Annual plan

Izpeljava Tedna vseživljenjskega učenja  je opredeljena z Letnim načrtom TVU in pregledom pomembnih datumov .

Dejavnosti za projekt TVU potekajo v dveh sklopih:

 • nacionalna koordinacija TVU:
  • konceptualno-razvojne naloge,
  • sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU,
  • nacionalna promocija TVU,
  • mednarodno sodelovanje;
 • organizacija prireditev TVU na nacionalni ravni:
  • priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih
  • nacionalno odprtje TVU z novinarsko konferenco,
  • 24. Andragoški kolokvij.

Načrt zasnuje  delovna skupina za TVU na ACS, obravnava in potrdi ga Nacionalni odbor za TVU.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content