PROGRAM 10. ANDRAGOŠKEGA KOLOKVIJA

Torek, 17. 10. 2006

Od 10.00 do 13.00 ure:

Plenarni del:

▪ 

Pozdravni govor v.d. direktorice ACS, dr. Slavice Černoša

▪ 

mag. Jasmina Mirčeva (ACS): Vključenost odraslih v izobraževanju: kdo, koliko in kako?

▪ 

dr. Vida A. Mohorčič Špolar (ACS): Izobraževalno nedejavni odrasli - kdaj dejavni?

▪ 

dr. Zoran Jelenc: Kratka predstavitev osnutka nacionalne strategije vseživljenjskosti učenja

Odmor 11.30 do 11.45

▪ 

Gregor Miklič (ZSSS): Vloga sindikatov pri uveljavljanju vseživljenjskega učenja

▪ 

mag. Janja Meglič (Obrtna zbornica): Izobraževanje zaposlenih v obrti in podjetništvu - s kakšnimi ukrepi ga še spodbuditi

▪ 

dr. Angela Ivančič (ACS): Izobraževalni sistem in vseživljenjsko učenje v mednarodnih raziskavah - Predstavitev projekta 'Prispevek izobraževalnih sistemov k vseživljenjskemu učenju'

Odmor za kosilo 13.00 do 14.00
 

1. delovna skupina: Spodbude in ovire pri izobraževanju odraslih
 
Od 14.00 do 15.40 ure:

1. 

mag. Marko Radovan (ACS): Zakaj se odrasli ne vključujejo v izobraževanje? (link na povzetek: Zakaj_se_odrasli_ne_vključujejo_v_izobraževanje.doc)

2. 

dr. Sabina Jelenc, dr. Sonja Kump (FF): Učenje in izobraževanje starejših odraslih – njihova motivacija in ovire skozi čas

3. 

mag. Nada Žagar (ZIK Črnomelj): Poklicno informiranje in svetovanje za Rome – PISR (link na povzetek: Poklicno_informiranje_in_svetovanje_za_Rome.doc)

4. 

Meta Gašperšič, Ana Granda Jakše (RIC Novo mesto): Vloga svetovalnega središča pri spodbujanju odraslih za izobraževanje in učenje

5. 
 

Natalija Žalec, Vera Mlinar (ACS): Spodbude za učenje s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije – Moja podoba in osebnostni razvoj skozi računalniško okno
 
2. delovna skupina: Ukrepi in spodbude pri izobraževanju odraslih na državni ravni
 
Od 14.00 do 15.40 ure:

1. 

Miša Derganc (ZRSZ): Ukrepi in spodbude pri izobraževanju odraslih na državni ravni

2. 

mag. Peter Beltram (ACS): Prijemi za spodbujanje vseživljenjskega učenja v izbranih evropskih državah

3. 

Elido Bandelj (MŠŠ): Izobrazbeni primanjkljaj in strukturni skladi

4. 

Justi Arnuš (ZSSS): Vloga sindikalnega zaupnika pri spodbujanju zaposlenih za izobraževanje


Od 15.40 do 16.00 ure:

   Zaključna razprava


 

 
 

 

 
 


(C) 2006 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 06.10.2006
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: David Fartek, 
grafični vmesnik: Lina Design, urednica: Nevenka Kocijančič