Leading LLW themes – Joint actions

Tematska obarvanost TVU predstavlja pomembno usmeritev koordinatorjem in prirediteljem pri snovanju njihovega prispevka k festivalu učenja. Prva leta smo TVU povezovali s temami evropskih in mednarodnih let, v zadnjem času pa opredeljujemo lastne skupne teme/akcije.

Teme/skupne akcije TVU 2020:

  • Digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Migracije in izzivi večkulturnosti
  • Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
  • Učim se, torej sem!
  • Parada učenja – Dan učečih se skupnosti


Pojasnilo: Predlagane teme oziroma akcije niso obvezujoče, prireditelji lahko določijo svoje vsebine, prilagojene okoliščinam, v katerih živijo in delujejo. Akcije imajo praviloma opredeljen svoj dan, na katerega je organizirana osrednja prireditev te akcije. Dogodke, vezane na sporočilo ali vsebino teme/akcije, pa je mogoče organizirati v celotnem obdobju TVU. Če dogodek JE vezan na posamezno akcijo TVU (ali več njih), je treba to pri spletni prijavi ustrezno označiti.

***

Skupne akcije TVU 2019:

Pregled tem evropskih (in mednarodnih) let, privzetih v TVU:

2020 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2019 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2018 Evropsko leto kulturne dediščine >>
2017 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2016 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2015 Evropsko leto za razvoj >>; glej druge teme TVU 2015
2014 Evropsko leto ni bilo razglašeno; glej druge teme TVU 2014
2013 Evropsko leto državljanov >>
2012 Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti >>
2011 Evropsko leto prostovoljstva >>
2010 Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti >>
2009 Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti >>
2008 Evropsko leto medkulturnega dialoga >>
2007 Evropsko leto enakih možnosti za vse >>
2006 Evropsko leto mobilnosti delavcev
2005 Evropsko leto državljanske kulture
2004 Evropsko leto učenja s športom
2003 Evropsko leto invalidov
2002 Mednarodno leto gora in varovanja naravnega okolja
2001 Evropsko leto jezikov
2000 ø
1999 Mednarodno leto starejših
1998 ø
1997 ø
1996 Evropsko leto vseživljenjskega učenja

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content