Seznam prireditev TVU 2024

Izvaja: Fotografsko društvo Radovljica
Radovljica, 1. 5. 2024–30. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
vabimo vas na ogled fotografske razstave sledi, moje kolesarske poti po sloveniji, damijana janežiča. razstavo najdete v domu dr. janka benedika radovljica, potekala bo v mesecu maju in juniju. Več >>

Izvaja: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Celje, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 23.55
Tedne vseživljenjskega učenja 2024 bomo na MFDPŠ promovirali v prostorih fakultete, na spletni strani, preko e-pošte in družbenih omrežjih ter tako opozarjali na vseprisotnost in pomembnost vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Časopis Naše Oko - KIP VIZIJA d.o.o.
Lesično, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
V lokalnem časopisu bomo tedensko spremljali dogajanje v TVU 2024 in poročali z nekaterih dogodkov, objavljali bomo tedenske napovednike TVU prireditev. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Če ne veste, kakšno je vaše znanje nemščine in angleščine, lahko to preverite pod vodstvom predavatelja. S tem boste pridobili povratno informacijo o evropski stopnji vašega znanja tujega jezika. Več >>

Izvaja: Gorazd Jelenko s.p.
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Bistričan.si bo s spremljanjem in objavljanjem poskrbel za medijsko podporo aktualnih dogodkov, ki se bodo odvijali v času Tednov vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Novice, d.o.o.
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Tudi letos bo v naših krajih preko medijev odmevala vsakodnevna najava dogodkov, za kar bo med drugimi mediji poskrbel tudi Radio Rogla in lokalni časopis Bistriške novice. Več >>

Izvaja: RIC Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Razvojno informacijski center bo skozi celotno obdobje letošnjega TVU-ja spremljal dogajanja in poskrbel za objavo zanimivosti v obliki člankov, slik in koledarja prireditev v lokalnem brezplačniku Informator. Prav tako bo za objavljanje video vsebin z dogodkov in obveščanje širše javnosti o prireditvah na video straneh Kabelske televizije Slovenska Bistrica poskrbel Studio Slovenska Bistrica. Vse zanimivosti pa bodo objavljene tudi na RIC-ovi spletni strani in TIC Slovenska Bistrica. Več >>

Izvaja: Kozjansko.Info
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Vabljeni k prebiranju novic v spletnem časopisu Obsotelja in Kozjanskega kozjansko.info, kjer poročamo tudi o številnih dogodkih TVU 2024. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 00.00
Babice bomo prosili za stare recepte, recepte že pozabljenih jedi in jih poskušali skuhati doma ali v šoli. S pomočjo tega bomo ohranjali in obujali stare običaje in pripravo jedi naših babic. Bomo pa jedi pripravljali tudi na sodoben način, domače malo drugače. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
S pomočjo tablic in računalnika bomo iskali podatke, raziskovali splet…Preko spleta bodo sodelovali s straši in si pošiljali pomembne podatke, ki jih bodo potrebivalai pri svoji nalogi. Naučili se bodo tudi o pasteh, ki so na spletu in na kaj morajo biti pozorni... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 00.00
Obisk in predstavitev naše občine in OŠ Hajdine pohodnikom društva Simbioze. Krajši kulturni program… Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 00.00
Medgeneracijske športne igre so dejavnosti, ki združujejo udeležence različnih starostnih skupin – otroke, odrasle in starejše – v skupnih športnih aktivnostih. Cilj teh iger je spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, razumevanje in spoštovanje, hkrati pa prispevati k telesni aktivnosti in zdravemu načinu življenja vseh udeležencev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Z učenci in nekaterimi starši bomo prenočili v šoli, vključili bomo tudi raziskovanje in opazovanje narave. Opazovali bomo nebo in vesolje s stetoskopom, orientirali se bomo po gozdu,… Več >>

Izvaja: Novice d.o.o.
Slovenske Konjice, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.05 do 00.00
V času Tednov vse življenjskega učenja vas bomo preko radia in časopisa Novice informirali o prireditvah, ki se bodo izvajale v tem času. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje
Celje, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.00 do 15.00
V obdobju trajanja projekta v projektni pisarni bo potekalo svetovanje za izvajalce TVU, ki bodo lahko pridobili koristne nasvete in usmeritve za uspešno izvedbo svojih dogodkov. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Medpodjetniški izobraževalni center
Celje, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.00 do 15.00
V obdobju trajanja projekta v projektni pisarni bo potekalo svetovanje za izvajalce TVU, ki bodo lahko pridobili koristne nasvete in usmeritve za uspešno izvedbo svojih dogodkov. Več >>

Izvaja: Šola zdravja Dragatuš
Dragatuš, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.30 do 08.00
Vadba je namenjena širši javnosti. Vodi jo prostovoljec, ki je usposobljen za vodenje vadbe.Z izvajanjem vaj razgibamo celo telo. Poleg vaj se daje velik poudarek tudi na druženju. Vaje se izvajajo vsak dan, razen ob vikendih in praznikih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.45 do 12.15
Z učenci v tednih vseživljenjskega učenja ustvarimo učilnico na prostem, kjer izvajamo posamezne učne ure. Pouk poteka v zunanjem okolju, v prijetnem in sproščenem vzdušju. Hkrati se poslužujemo različnih zanimivih učnih metod pri podajanju snovi. 10. 5. 2024 – 16. 6. 2024 Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Tematski sklop Pikin svet – srečanja s Piko Nogavičko, spoznavanje Pike, raziskovanje, ustvarjanje …, sledenje zanimanju otrok, priprava na zaključno prireditev. Več >>

Izvaja: 4impulse d.o.o.
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 20.00
Med 10.5.2024 in 16.6.2024 lahko en teden trenirate brezplačno v 4P Fitnesu. Prijave pošljite vsaj 24 ur prej na e-mail naslov ali na telefonsko številko. Več >>

