International cooperation

Slovenija z izpeljavo TVU že od leta 1996 uresničuje priporočilo Pete mednarodne Unescove konference o izobraževanju odraslih (CONFINTEA V, Hamburg 1997), ki predlaga vsem državam članicam, naj organizirajo Teden učenja odraslih (Adult Learners’ Week – ALW) in naj to postane mednarodna prireditev. Mednarodno gibanje festivalov učenja (na svetovni ravni okrog 40 festivalov, od tega v EU okrog 20) je v preteklosti koordiniral Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje (UIL) v Hamburgu. Več o mednarodni dejavnosti v preteklih letih v arhivu.

V zadnjih letih se nacionalni koordinatorji srečujemo na študijskih obiskih in konferencah ter sodelujemo v projektih (npr. ARALE), kjer je izpostavljen pomen ozaveščanja in doseganja različnih, predvsem ranljivih, ciljnih skupin. Slovenski TVU je ob teh priložnostih zaradi svoje tradicije in inovativnih pristopov, ki zagotavljajo uspešen razvoj festivala učenja, primer odlične prakse na svetovni ravni. Nazadnje je bil kot tak predstavljen na dogodku PLA (Peer Learning Activity);v Luksemburgu 

V preteklosti smo sodelovali v spodnjih  mednarodnih projektih:

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content