Objavljen je razpis za sofinanciranje TVU 2021

MIZŠ je 19. 3. objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021, ki teče do 9. 4. in vključuje sofinanciranje koordinacije TVU 2021 ter organizacije Parade učenja – dneva učečih se...

Sestala se je mreža TVU

Na svojem prvem pripravljalnem srečanju za TVU 2021 so se 16. marca sestali predstavniki območnih in tematskih koordinatorjev. Od nacionalnega koordinatorja, ACS, so prejeli prve napotke za organizacijo letošnjega festivala učenja. Izkušnje z lanskim TVU je...