Tematska usmerjenost TVU

Tematska obarvanost TVU predstavlja pomembno usmeritev koordinatorjem in prirediteljem pri snovanju njihovega prispevka k festivalu učenja. TVU povezujemo s temami evropskih in mednarodnih let (glej seznam spodaj), v zadnjih letih pa opredeljujemo tudi lastne skupne teme/akcije.

Skupne akcije/teme TVU 2024:

 • Učenje je življenje – naj krepi in radosti! – krovna tema TVU/PU 2024
 • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
 • Digitalna preobrazba družbe in umetna inteligenca
 • Državljanske spretnosti
 • Finančna pismenost
 • Medijska pismenost in kritično mišljenje
 • Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
 • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 • Učenje in kultura – z roko v roki
 • Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
 • Zdrav duh v zdravem telesu
 • Zelena preobrazba družbe – trajnostnost na vsakem koraku

Skupna akcija gostujoče mreže:

 • Dan za kakovost

Pojasnilo: Predlagane teme oziroma akcije niso obvezujoče, prireditelji lahko določijo svoje vsebine, prilagojene okoliščinam, v katerih živijo in delujejo. Akcije imajo praviloma opredeljen svoj dan, na katerega je organizirana osrednja prireditev te akcije. Dogodke, vezane na sporočilo ali vsebino teme/akcije, pa je mogoče organizirati v celotnem obdobju TVU. Če dogodek JE vezan na posamezno akcijo TVU (ali več njih), je treba to pri spletni prijavi ustrezno označiti.

Pregled tem evropskih (in mednarodnih) let, privzetih v TVU:

2023 Evropsko leto spretnosti >>
2022 Evropsko leto mladih >>
2021 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2020 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2019 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2018 Evropsko leto kulturne dediščine >>
2017 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2016 Evropsko leto ni bilo razglašeno.
2015 Evropsko leto za razvoj >>; glej druge teme TVU 2015
2014 Evropsko leto ni bilo razglašeno; glej druge teme TVU 2014
2013 Evropsko leto državljanov >>
2012 Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti >>
2011 Evropsko leto prostovoljstva >>
2010 Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti >>
2009 Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti >>
2008 Evropsko leto medkulturnega dialoga >>
2007 Evropsko leto enakih možnosti za vse >>
2006 Evropsko leto mobilnosti delavcev
2005 Evropsko leto državljanske kulture
2004 Evropsko leto učenja s športom
2003 Evropsko leto invalidov
2002 Mednarodno leto gora in varovanja naravnega okolja
2001 Evropsko leto jezikov
2000 ø
1999 Mednarodno leto starejših
1998 ø
1997 ø
1996 Evropsko leto vseživljenjskega učenja

Skip to content