Zgledi vlečejo 6: SVOJIM CILJEM NAPROTI III, Zrelo obdobje kariere 

Publikacija Zgledi vlečejo 6 je tretja v didaktičnem kompletu Svojim ciljem naproti in je namenjena ljudem v zaposlitvenem obdobju, ko še lahko načrtujejo svojo karierno pot, a se čedalje težje odločajo za učenje ali za spremembo zaposlitve, statusa ali področja dela. Z življenjskimi zgodbami uspešnih učečih se odraslih nagovarja učno nedejavne, težko zaposljive in brezposelne, da bi si z z domiselnostjo in samoiniciativnostjo, podprto z izobraževanjem, učenjem, usposabljanjem izboljšali položaj na trgu delovne sile in obogatili osebno življenje.

Tretji del kompleta predstavlja primere dobre prakse zrelega obdobja kariere. To obdobje obsega čas med dvajsetimi in štiridesetimi leti delovnih izkušenj. Prikazujemo zgledne posameznike, ki so ta čas preživeli dinamično in izpolnjeno, poleg tega pa tudi zglede, ki obdobje upokojitve razumejo kot čas nove kakovosti življenja in ga pričakujejo polni načrtov za aktivno staranje.

MM-gradivo je namenjeno posameznikom v zrelih letih, ki načrtujejo končne spremembe na karierni poti ter razmišljajo o upokojitvi. Publikacija je lahko učinkovit pripomoček izobraževalcem odraslih, svetovalcem in drugim strokovnim delavcem, tudi učiteljem, ki bi želeli prispevati k medgeneracijskemu razumevanju in solidarnosti. Videu je priložena tiskovina, ki prinaša zgoščen zapis o zrelem obdobju kariere, povzetke iz oddaje in napotke uporabnikom.