Slovenska različica English version Teden vseživljenjskega učenja
Zbirni koledar PU
Video produkcija
Glas učečih se
Foto in video utrinki
Ozadje

V Resoluciji Sveta o prenovljenem Evropskem programu za učenje odraslih - EPUO (2011) je izobraževanju odraslih v Evropi dodeljen vzdevek »najšibkejši člen v verigi vseživljenjskega učenja«. Po drugi strani je področje prepoznano kot eden ključnih potencialov za preseganje krize, blaženje posledic demografskih trendov ter ohranjanje ravnovesja med ekonomističnim in humanističnim razvojem družbe.

EPUO je zasnovan v skladu s krovnima strategijama Evropa 2020 ter Izobraževanje in usposabljanje 2020 in je namenjen aktiviranju omenjenega potenciala. Za uresničevanje EPUO so države članice na pobudo Evropske komisije imenovale nacionalne koordinatorje, ti pa smo zasnovali projekte, ki zadevajo prednostna področja EPUO:

  • izvajanje vseživljenjskega učenja in mobilnosti; več >>
  • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja; več >>
  • spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva; več >>
  • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti odraslih in njihovih učnih okolij; več >>
  • izboljšanje zbirke znanja o izobraževanju odraslih in spremljanje področja; več >>

s poudarkom na manj izobraženih in izobraževalno prikrajšanih skupinah prebivalstva.

Pomemben nov impulz je uresničevanje EPUO v juniju 2016 dobilo s sprejemom dveh pomembnih dokumentov:

Mreža nacionalnih koordinatorjev  se pod okriljem Evropske komisije redno sestaja in izmenjuje izkušnje z izvajanjem projektov, udeležuje se pomembnih strokovno-političnih dogodkov na evropski ravni in deluje kot posrednik informacij z evropske na nacionalno in lokalno raven ter obratno.

Pregledi raznolikih prizadevanj držav članic so objavljeni v zbornikih za posamezna obdobja:

2012-2014 | 2014-2015 | 2015-2017

Po načelu subsidiarnosti, na katerem temelji evropsko sodelovanje na področju izobraževanja, imajo določila EPUO zgolj značaj priporočil. Vendar pa za Slovenijo velja, da sta politika in strategija izobraževanja odraslih, zapisani v Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) za obdobje 2013-2020 in posameznih Letnih programih izobraževanja odraslih 2012201320142015, 2016 in 2017, usklajeni s sporočili EPUO.

*** 

Predhodnik prenovljenega EPUO je bil Akcijski načrt za učenje odraslih: za učenje je vedno pravi čas. Uspešnost njegovega izvajanja so ocenili na zaključni konferenci, marca 2011 v Budimpešti, in v zaključnem poročilu o dosežkih in rezultatih v obdobju 2008-2010


 << Nazaj

 Sodelujemo z:  

 


Diseminacija
Obveščanje politikov, strokovnjakov in najširše javnosti o projektnih dejavnostih in izidih: diseminacija
e-kotiček

Dostopajte do aktualnih informacij na področju e-izobraževanja: e-kotiček.

Facebook

Pridružite se nam na FB strani projekta TVU

Projekt PU

koordinira:


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

in s podporo:     
 

(C) 2012-2023 ACS, datum zadnje spremembe: | Pravno obvestilo | Piškotki
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek
Vsebinska zasnova in urejanje: mag. Zvonka Pangerc Pahernik

 

 
rank tracker