Izbor vsebin
Domov
Predstavitev
Sodelujoči
Prireditve
Priznanja
Za medije
V žarišču
English

Novice
• Vabimo na 23. Andragoški kolokvij
• Vabimo na novinarski konferenci
• Vabimo na nacionalno odprtje TVU 2019

Priznanja 2010
Alojz Lipnik iz Solčave

TVU soustvarjamo

Dobitniki priznanj ACS za promocijo učenja in znanja

Priznanje posamezniku/-ci, skupini, društvu, ustanovi, podjetju ali lokalni skupnosti za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih 

Območna organizacija ZSSS Podravja , Maribor
 
V znanju je moč!

Nekoč so se ljudje rojevali v predvidljivem svetu. Skupnost, ki jih je sprejela medse, jih je naučila vsega, kar je bilo potrebno za skladno življenje v njej. Danes je drugače. Svet je negotov, na vseh področjih zaznamovan z mnoštvom sprememb. Za uspešno vključevanje v njegove tokove pa ne zadošča več le solidarnost socialnih zaveznikov, kar naj bi sindikati v skladu s tradicijo bili; tudi dostop do informacij je le nujno potrebno orodje. Resnična moč se skriva v prebujeni zavesti in znanju, vedno novem znanju. Pravice in svoboščine so nam zagotovljene le, če jih poznamo in uveljavljamo. Tega se še posebej dobro zavedajo v Območni organizaciji ZSSS Podravje, kjer so za potrebe svojega članstva - poleg seminarjev, svetovanj, pravne pomoči in izdajanja različnih tematskih zloženk, brošur ter drugih publikacij, razvili tudi mrežo študijskih krožkov, s čimer zagotavljajo nenehno kakovostno izpopolnjevanje zaposlenih v območni enoti ter sindikalnih zaupnikov in članov svetov delavcev v podjetjih in zavodih.

Za kakovostno delo v študijskih krožkih so usposobili vodjo in več mentorjev, ki svoje znanje še vedno izpopolnjujejo. Doslej so s pomočjo krožkov obdelali kar 13 tematskih področij. Med leti 1995 in 2000 so obravnavali vprašanja soupravljanja v podjetjih, kako postati uspešen sindikalni zaupnik, kako zagotoviti socialno partnerstvo v gospodarskih družbah, kako reševati konflikte v podjetjih, kakšna je vloga sindikata v sferi dela, kakšne so naloge sindikatov pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, kako beležiti in ohranjati dokumente sindikalnega delovanja ter kakšen je položaj starejših delavcev v spremenjenih pogojih dela. V letih 2001 in 2002 pa najdemo med njihovimi študijskimi krožki tele naslove: Vodič po socialno-varstvenih pravicah, Pravice delovnih invalidov, Delovna razmerja po novem, Prosti pretok delovne sile, zaposlovanje tujcev in dnevni migranti ter Poti iz brezposelnosti. V teh krožkih se je usposabljalo več kot 100 sindikalnih zaupnikov in članov svetov delavcev. Sadovi njihovega dela so zanimive tematske brošure in priročniki, videokaseta, javni posveti oziroma okrogle mize, pa tudi medijska osvetlitev perečih vprašanj, saj so z dognanji v študijskih krožkih redno seznanjali tudi sredstva javnega obveščanja. Tako vključevanje študijskih krožkov v širše socialno okolje je pripomoglo tako k širitvi novih spoznanj kot tudi k rasti kulture učenja in popularizaciji študijskih krožkov kot oblike pridobivanja in posredovanja znanja.
 << Nazaj
 
 
 

Povezujemo se:


Pomembno
Strani smo prenovili.
Nov naslov:
https://tvu25.acs.si

Podprite idejo vseživljenjskega učenja
in TVU na Facebooku:


Uporabite ključnik:
#TVU2019
     
   
 

(C) 1996-2023 ACS, datum zadnje spremembe: 10.06.2019, 15:35 | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik