Zgledi vlečejo 1-3: Z VSEŽIVLJENJSKIM UČENJEM DO ENAKIH MOŽNOSTI ZA VSE

Video Z vseživljenjskim učenjem do enakih možnosti za vse smo zasnovali v Evropskem letu enakih možnosti za vse (ELEM 2007). Je prva publikacija v zbirki Zgledi vlečejo, ki skozi življenjske zgodbe uspešnih učečih se odraslih nagovarja učno nedejavne, da bi si z izobraževanjem izboljšali kakovost življenja. Pričujoče video-gradivo je namenjeno predvsem tistim, ki si morajo zaradi svoje drugačnosti enakovredno vključenost v družbo šele izboriti. Predstavljene so življenjske zgodbe ljudi, ki so s pomočjo učenja dosegli lepe uspehe v osebnem in poklicnem življenju, kljub temu, da so morali premagovati ovire, izvirajoče iz njihove narodnostne ali kulturne pripadnosti (Zgledi vlečejo 1), invalidnosti, dolgotrajne bolezni ali zaostanka v razvoju (Zgledi vlečejo 2) oziroma ovire, povezane s starostjo in družinskim ter družbenim okoljem (Zgledi vlečejo 3).

Gradivo je uporaben pripomoček učiteljem, mentorjem, strokovnjakom, svetovalcem in drugim pri motiviranju ljudi, ki se soočajo s podobnimi ovirami, da z vseživljenjskim učenjem obogatijo svoje življenje.