Koordinatorji

Koordinatorji TVU so ustanove, ki delujejo kot pobudniki, usmerjevalci in usklajevalci dejavnosti za projekt TVU. Povezovalno delujejo bodisi v svojem okolju (območni koordinatorji) bodisi na določenem vsebinskem področju na ravni Slovenije (tematski koordinatorji). Koordinatorji TVU zadnja leta usklajujejo nad 90 % sodelujočih in njihovih dogodkov. Tako bistveno prispevajo h geografski in k vsebinski razširjenosti TVU in kakovosti prireditev. Glej arhiv koordinatorjev TVU in arhiv koordinatorjev PU.

Objavljamo seznam koordinatorjev TVU 2021 in koordinatorjev PU 2021.

Dokumenti, ključni za opravljanje vloge koordinatorja TVU in PU v letu 2021:

Prvo pripravljalno srečanje mreže TVU 2021 je bilo 16. marca (zapis), drugo srečanje 8. junija (zapis), tretje pa 19. avgusta (zapis).