Zgledi vlečejo 5: SVOJIM CILJEM NAPROTI II, Srednje obdobje kariere 

Publikacija Zgledi vlečejo 5 je druga v didaktičnem kompletu Svojim ciljem naproti in je namenjena ljudem v zaposlitvenem obdobju, ko še lahko načrtujejo svojo karierno pot, a se zaradi ovir na življenjski poti težko odločajo za učenje ali za spremembo zaposlitve, statusa ali področja dela. Z življenjskimi zgodbami uspešnih učečih se odraslih nagovarja učno nedejavne, da bi si z izobraževanjem, učenjem, usposabljanjem izboljšali položaj na trgu delovne sile in obogatili osebno življenje.

Drugi del kompleta predstavlja primere dobre prakse srednjega obdobja kariere. To obdobje obsega čas med petim in dvajsetim letom delovne dobe. Gre za čas mnogih dilem, nepričakovanih izzivov in zgoščenih zahtev. Zaznamuje ga tudi mojstrstvo pri delu, neodvisnost in pogosto tudi napredovanje ter usklajevanje z družinskim življenjem.
MM-gradivo je namenjeno posameznikom v srednjih letih, ki načrtujejo spremembe na svoji poklicni poti ter razmišljajo o novih, drugačnih izzivih. Lahko je učinkovit pripomoček izobraževalcem odraslih, svetovalcem in drugim strokovnim delavcem v zavodih za zaposlovanje, središčih za samostojno učenje in drugod. Videu je priložena tudi tiskovina, ki prinaša zgoščen zapis o tem obdobju kariere, povzetke iz oddaje in napotke uporabnikom.