) 1996-2023 ACS, datum zadnje spremembe: 10.06.2019, 15:35 | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik