TABELA NAROČIL PROMOCIJSKEGA GRADIVA TVU 2023No. Datum Naziv organizacije Za koga plakat
poln
plakat
prazen
plakat
slo/ita
plakat
slo/mad
papirna
kocka
baloni plakat PU prevzem
39 21.03.2023 Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 120 200 0 0 180 250 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
38 14.03.2023 Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza Andragoški zavod Maribor 130 100 0 0 150 150 30 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
37 23.03.2023 Cene Štupar - CILJ Cene Štupar - CILJ 200 150 0 0 800 300 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
36 26.03.2023 Društvo upokojencev Dragomer Lukovica za vsa društva v občini Log Dragomer 20 30 0 0 70 20 0 Prvo naročilo
19.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
35 09.03.2023 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 65 65 0 0 30 300 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
34 20.03.2023 Izobraževalni center Geoss d.o.o. za koordinatorja in podizvajalce 35 100 0 0 100 400 30 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
33 09.03.2023 Knjižnica Šmarje pri Jelšah Za nas in mrežo podizvajalcev 160 200 0 0 60 400 120 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
32 23.03.2023 KTRC Radeče KTRC Radeče za mrežo koordiniranih podizvajalcev 100 100 0 0 20 800 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
31 25.03.2023 Kulturno društvo "Sejalec umetnosti" koordinirana mreža 50 170 0 0 70 300 50 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
30 14.03.2023 Ljudska univerza Ajdovščina Ljudska univerza Ajdovščina 150 70 0 0 60 300 30 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
29 13.03.2023 Ljudska univerza Celje Ljudska univerza Celje 20 55 0 0 50 100 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
28 21.03.2023 Ljudska univerza Jesenice Podizvajalce TVU in PU 200 200 0 0 30 300 200 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
27 10.03.2023 LJUDSKA UNIVERZA KOPER Za koordinatorja 20 50 15 0 50 200 20 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
26 24.03.2023 Ljudska univerza Kranj Ljudska univerza Kranj in podizvajalci 200 220 0 0 174 999 70 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
25 28.03.2023 Ljudska univerza Krško Tanja Cizl 300 400 0 0 100 800 250 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
24 22.03.2023 LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA podizvajalce 35 15 0 20 0 100 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
23 17.03.2023 Ljudska univerza Murska Sobota LUMS, Danijel Petković 100 130 0 0 120 250 50 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
22 09.03.2023 Ljudska univerza Nova Gorica Ljudska univerza Nova Gorica 20 50 5 0 200 100 15 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
21 22.03.2023 Ljudska univerza Ormož Ljudska univerza Ormož 45 45 0 0 35 100 45 Prvo naročilo
04.05.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
20 02.03.2023 Ljudska univerza Postojna Ljudska univerza Postojna 90 90 0 0 90 150 0 Prvo naročilo
21.04.2023 Od 21. 4. 2023 naprej
19 08.03.2023 Ljudska univerza Postojna Ljudska univerza Postojna 60 110 0 0 30 250 90 Dodatno naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
18 17.03.2023 Ljudska univerza Radovljica Ljudska univerza Radovljica 40 40 0 0 100 500 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
17 20.03.2023 LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM 300 300 0 0 50 700 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
16 07.03.2023 Ljudska univerza Slovenska Bistrica za nas in vse koordinirance 100 300 0 0 150 400 50 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
15 10.03.2023 Ljudska univerza Škofja Loka Ljudska univerza Škofja Loka 35 35 0 0 50 100 50 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
14 06.03.2023 MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec 200 150 0 0 20 200 200 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
13 24.03.2023 Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 2 5 0 0 15 40 0 Prvo naročilo
26.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
12 27.03.2023 Osnovna šola Otočec Maja Bojanec 3 3 0 0 5 10 3 Prvo naročilo
04.04.2023 4. 4. 2023ob 16.00 (1. sestanek mreže TVU)
11 14.03.2023 Posoški razvojni center Posoški razvojni center 15 30 0 0 40 60 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
10 08.03.2023 Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur 20 30 0 0 20 50 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
9 10.03.2023 RIC Novo mesto RIC Novo mesto 200 200 0 0 180 450 150 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
8 07.03.2023 Skupnost VSŠ Skupnost VSŠ 1 3 0 0 5 15 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
7 23.03.2023 Smeri, d.o.o. Smeri, d.o.o., za podizvajalce 200 200 0 0 100 200 0 Prvo naročilo
17.04.2023 (po 2. sestanku mreže TVU)
6 16.03.2023 Šolski center Celje Za celotno mrežo izvajalcev 70 100 0 0 30 650 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
5 08.03.2023 Šolski center Slovenske Konjice-Zreče Šolski center Slovenske Konjice-Zreče 40 40 0 0 10 50 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
4 24.03.2023 Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje LRF za Pomurje / podizvajalce 40 40 0 20 20 200 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
3 16.03.2023 Zasavska ljudska univerza Zasavska ljudska univerza 200 70 0 0 200 250 120 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
2 20.03.2023 Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 50 50 0 0 25 200 50 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
1 15.03.2023 Zveza društev upokojencev Slovenije ZDUS 15 15 0 0 10 0 0 Prvo naročilo
17.04.2023 Od 17. 4. 2023 naprej (2. sestanek mreže TVU)
SKUPAJ 3651 4161 20 40 3449 10644 1623