Koordinatorji

Koordinatorji TVU so ustanove, ki delujejo kot pobudniki, usmerjevalci in usklajevalci dejavnosti za projekt TVU. Povezovalno delujejo bodisi v svojem okolju (območni koordinatorji) bodisi na določenem vsebinskem področju na ravni Slovenije (tematski koordinatorji). Koordinatorji TVU zadnja leta usklajujejo nad 90 % sodelujočih in njihovih dogodkov. Tako bistveno prispevajo h geografski in k vsebinski razširjenosti TVU in kakovosti prireditev.

V letu 2022 so sodelovali naslednji koordinatorji TVU 2022 in koordinatorji PU 2022.
Seznam koordinatorjev TVU in PU 2023 bomo objavili v aprilu, večina ustanov svojo vlogo obnavlja.

Prvo pripravljalno srečanje mreže TVU 2023 je potekalo 1. marca 2023 (glej gradiva).