Zgledi vlečejo 8: UČENJE – VRATA V SVET NOVIH PRILOŽNOSTI / LEARNING - DOORWAY TO THE WORLD OF NEW OPORTUNITIES 

Video-publikacijo Učenje - vrata v svet novih priložnosti / Learning - Doorway to the World of New Opportunities smo zasnovali kot 'jagodni izbor' primerov dobre prakse tako, da lahko z njimi nagovorimo najrazličnejše ciljne skupine vseh generacij. Zbirka obsega dvanajst video-portretov dobitnikov priznanj ACS iz minulih let. Portreti so angleško podnaslovljeni, zato so primerni za domačo in mednarodno promocijo.

Zbirka je bila prvotno namenjena predstavitvi na mednarodni konferenci Delo za mlade – blaginja za vse (23. do 25. april 2008), dogodku Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU. Petero videoportretov mlajših učečih se odraslih je bilo na konferenci tudi uspešno predstavljenih. Posamezni portreti so bili predstavljeni tudi na različnih delavnicah in drugih mednarodnih srečanjih.