Izvaja: Bistra hiša - Smart house Martjanci
Martjanci, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
V sodelovanju z območnim koordinatorjem TVU 2024, Ustanovo lokalno razvojno fundacijo za Pomurje, bo v avli Bistre hiše Martjanci vzpostavljena INFO TOČKA TVU 2024. Na info točki bodo obiskovalcem na voljo vse informacije o prirediteljih in prireditvah TVU ter promocijsko gradivo TVU 2024. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Radeče, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Otroci vrtca in šole vseh razredov bodo skupaj z vzgojitelji in učitelji otroško obarvali kanček našega kraja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Ves čas TVU bo potekalo anketiranje udeležencev, ki bodo vstopali v našo hišo. Zanimalo nas bo mnenje o posameznih prireditvah, njihovih pričakovanjih, željah in morebitnih izboljšavah. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 00.00
Razpisujemo štiri teme povezane z družbeno odgovornostjo in trajnostim razvojem: - Ali je moje mesto prijazno do starejših in gibalno oviranih? - Zapelji me z Metuljčkom! - Zbiranje odpadnih olj iz gospodinjstva - inovativni projekt in njegovi učinki. - Kam gredo moje smeti in kaj se zgodi z njimi? Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
Učenci 1. triade se bodo s poslušanjem in branjem zgodb o drugačnosti in sprejemanju drugačnosti seznanjali z raznolikostjo med posamezniki in s posebnimi potrebami. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
Učenci druge triade spoznavajo metodo DIVE-in Dialog. Ob branju svetovnih klasik se učijo upoštevati sedem načel dialoških srečanj, premikajo svoje meje v komunikacijskih spretnostih in bralno kulturo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Vege Moravče - POŠ Vrhpolje
Vrhpolje pri Moravčah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.30 do 16.00
Učenci OPB skrbijo za šolski vrt, vsi razredi šole organiziramo čistilno akcijo po domačem kraju, na katero povabimo stare starše, za učence organiziramo akcijo "izmenjaj knjigo", po šoli izobesimo znake »varčuj z vodo, brisačkami, ugašaj luč«. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Preživljanje dopoldanskega časa v gozdu – Gozdni vrtec – vse skupine vsaj enkrat, prenos dejavnosti v gozd. Obnašanje v gozdu. Skrb za gozd. Spoznavanje gozda. Igra v gozdu. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 13.00
Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se lažje spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih. Na delavnici bomo: predstavili celotni spletni vprašalnik SVOS, ter ga rešili. Po delavnici (v naslednjih dneh) boste vabljeni na individualni pogovor, kjer bomo skupaj poiskali možnosti za razvoj. Za utrjevanje spretnosti je vedno pravi čas, saj spretnosti razvijamo vse življenje! Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vednocvet
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–30. 6. 2024 od 09.00 do 15.00
Izdelovanje suhega cvetja je bilo znano v 1. polovici 18. stoletja v Angliji, od koder se je veščina razširila po Evropi in v 1. polovici 19. stoletja dosegla tudi naše kraje. Sprva je bila dejavnost znana le med mestnim prebivalstvom, od srede 19. stoletja pa je izpričana tudi med kmečkim prebivalstvom na Slovenskem. Uporaba papirnatih rož je bila povezana z navadami krašenja ob koledarskih šegah, šegah življenjskega kroga ter praznikih cerkvenega leta. Najpogosteje so oblikovali papirnate rože v šopke, ki so jih na primer nosili ženini in neveste ter svatje ali pa vojaški naborniki. Velikost šopkov in sestava cvetja v njih sta bili različni glede na okoliščine uporabe. S papirnatimi rožami, ki so jih spletli v vence ali kite, so ob cerkvenih praznikih krasili notranjost in zunanjost cerkva, kapelic in drugih sakralnih znamenj. V domovih so bile z njimi okrašene svete podobe in bogkov kot. V kombinaciji z naravnim rastlinjem so papirnate rože spletali tudi v nagrobne vence. Znanje in veščine o izdelovanju papirnatih rož so se na Slovenskem v preteklosti povečini prenašale od izdelovalke do izdelovalke z zgledom in ustnim izročilom. Naše društvo ohranja in na mlajše rodove prenaša umetnost izdelave cvetja iz papirja in v ta namen pripravlja tudi razstave. Vabimo vas na ogled razstave, ki je postavljena v šmarskem Muzeju baroka. Več >>

Izvaja: Center za dopisno izobraževanje Univerzum
, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se lažje spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih. Na delavnici bomo: predstavili celotni spletni vprašalnik SVOS, ter ga rešili. Po delavnici (v naslednjih dneh) boste vabljeni na individualni pogovor, kjer bomo skupaj poiskali možnosti za razvoj. Za utrjevanje spretnosti je vedno pravi čas, saj spretnosti razvijamo vse življenje! Izvedba individualno po dogovoru Več >>

Izvaja: Radio Robin
Ajdovščina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 10.00
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja bodo poročali o aktivnostih, dejavnostih in zanimivih informacijah, ki jih bo mogoče izvedeti. Več >>

Izvaja: JAZBAR Matjaž Jazbar s.p.
Ajdovščina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 10.00
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja bodo poročali o aktivnostih, dejavnostih in zanimivih informacijah, ki jih bo mogoče izvedeti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2024–17. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico izmenjave oblačil. Učenci izmenjujejo različne stvari, oblačila, igrače. Učijo se solidarnosti in medsebojne pomoči. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
Svetovala vam bo vodja jezikovnega centra in predavatelji tujih jezikov. Prejeli boste vse odgovore o učenju tujih jezikov, jezikovnih tečajih, izpitih in potrdilih o znanju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro
Debro, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.30 do 10.40
Vsaj 5-10 minut dnevno si vzamemo čas za gibanje (na prostem). Ob 10. 30 gremo na svež zrak, kjer za učence pripravimo gibalni izziv. Tekalne naloge, preskakovanje kolebnice, ristanc, različne gibalne igre. V primeru slabega vremena, se dejavnosti izvajajo v razredu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Arnače, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 15.00
Vabljeni v prostore podružnice Šentilj, Osnovne šole Gustava Šiliha, kjer bomo izvajali delavnice kvačkanja in vezenja. Delavnice bomo izvajali vsak dan v oddelku podaljšanega bivanja. Na delavnice so še posebej vabljene babice. Otroci bodo skupaj z njimi ustvarjali travnik cvetja iz vezenin in mošnjičke za sivko. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 12.00
Ker bi radi k sodelovanju povabili poleg dijakov/inj, ki prebivajo pri nas tudi študente in obiskovalce kuhinje, smo se odločili, da jim ponudimo možnost, da tudi oni postanejo del #TVU2024. V času trajanja TVU 2024 bodo ob jedilnici viseli plakati, na katere bodo lahko zapisali, katera je njihova naj spretnost ali katere si želijo sami. Dobrodošla bodo tudi spodbudna sporočila. Podelili jih bodo lahko vsi mimoidoči, saj jih bodo ob plakatih pričakala tudi raznovrstna pisala. Plakatno krpanko bomo sproti posodabljali ter objavili tudi na spletu. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 13.00
Ogled šolskega parka s strokovnim vodenjem (rožni vrt, kolekcijski nasad trajnic, zbirka kaktej in sočnic, sadni vrt, čebelnjak z medonosnimi rastlinami, zeliščni vrt, nasad špargljev, primeri okrasnih zasaditev, žive meje, čutna pot). Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Zibika
Zibika, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 13.15 do 16.10
Obiskal nas bo Tadej Pasar, mojster veščine Beatboxa. Z učenci bo izvedel v času podaljšanega bivanja delavnico Beatboxa. Učenci bodo spoznali, da lahko prav vsak s svojim telesom in z lastnimi zvoki ustvari čisto pravo glasbo, brez uporabe inštrumentov. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 19.00 do 00.00
"Manca je Manca! Original. Božanska izvirnost, ki nas je obujala k nam samim, da bi lahko bili v odnosih pristno igrivi, hudomušni, dopolnjujoči - da bi lahko bili Ljubezen." O Manci s Karlom Gržanom in z Manco lanskega julija na Konjskem Vrhu. Več >>

