Zgledi vlečejo 4: SVOJIM CILJEM NAPROTI I, Zgodnje obdobje kariere

Publikacija Zgledi vlečejo 4 je prva v didaktičnem kompletu Svojim ciljem naproti I-III, ki je namenjen ljudem različnih starosti, vendar v zaposlitvenem obdobju, ko še lahko načrtujejo svojo karierno pot, a se zaradi ovir na življenjski poti težko odločajo za učenje ali za spremembo zaposlitve, statusa ali področja dela. Skozi življenjske zgodbe uspešnih učečih se odraslih nagovarja učno nedejavne, da bi si z izobraževanjem izboljšali kakovost življenja.

Prvi del kompleta predstavlja primere dobre prakse zgodnjega obdobja kariere. To obdobje zaznamuje bitka za obstanek in preizkušanje različnih možnosti, učenje nenapisanih pravil v medsebojnih odnosih v organizaciji in vse bolj jasno spoznanje, katero delo bi najraje opravljali.

MM-gradivo je namenjeno učiteljem in mentorjem oziroma učencem, dijakom ter mlajšim odraslim, ki razmišljajo o bodoči karieri ali pa so se na karierno pot podali pred kratkim, pa niso prepričani, da so izbrali prav ali pa so soočeni z ovirami, ki njihove načrte postavljajo pod vprašaj. Didaktično gradivo je lahko učinkovit pripomoček izobraževalcem odraslih, svetovalcem in drugim strokovnim delavcem v zavodih za zaposlovanje, svetovalnih središčih in drugod. Videu je priložena tudi tiskovina, ki prinaša zgoščen zapis o prvem obdobju kariere, povzetke iz oddaje in napotke uporabnikom.