Predstavitev

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujemo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Naj vas prepriča animacijski video Kaj obenem …?

Osebna izkaznica TVU

Ime:

 • od 2020 naprej: Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) / Lifelong Learning Weeks (LLW)
 • od 1996–2020:  Teden vseživljenjskega učenja (TVU) / Lifelong Learning Week (LLW)

Poslanstvo: ozaveščati o pomenu, vlogi ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Vizija: (p)ostati vodilna promocijska kampanja, ki utira pot razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja.

Slogan: Slovenija, učečea se dežela

Vrednote, katerih pomen zagovarja TVU:

 • znanje in ključne spretnosti za ustvarjalno vključevanje v družbo in svet dela,
 • naklonjen odnos do učenja in izobraževanja ter osveščenost o njunem pomenu in vseprisotnosti,
 • enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi vseh generacij,
 • socialna vključenost in zaposljivost ter dejavno državljanstvo.

Kdaj:

 • v 2024: od 10. maja do 16. junija; Parada učenja: 22. maja
 • zadnja leta v maju in juniju, le v 2021 in 2022 zaradi covida-19 prestavljeno na jesen (september/oktober)

Kje:

 • po vsej Sloveniji: v mestih, vaseh in na podeželju
 • sodelovanje z obmejnimi institucijami
 • regionalno in mednarodno sodelovanje
 • digitalna okolja

Koordinacija: nacionalna (ACS) ter območna in tematska (koordinatorji TVU s svojimi mrežami).

Ravni prireditev: državna in krajevna.

Vrste dogodkov: izobraževalni, promocijski, informativno-svetovalni, družabni, kulturni in drugi.

Prireditelji: izobraževalne organizacije – vrtci, osnovne in srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni centri, občine, podjetja, uradi in službe Zavoda za zaposlovanje, društva, nevladne organizacije in interesne skupine, knjižnice, kulturni domovi, glasbene in plesne šole, kmetije, turistična društva, taborniki, skavti, študijski in bralni krožki, svetovalna središča, središča za samostojno učenje in še mnogi drugi.

Ciljne skupine: najširša javnost, predstavniki vseh generacij – udeleženci v učenju in izobraževanju, morebitni udeleženci ter neudeleženci; strokovnjaki; politiki; socialni partnerji.

Komunikacijski kanali: FB, Twitter in Instagram TVU

Stiki: tvu@acs.si ter

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content