Izvaja: MAT, Matej Dolenc s.p.
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 20.00 do 21.00
Uvodno dihalne vaje. Vaje vsebujejo raztezne vaje, jogijske asane, vaje za stabilizacijo telesa, nežne rotacije. Umirjen dihalni zaključek, kratek pogovor (npr. pomoč pri težavah). Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 11. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.30 do 19.30
Joga je holističen pristop k telesnemu in duhovnemu zdravju, ki združuje fizične vaje, dihalne tehnike in meditacijo. Pod vodstvom izkušene trenerke se udeleženci osredotočijo na pravilno izvajanje asan in dihalnih tehnik, kar prispeva k izboljšanju gibljivosti, moči in ravnotežja telesa, hkrati pa pomirja um in zmanjšuje stres. Več >>

Izvaja: Občina Braslovče
Braslovče, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja prireditev in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Občina Polzela
Polzela, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Občina Prebold
Prebold, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Občina Tabor
Tabor, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Občina Vransko
Vransko, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Občina Žalec
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Župan Občine Žalec bo tudi otvoril Parado učenja, ki bo 22. maja na Podeželski tržnici v Žalcu. Več >>

Izvaja: Upravna enota Žalec
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Upravna enota Žalec se je v TVU 2024 vključili z izvajanjem informiranja o prireditvah v okviru TVU 2024. Informirali so preko promocijskih materialov TVU. Več >>

Izvaja: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Javno komunalno podjetje Žalec je poskrbelo za informiranje občanov o dogodkih TVU, in sicer z obešanjem plakatov TVU in s pomočjo izvajalcem Parade učenja 2024. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Zdravstveni dom Žalec se je v TVU 2024 vključil v smislu informiranja o dogodkih v okviru TVU 2024. Informiranje so izvajali s pomočjo promocijskega materiala TVU. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Z dijaki bomo obiskali trgovino brez embalaže. Ekola je trgovina, kjer so doma predvsem izdelki lokalne domače pridelave. Zavezani trajnosti delujejo po konceptu zero-waste: vse izdelke, ki jih ponujajo, lahko dobimo brez odvečne odpadne embalaže. Dijaki bodo po ogledu v sklopu pouka pripravili plakate, predstavitve, zgibanke in kratke posnetke. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Z dijaki bomo raziskovali deklaracije na različnih živilskih izdelkih. Osredotočili se bomo na to, ali ljudje sploh berejo deklaracije. Posledično bomo tudi ugotavljali, ali embalaža in deklaracija sploh vplivata na nakup izdelka. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Dijaki si bodo ogledali kratek video o podnebnih spremembah, brali bodo besedilo o vzrokih in posledicah globalnega segrevanja, spoznali bodo strokovne izraze iz tega področja, izmerili bodo svoj ogljični odtis. Več >>

Izvaja: Andragoško društvo Morje - Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola
Koper, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 12.00
Stari običaji istrskega podeželja so nosilci zgodb iz naše preteklosti, ki nam pomagajo razumeti, kako so naši predniki tukaj živeli in doživljali svet. Kakšne predmete so uporabljali, kako so se oblačili. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno, 15. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.30 do 13.00
V mesecu maju in juniju pripravljamo bralne izzive v 1. razredu. Povabili bomo starše in stare starše, da bomo skupaj brali in se o prebranem tudi pogovorili. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Postojna
Postojna, 17. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Vsak četrtek se udeleženke srečanj družijo v Večgeneracijskem centru, kjer v prijetni družbi ustvarjajo izdelke. Letos so v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja nastale umetnine povezane s tematiko spomladanskega prebujanja narave. S pomočjo različnih tehnik kvačkanja, štrikanja, makrameja, oblikovanja das mase, papirja in recikliranja materiala so nastali razstavljeni izdelki, ki se nahajajo v avli Ljudske univerze Postojna. Več >>

