Zgledi vlečejo 7: BOGATEJŠI V RAZLIČNOSTI

Video Bogatejši v različnosti smo pripravili v okviru Evropskega leta medkulturnega dialoga (ELMD 2008). Multimedijska publikacija je obogatena z izobraževalnim uvodom in aktualnim reportažnim zapisom, predstavlja pa dobitnike priznanj Andragoškega centra Slovenije, ki so z osebnim zgledom, lastnim učenjem ali snovanjem izobraževalnih ter ustvarjalnih možnosti za pripadnike drugih narodnosti, kulturnih ter jezikovnih manjšin utirali možnosti za kakovostnejše sožitje v narodnostno in kulturno pisanem okolju.

Gradivo lahko pri svojem delu uporabijo učitelji, svetovalci, mentorji, kulturni animatorji in drugi, ki delajo z ljudmi vseh generacij. Z njim si pomagajo pri osvetlitvi vloge vseživljenjskega učenja pri ozaveščanju pomena in prednosti medkulturnega dialoga ter krepitve razumevanja in spoštovanja drugih kultur, veroizpovedi, prepričanj, narodnosti, jezikov, ljudstev in izročil.