Dan za kakovost

DAN ZA KAKOVOST 2022: Izpeljava skupne promocije aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja odraslih

Omrežje svetovalcev za kakovost bo v sodelovanju z ACS letos že peto leto zapovrstjo sodelovalo pri skupni promociji izobraževanja in učenja v okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2022. Sodelujejo tudi organizacije, nosilke zelenega znaka kakovosti, ki še nimajo delujočega svetovalca za kakovost, je pa njihova skrb za kakovost izobraževanja odraslih načrtna in sistematična.

Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo.

Poudarjanje promocije dela in dosežkov organizacije na področju kakovosti je podobno kot pretekla leta – izvajalcem predlagamo, da se pri pripravi dogodkov osredotočijo na naslednje aktivnosti:

  1. Priprava strokovnega dogodka v zvezi s kakovostjo (npr. za učitelje).
  2. Priprava dogodka v zvezi s kakovostjo, ki prispeva k povezovanju kolektiva (pogovor, delavnica, razprava).
  3. Priprava dogodka za udeležence (npr. predstavitev svetovalca za kakovost, vodeni pogovor z udeleženci v zvezi s kakovostjo, zbiranje njihovih mnenj). 

Sodelujočim organizacijam za načrtovanje prireditve v zvezi s kakovostjo svetujemo, da izberejo temo, ki je svetovalcem za kakovost, organizaciji, članom komisije za kakovost in vsem sodelavcem pomembna z vidika kakovosti. Nato predlagamo, da v širšem kolektivu, ali z udeleženci, učitelji ali partnerji izpeljejo voden pogovor v zvezi s to tematiko.

Organizacije lahko na Dan za kakovost izpeljejo voden pogovor, organizirajo delavnico na temo kakovosti, lahko razpravljajo o rezultatih samoevalvacije, se pogovorijo o načrtovanju konkretnih izboljšav na izbranem področju ipd.  Organizacije želimo spodbuditi, da bi ob Dnevu za kakovost pogovore in razmišljanja o kakovosti zastavile čim širše, čez okvir dela komisije za kakovost.

Dan za kakovost je lahko priložnost, da organizacija svojo skrb za kakovost, svoj notranji sistem kakovosti predstavi novim sodelavcem, učiteljem, predstavnikom lokalne skupnosti, partnerjem.

Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih pri njihovi skrbi za kakovostno izobraževanje. Želimo doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti.

Skupni izbrani datum letošnje skupne promocijske akcije Dan za kakovost je petek, 20. maj 2022. Sodelujoče organizacije lahko svoj dogodek pripravijo tudi v drugih terminih TVU.

Akciji se bo pridružil tudi ACS – v našem kolektivu se bomo pogovarjali o poslanstvu, vrednotah in viziji ACS.

Akcija sodi v sklop TVU 2022 Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov. Temelj za sodelovanje organizacije je spletna prijava dejavnosti v TVU (Koledar dogodkov).

Podrobnejše informacije o akciji bodo objavljene na spletnih straneh ACS in TVU 2022.

Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja, ACS,

E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

 

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2022, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content