Izvaja: Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 17. 5. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Kolenski sklep je eden izmed največjih in anatomsko najkompleksnejših sklepov našega telesa. Kako si pomagati, če boli, izveste v seriji videoposnetkov, ki so objavljeni na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Šentjur
Šentjur, 20. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Likovnice likovnega študijskega krožka, ki delujejo na Ljudski univerz Šentjur so pripravile čudovite slike vesolja. Na ogled bodo od 20. maja na kocki na Svetinovem vrtu Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 20. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Knjige v naši knjigobežnici so že naredile ogromno krogov pri različnih bralcih. Zbiramo nove knjige, za najmlajše bralce in tudi za tiste starejše. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
Draga, 20. 5. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Letos bomo v dragi imeli v tednu vseživljenjskega učenja kolesarjenje, vožnjo s skiroji, rolko in za osebe z vozički poligon in/ali progo po kateri se bodo lahko vsi podali in preizkusili svoje spretnosti. Veseli smo, da nam je po dolgih časih uspelo s sredstvi iz dobrodelnega teka skoraj dokončno urediti kolesarnico. Dogajalo se bo v dopoldanskem času, udeležijo se lahko vse enote našega centra, na pomoč lahko pridejo tudi starši. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Kotlje, Osnovna šola Koroški jeklarji
Kotlje, 20. 5. 2024–20. 6. 2024 od 09.00 do 18.00
Razstava likovnih del otrok od 1. do 4. razreda. Razstava bo v večnamenski dvorani v Kotljah in bo odprta za javnost do 20. 6. 2024. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Zagradec
Zagradec, 20. 5. 2024–17. 6. 2024 od 12.40 do 13.10
1. stopnja: POMOČ V STOPNJI C Trajanje: 2 x po 30 minut ob ponedeljkih in četrtkih, 12.40 do 13.10. Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (do 6 v eni skupini) v 30 minutni delavnici spoznajo POSTAVITEV gradiv v stopnji C. S praktičnimi vajami se urijo v iskanju in pospravljanju gradiv. V drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 1. 2. stopnja: POMOČ V STOPNJI P, M in S1, S2 in S3. Pogoj: Opravljena stopnja Mladi knjižničar 1 Trajanje: 2 x po 30 minut Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (do 6 v eni skupini) v 30 minutni delavnici osvežijo znanja o ABECEDNI POSTAVITVI gradiv v stopnjah P in M ter UDK postavitev pri poučnih knjigah (S1, S2 in S3). S praktičnimi vajami se urijo v iskanju in pospravljanju gradiv. V drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 2. 3. stopnja: UPORABA COBISSa na računalnikih v šolski knjižnici Pogoj: opravljena stopnja Mladi knjižničar 2 Trajanje: 2 x po 30 minut ob ponedeljkih in četrtkih, 13.10 do 13.40. Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (od 2 do 4 v eni skupini) v 30 minutni delavnici. Spoznajo osnove dela v programu COBISS, predvsem iskanje gradiv v katalogu šolske knjižnice (OSZAG) in katalogu splošne knjižnice (SIKGRS). Naučijo se poiskaV drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 3. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 22. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Če vam doma ležijo stvari, ki jih nihče ne uporablja, jih prinesite in jim tako pomagajte najti novega lastnika! Več >>

Izvaja: Bhakti Marga Ljubljana
Ljubljana, 26. 5. 2024–16. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Vabljeni, da se nam pridružite na tedenskih predavanjih ene od najbolj razširjenih svetih knjig Indije, ki je vse bolj poznana tudi pri nas v Evropi, Bhagavad Gite. Bhagavad Gita presega vse religiozne omejitve in govori o splošnih resnicah življenja: 1. Kako izkusiti in ne le vedeti, da sem duša 2. Kaj so različni cilji življenja in kateri je najvišji 3. Kako do trajne izkušnje sreče in ljubezni. V življenju iščemo vse vrste zunanjih užitkov. In ko se utrudimo od teka za vsemi njimi, ker še vedno ne čutimo notranje izpolnjenosti, se obrnemo vase ter vprašamo: kako je mogoče, da imam vse, kar družba meni, da mi bo prineslo srečo (partnerja, otroke, hišo, službo, prijatelje ...), pa kljub temu nisem srečen? Zakaj se ne počutim notranje izponjenega? Bhagavad Gita daje odgovore preko iskanja in odkrivanja notranjih potencialov trajnih oblik sreče. V naslednjih tednih si bomo podrobneje pogledali sledeča poglavja: 26. maj, 9. poglavje BG: najvišje kraljevo znanje (kako do direktne izkušnje Najvišje sreče) 2.junij, 10. poglavje BG: prepoznavanje božanskega v vsakdanjem življenju 9. junij, 11. poglavje: neposredna izkušnja božanskega 16. junij, 12 poglavje: bhakti yoga Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Vabimo vas k spoznavanju preveč spregledanih zgodb naše dežele, tokrat še posebej zgodbe ljubezni med Friderikom in Veroniko. Dr. Karel Gržan je že vrsto let reden gost psiholoških večerov in torkovih srečanj UTŽO. Zadnja leta pa skupaj z njim pripravljamo ponedeljkova srečanja v živo v naši knjižnici in na spletu, ki se dotikajo aktualnih tem. Prijeten ogled! Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 28. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 16.00
Knjigobežnice so hiške za izmenjavo knjig najrazličnejših oblik, ki so postavljene v lokalno okolje in omogočajo stalno izmenjavo podarim-dobim knjig. Namen te akcije je tudi povezovanje in druženje članov skupnosti ob knjigah in branju. Knjigobežnice bodo postavljene v bloku na Kajuhovi 62 D. Več >>

Izvaja: Ljudski muzej Rogaška Slatina
Bistrica ob Sotli, 31. 5. 2024–16. 6. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabljeni na ogled razstave, ki smo jo postavili ob izdaji knjige »Čuvajte mi Jugoslavijo! Spomeniki Karadjordjevićem v Sloveniji«. O njej je dr. Vladimir Osolnik, zaslužni profesor zapisal: "Zgodovina kot učiteljica človeštva in kot resnica, je upravičena do tega visokega imena le, če je celovita in odgovorna pri prikazovanju občih vodilnih idej in ciljev v določenem času in prostoru, zato pričujoča izdaja pomeni pomemben prispevek k poznavanju in spoštovanju skupne slovenske preteklosti in tudi izraz spoštovanja in hvaležnosti slovenskih rodov našim prednikom, pradedom, dedom in očetom za domoljubje, plemenitost in požrtvovalnost, ki so nam omogočili današnjo civilizacijsko raven in mirno svobodo v Republiki Sloveniji." Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja
Mislinja, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 ob 00.00
Razstava akademskega slikarja, Cirila Horjaka RISBE V SOBOTO - februar - maj 2024. Rojstna hiša Jožeta Tisnikarja v Mislinji. Ogled je možen po predhodnem dogovoru od junija do avgusta (tel.: 041 978 - 549). Vabljeni. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja
Mislinja, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 ob 00.00
Razstava - SLIKE IZ ZBIRKE KD Jože Tisnikar Mislinja (junij - avgust 2024) Vabljeni na ogled razstave del 50-ih umetnikov, članov Kulturnega društva Jože Tisnikar Mislinja v umetnikovi rojstni hiši v Mislinji. Ogled je možen po predhodnem dogovoru od junija do avgusta (tel.: 041 978 - 549). Več >>

Izvaja: Kulturno umetniško društvo La Casa de Kamna
Radovljica, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Vabimo vas, da si ogledate razstav slikarja Miroslava Pengala: triptih iz ciklusa enigma, v Likovnem salonu M na Kranjski cesti 4 v Radovljici. Lepo vabljeni! Več >>

Izvaja: Fotografsko društvo Radovljica
Radovljica, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
vabimo vas na ogled fotografske natečaja barve, vzorci in teksture v vurnikovi arhitekturi. razstavo najdete v radovljiška graščina potekala bo v mesecu juniju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 1. 6. 2024–17. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico "Bolšji sejem", ki vključuje učence, ki prinašajo stvari, ki jih ne potrebujejo več in jih prodajajo. Učenci pripravijo sejem, kjer ponujajo na prodaj (za gumbe) številne predmete. Na ta način urijo organizacijske, podjetniške, socialne in matematične veščine. To je lahko odlična priložnost za učence, da se naučijo vrednosti recikliranja, deljenja in trženja. Več >>

Izvaja: ŠK: Kvačkarije
Bistrica ob Sotli, 3. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Študijski krožek Kvačkarije se zavzema za ohranjanje veščine kvačkanja ter vključevanje različnih generacij na podeželju, kjer s študijskim krožkom spodbujamo socialno povezovanje in omogočamo prenos znanja med generacijami. Kvačkanje v knjižnici tako omogoča ne le preplet preje temveč tudi preplet vezi med generacijami, hkrati pa še prenos znanja na mlajše. Letos vključujemo okoljevarstveno in s tem trajnostno noto z uporabo starih bombažnih majic za izdelavo uporabnih predmetov, s čimer spodbujamo trajnostno uporabo materialov in lokalno proizvodnjo. Vabimo vas k ogledu videoposnetka z navodili za izdelavo preproge iz starih majic. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Ljubljana, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 09.00
V atriju dijaškega doma bo postavljena izložba, kjer bo potekala izmenjevalnica zapiskov, testov, šolskih učbenikov, knjig ter zbiranje pisarniških(šolskih) pripomočkov. Postavljene bodo škatle, kamor bodo, po šolskih programih, dijaki in zaposleni lahko prinesli svoje šolske izpiske, zvezke, teste, knjige in učbenike, ki jih ne potrebujejo več. Dijaki, ki bi potrebovali kakšne zapiske bodisi za letošnje leto bodisi za prihodnje pa si lahko te zapiske vzamejo. Več >>

Izvaja: Agata Pavlovec
Medvode, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 19.00
Slikarski klub Škofja Loka združuje člane iz Škofje Loke, Kranja in Ljubljane. Že skoraj petnajst let se srečujejo in ustvarjajo v Škofji Loki. Od leta 2012 so svoja likovna dela predstavili na letnih preglednih razstavah kluba v Kraju in Ljubljani in sodelovali na skupinskih razstavah ljubiteljskih likovnih skupin v Škofji Loki. Nekateri med njimi so se predstavili tudi na samostojnih razstavah. Pod mentorstvom akademske slikarke Agate Pavlovec pridobivajo slikarske izkušnje in znanje ter razvijajo lasten način likovnega izražanja. Na tokratni razstavi v Knjižnici Medvode se predstavljajo z likovnimi deli, ki so nastajala na sobotnih srečanjih v zadnji sezoni. Večini ustvarjalcem je bila navdih krajina, na ogled pa je tudi nekaj tihožitij in figuralnih motivov. Na ogled so likovna dela v akrilni tehniki na platnu ali papirju enajstih članov kluba. Razstavljajo: Marta Čuk, Ana Frelih, Franc Hafner, Minča Komovec, Štefka Krmelj, Mija Naglič, Dorica Prevc, Stana Rovtar, Marta Satler, Marija Šmid, Ivana Štravs, Živa Osovnikar Bračič in Pika Osovnikar Bračič. Več >>

Izvaja: Knjižnica Medvode
Medvode, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 19.00
Slikarski klub Škofja Loka združuje člane iz Škofje Loke, Kranja in Ljubljane. Že skoraj petnajst let se srečujejo in ustvarjajo v Škofji Loki. Od leta 2012 so svoja likovna dela predstavili na letnih preglednih razstavah kluba v Kraju in Ljubljani in sodelovali na skupinskih razstavah ljubiteljskih likovnih skupin v Škofji Loki. Nekateri med njimi so se predstavili tudi na samostojnih razstavah. Pod mentorstvom akademske slikarke Agate Pavlovec pridobivajo slikarske izkušnje in znanje ter razvijajo lasten način likovnega izražanja. Na tokratni razstavi v Knjižnici Medvode se predstavljajo z likovnimi deli, ki so nastajala na sobotnih srečanjih v zadnji sezoni. Večini ustvarjalcem je bila navdih krajina, na ogled pa je tudi nekaj tihožitij in figuralnih motivov. Na ogled so likovna dela v akrilni tehniki na platnu ali papirju enajstih članov kluba. Razstavljajo: Marta Čuk, Ana Frelih, Franc Hafner, Minča Komovec, Štefka Krmelj, Mija Naglič, Dorica Prevc, Stana Rovtar, Marta Satler, Marija Šmid, Ivana Štravs, Živa Osovnikar Bračič in Pika Osovnikar Bračič. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
Semič, 4. 6. 2024–26. 6. 2024 od 07.00 do 17.00
V Kulturnem domu v Semiču se bo odvila razstava za vse obiskovalce. Razstavljeni bodo izdelki dijakov naše šole Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 5. 6. 2024–29. 6. 2024 od 08.00 do 08.00
Naš dijak Tim uživa v ustvarjanju novih jedi. Z veliko mero ljubezni in s sestavinami, ki jih imamo doma pripravlja prigrizke, glavne jedi in slastne sladice za prste polizat. V posnetku bo pripravil sladico, v čast čebelam in obeležitvi svetovnega dneva čebel pa bo ta medena. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 5. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Predstavlja se nam Študijski krožek Etno - fletno v sklopu katerega je nastal tudi dokumentarni film Korenine moje domovine. Študijski krožek Etno – fletno ozavešča o bogati zgodovini, naravni in kulturni dediščini naše prečudovite Slovenije. Naša zgodovina, narava in kultura nas povezujejo, nam dajejo ponos, predvsem pa nas definirajo kot Slovence. Bolje kot se bomo tega zavedali in to cenili, boljša bo naša kvaliteta življenja, odnos do samega sebe, bližnjega ter narave. Naša slovenska identiteta je le naša in imamo dolžnost, da jo ohranimo, pravita sogovornici Branka Urbanija in Dušica Kunaver.. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 7. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Zdravko je mala zebra, ki se znajde v izjemno hudi zagati: popackal si je progasti kožušček. Odpravi se v pralnico, da bi ga opral, a kaj ko se je tja namenil tudi mali tiger. Zdaj mora pohiteti! Zdravko si nadane svoj še vedo mokri progasti kožušček, da bi mu ušel, ampak....so te proge res njegove? Naša knjižničarka - pravljičarka Natalija Čokl Šoštarič bere pravljico Anne Schmauch Čigave so te proge. Prijeten ogled želimo. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 7. 6. 2024–28. 6. 2024 ob 10.00
Vabljeni na skupinsko razstavo slik. Pesmi v grafiki je naslov večletnega projekta (2022–2025), ki raziskuje povezave med poezijo in likovno umetnostjo skozi medij grafike. Letošnja, že tretja izvedba projekta se osredotoča na poezijo Makse Samsa. Slikarji in slikarke Erik Mavrič, Neža Perovšek, Adrijan Praznik, Iva Tratnik so v povezavi z njenimi pesmimi ustvarili grafična dela, ki so predstavljena na razstavi. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 7. 6. 2024–16. 6. 2024 od 15.00 do 00.00
Vabimo vas k ogledu utrinkov naše Parade učenja 2024 - začutite 12-urini utrip na 11 prizoriščih v štirih občinah, ki je pritegnil preko 1500 obiskovalcev. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Višja strokovna šola
, 10. 6. 2024–30. 6. 2024 od 07.00 do 14.30
Vse uporabnike knjižnice Šolskega centra Celje vabimo na razstavo Brez dobre knjige ni poletja. Predstavljen bo poletni bralni seznam z bralnimi namigi knjižničarjev in bralcev šolskega mesečnika knj@sccE-novice. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 10. 6. 2024–16. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja bomo z naslovom "Sreča je, ko je naloga dobro opravljena" raziskovali pomen dobrega opravljanja nalog in vpliv le-tega na naše počutje in srečo. Osredotočili se bomo na šolsko delo, ki so ga učenci opravili tekom leta, in skupaj bomo pogledali, kaj je za učence pomenilo dobro opravljeno delo in kako so se ob tem počutili. Učenci bodo predstavili svoje izkušnje in spoznanja o tem, kaj jim je pomagalo pri uspešnem opravljanju nalog, s kakšnimi izzivi so se srečevali in kako so jih premagali. Skupaj bomo iskali strategije za učinkovito učenje in spoznali, kako s pozitivnim odnosom do dela in s trudom doseči zastavljene cilje. Več >>

Izvaja: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
Maribor, 10. 6. 2024–16. 6. 2024 ob 11.00
Potujoča razstava, ki prikazuje projekte in primere dobrih praks nevladnih organizacij, s katerimi le-te odgovarjajo na izzive sedanjega časa, nadaljuje svojo pot v Mariboru. Fotografije projektov naših članic in besedilo – nam pripovedujejo zgodbo o tem, kateri cilji trajnostnega razvoja so s posameznimi projekti in aktivnostmi doseženi. Preko fotografij svoje projekte predstavljajo naslednje članice SLOGA: Slovenska karitas, zavod KROG, humanitarno društvo ADRA Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Časoris, društvo FOCUS, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj – UMANOTERA in PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 13. 6. 2024–16. 6. 2024 od 07.00 do 18.00
Vabljeni na ogled fotografske razstave fotografa in popotnika matica Javornika. Fotografije je posnel na svojem trimesečnem potovanju po Tajski in Vietnamu in prikazujejo njegova srečevanja z domačini. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Nova Gorica
Dornberk, 13. 6. 2024–15. 6. 2024 od 20.00 do 23.00
Dogodek XXI. Glasbeni večeri tabor organizirajo v sodelovanju Društvo Zapisi, ZKD Nova Gorica in Društvo Tabor nad Dornberkom. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Kuharja Razkrižje
Šafarsko, 14. 6. 2024–21. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
Učenci si bodo ogledali film. Sledijo delavnice po razredih. Tema bodo empatija, drugačnost, sprejemanje, zdravje, družina, medsebojni odnosi, prijateljstvo. Učenci bodo razmišljali o vsebinah, zapisali misli, sporočila. Razstava bo v jedilnici ali na hodniku. 9. razred bo delavnico opravil prej, učenci od 5. do 8. razreda naslednji teden. Prestavljeno je zaradi dneva odprtih vrat. V sklopu empatije in solidarnosti bo zadnja ura namenjena izmenjevalnici oblek, igrač, didaktičnih pripomočkov, športnih rekvizitov z namenom učiti mlajše recikliranja, trajnosti, solidarnosti in varovanja okolja. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
, 14. 6. 2024–19. 6. 2024 od 09.00 do 21.00
Razstava zaključnih izdelkov bodočih lesarskih tehnikov v Supernovi Qlandija. Dijaki zaključnih letnikov, smer lesarski tehnik, za zaključni izdelek pri maturi izdelujejo različne predmete, kot so: stole, barski stole, ležalnike, postelje, omare, mize, klubske mize itd. Najboljše izdelke se razstavi širni javnosti v Supernovi Novo mesto v Qlandiji, kjer obiskovalci lahko povprašajo dijake in njihove mentorje o izdelanem izdelku in izvedbi zaključne naloge. Predstavljena bo dokumentacija, izračuni in sama izdelava. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV)
Ravne na Koroškem, 14. 6. 2024–17. 6. 2024 od 14.00 do 18.00
Vabimo Vas na ogled razstave z naslovom Skupaj z naravo. Na razstavi bodo izdelki in fotografije učencev Dnevnega centra na Ravnah. Tekom celega šolskega leta smo se učili o pomembnosti in povezanosti z naravo. Na temo smo likovno ustvarjali, šivali, izdelovali namizne igre iz lesa. Razstava bo na ogled od 14.6.2024 do 12.7.2024 v prostorih Koroške osrednje knjižnice na Ravnah. Prijazno vabljeni, učenci in učenke Dnevnega centra na Ravnah Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 15. 6. 2024 ob 08.00
Sobota, 15. 6. 2024, zbirališče ob 8.00 red Knjižnico Ormož: MEŠKOVE POHODNE POTI - Literarni pohod do Meškove domačije v Zgornjih Ključarovcih, ki bo potekal iz dveh smeri, iz Ormoža in Svetega Tomaža, pohodniki se bodo srečali in zbrali pred Meškovo domačijo, kjer bo potekal kulturni program. Dogodek soorganizirajo: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Planinsko društvo Maks Meško Ormož, Občina Ormož, Občina Sveti Tomaž in Kulturno društvo Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž. Več >>

Izvaja: Turistično društvo Trbovlje
Gabrsko, 15. 6. 2024 ob 10.00
Ogledali si bomo Energijski nasad Sončna posest in se seznanili in naučili o koristnih in zdravilnih rastlinah, ki nam pomagajo pri lajšanju raznih težav, o njihovem pomenu v kulinariki ter pomenu samooskrbe. Spoznali bomo člane Društva Calvodas, ki nam bodo predstavili svojo dejavnost in njihovo vlogo pri širjenju pomena zdrav duh v zdravem telesu. Energijski nasad Sončna posest ponuja nepozaben pogled na Trbovlje in njegov najvišji vrh Kum, je še en skriti biserk Trbovelj, ki ga moramo obiskati in se naužiti njegovih lepot ter zdravilnih točk. Več >>

Izvaja: Bonistra d.o.o.
Šmarje, 15. 6. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 21.00
Tudi letošnje leto ste lepo vabljeni, da se pridružite odkrivanju zeliščnih kmetij in vrtov v Slovenski Istri! Pričakali vas bodo dišeči nasadi zelišč, kjer lokalni kmetje s posebno skrbnostjo gojijo te čudovite rastline v eterična olja, hidrolate ter naravne kozmetične in druge izdelke. Doživite pristno izkušnjo, spletite svoj venček ali butarico iz sivke, izdelate celo svoje milo in spoznajte raznoliko uporabo zelišč ter se preizkusite v destilaciji avtohtonih rastlin. Skupaj bomo izdelali naravni repelent, ki vas bo varoval pred nadležnimi insekti vse poletje. Dišalo bo po raznovrstnih vrtnicah …in še mnogo tega! Vabljeni na naše kmetije in vrtove, kjer boste začutili utrip Istre ter se prepustili vonjavam in doživetjem, ki bodo še dolgo ostali v vašem spominu. Pridružite se nam in ustvarite nepozabne trenutke v čarobnem svetu zelišč in narave Istre. Z udeležbo in nakupi boste podprli lokalne ponudnike, ki si prizadevajo, da ustvarjajo kvalitetne izdelke in doživetja za vas! Več >>

Izvaja: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krki, 15. 6. 2024 od 18.00 do 24.00
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bo izvedla Poletno muzejsko noč, kjer bo potekala predstava za otroke, vodstvo po prenovljeni stalni zbirki Zorana Didka in koncert Zvezdane Novaković. Več >>

Izvaja: ZEOS, d.o.o.
Kromberk, 15. 6. 2024 od 18.00 do 24.00
Prost vstop v muzejske zbirke po posebnem urniku, brezplačna vodstva po nekaterih razstavah Goriškega muzeja ter drugi dogodki. Več >>

Izvaja: Mestni muzej Litija
Litija, 15. 6. 2024 od 18.00 do 23.00
Tradicionalni dogodek, ko so vse galerije in muzeji odprti brezplačno. Organiziramo vodene oglede (ob 18. in 21. uri) in delavnice. Več >>

Izvaja: Turistično informacijski center Šentjur
Šentjur, 15. 6. 2024 od 18.00 do 22.00
Poletna muzejska noč je kot nalašč, da obiščete rifniško zbirko ali Ipavčevo hišo. Vstop je prost in vabljeni ste vse do 22.00 Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 15. 6. 2024 od 18.00 do 23.00
Vabimo vas, da Poletno muzejsko noč, od 18.00-23.00 preživite v Koroški galeriji. PROGRAM 18.00-23.00 Brezplačen ogled aktualnih razstav: - Bogdan Borčić: Slika in prostor (Prepletene sekvence) - Izbor del iz zbirke KGLU - Izbrana dela umetnic iz zbirke KGLU - Kustosov izbor: Metka Kavčič 18.00–23.00 Umetnik pripoveduje, kratke video projekcije z umetniki, ki so gostovali v KGLU v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem Veseli vas bomo! Več >>

Izvaja: Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje
Trbovlje, 15. 6. 2024 ob 18.00
V sklopu vseslovenske akcije Poletna muzejska noč 2024, boste lahko na stopnišču ob Delavskem domu Trbovlje spoznali nekaj drobcev iz življenja Trboveljčanov v preteklosti. Spiznali boste knapovski bonton, se naučili voziti z legendarnim triciklom "driterjem", preiskusili stare radijske aparate in še mnoge druge zanimivosti. Več >>

Izvaja: Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik
Hrastnik, 15. 6. 2024 ob 19.00
V Hrastniku se bo ponovno odvijal mednarodni festival folklornih in etno skupin, ki ga organizira Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik. Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 15. 6. 2024 ob 20.00
Tradicionalni koncert Poletna operna noč bo letos prvič gostoval v Velenju. Tudi letos postregel s pestrim in slogovno raznolikim glasbenim programom, ki ga sestavljajo odlomki iz največjih opernih uspešnic aktualne sezone ter iz preteklih let. Simfonični orkester ter solisti in zbor Opere SNG Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča bodo tudi tokrat pripravili številna glasbena presenečenja, od opernih uvertur in znanih arij in orkestrskih točk, ki vas bodo prijetno zazibala v plesno razpoloženje. Manjkalo ne bo niti odlomkov iz kultnih filmskih stvaritev, avtorskih priredb znanih melodij in všečnih italijanskih kancon, ki gredo tako rade v uho. Več >>

Izvaja: Muzej Velenje
Velenje, 15. 6. 2024 ob 22.00
V okviru Poletne muzejske noči Muzej Velenje vabi na Velenjski grad, kjer v čudovitem ambientu grajskega atrija pripravljajo pripovedovalski večer za odrasle. Več >>

Izvaja: Planinsko društvo Radeče
Radeče, 16. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Pohod na bližnji hrib vas bo popeljal skozi naravne lepote in ponudil čudovite razglede ter priložnost za prijetno druženje v naravi. Več >>

Izvaja: Center za starejše Metulj
Slovenska Bistrica, 16. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Starejši uporabniki Metulja se bodo odpravili na pohod do Zgornje Ložnice. Po gozdnih poteh in travnikih bodo ob skrbi za telo opazovali lepote narave. Več >>

Izvaja: Društvo prijateljev mladine Radeče
Radeče, 16. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Dogodek bo potekal na Starem gradu in je namenjen povezovanju različnih generacij skozi zabavne, izobraževalne in umetniške aktivnosti. Več >>

Izvaja: Občina Moravske Toplice
Selo, 16. 6. 2024 ob 09.00
Pot povezuje znamenito romansko rotundo in zeliščno kmetijo Vidov breg, do koder vodi neobljudena poljska in deloma tudi gozdna pot. TIC Selo omogoča posebno doživetje - ogled srednjeveške okrogle cerkvice, ki je podprt z digitalno tehnologijo navidezne resničnosti (AR). Na zeliščnem posestvu Vidov brejg je mogoč ogled zeliščnega vrta in na voljo ponudba ekoloških zeliščnih izdelkov ter degustacija zeliščnih pripravkov in izdelkov. Pohod šteje v izkaznici Pohodnik/Pohodnica po Goričkem. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Tišina
Tišina, 16. 6. 2024 od 09.00 do 18.00
Člani študijskega krožka Tišina bodo v prostorih Kulturne dvorane Občine Tišina pripravili kulturni program in razstavo izdelkov, ki so rezultati učenja 30. študijskega krožka v Tišini. Udeleženci vseh starostnih skupin bodo ob ogledu razstave in druženja občudovali novo nastale izdelke »zlatih rok« članov študijskega krožka Tišina. Več >>

Izvaja: Plesni studio Prom - Zvončica, Renata Gojkovič, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 16. 6. 2024 od 09.30 do 11.30
Vabljeni na zaključno plesno produkcijo, kjer se bodo predstavile vse naše skupine. Sprehodili se bomo skozi naše plesno leto, polno majhnih in velikih uspehov. Preživite plesno razigrano nedeljsko dopoldne v naši družbi. Več >>

Izvaja: Kulturno-prosvetno društvo FS Šentilj
Arnače, 16. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Medgeneracijski dogodek, kjer bomo v učilnici opremljeni po starem predstavili metode učenja iz časov pred 50 leti. Uvodni skeč, prepevanje starih pesmi družine Jelen in pa sladka pogostitev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Velenje, 16. 6. 2024 ob 10.00
Po sveti maši Vam bomo pripravili kratek kulturni program, na katerem se bodo predstavili učenci O. Š. Gustava Šiliha Velenje, podružnica Šentilj, Folklorna skupina Kresničke 2 in Ljudske pevke. Ob koncu programa pa se bodo lahko obiskovalci udeležili različnih delavnic. Kraj Šentilj se bo predstavil s svojo barvito in široko medgeneracijsko kulturno dediščino, ki jo prenašajo iz roda v rod. Z namenom, deliti to ljubezen do slovenske tradicionalne kulturne dediščine med vse prebivalce. Več >>

Izvaja: Zavod Savinja
Gornji Grad, 16. 6. 2024 od 11.00 do 13.00
Vsako leto povabim domače in tuje ustvarjalce in umetnike, da bi skupaj ustvarjali filcane umetnine, nato pa jih na skupni razstavi pokažemo širši javnosti. Volna je tako postala nit, ki povezuje ostale materiale v izpovedno celoto. Vsako leto smo ustvarjali na drugo temo, nato pa naredili skupno razstavo v Solčavi. Letos s projektom zaključujemo, zato bomo še enkrat razstavili najboljša dela iz preteklih let. Ogled razstave EX filcore v galeriji Štekl v Gornjem Gradu Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Ljutomer, 16. 6. 2024 od 11.30 do 14.00
Pridružite se nam na nepozabnem ornitološkem izletu, kjer bomo raziskovali bogat svet ptic v neokrnjeni naravi. Naši strokovni vodniki vas bodo popeljali skozi najlepše kotičke, kjer boste lahko opazovali redke in zanimive vrste ptic. Poleg opazovanja ptic boste spoznali tudi njihovo vedenje, petje in življenjski prostor. Ne zamudite te priložnosti za sprostitev, učenje in povezovanje z naravo! Dejavnost vodi ornitologinja, diplomirana biologinja Nataša Bavec. Dobimo se na Kolišče Veržej - https://maps.google.com/maps?hl=sl&gl=si&um=1&ie=UTF-8&fb=1&sa=X&ftid=0x476f478b92e670c9:0x43fe8ad020ad7408 Več >>

Izvaja: ZŠAM Radeče
Radeče, 16. 6. 2024 od 13.00 do 14.00
Skozi kraj se bodo pripeljali različni modeli starih avtomobilov, sledila pa bo še slavnostna akademija in praznovanje 70 let delovanja ZŠAM. Več >>

Izvaja: Kino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 16. 6. 2024 od 15.00 do 18.00
Ljubitelji video iger, ogrejte prste in se s prijateljem pomerita v igri FC 24 na velikem platnu Kina Šmarje. Na dan, ko se bo slovenska nogometna reprezentanca prvič podala na zelenice Evropskega nogometnega prvenstva, bo na velikem platnu šmarskega kina potekal turnir dvojic v igri FC 24 na konzoli Playstation 5. Igrali bomo z reprezentancami, ki so uvrščene na Euro 2024. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Zavod Savinja
Šmartno ob Paki, 16. 6. 2024 od 15.00 do 18.00
Kmetija Potočnik-Poprask se že od leta 2003 ponaša z ekološkim certifikatom, ki potrjuje, da so njihovi sadni, zeliščni in pekovski izdelki preverjeno vrhunske kakovosti iz zdravih domačih sestavin. Blagovna znamka Potočnik-Poprask slovi po domačih piškotih neprekosljive kakovosti in pristnega porekla. Izdelani so ročno v družinskem krogu. Vabljeni na obisk in ogled. Več >>

Izvaja: Društvo Harmonija Šoštanj
Šmartno ob Paki, 16. 6. 2024 ob 17.00
Na tematski delavnici z glino si bo mogoče izdelati en izdelek s tehniko valjanja in odtiskovanja. Zagotovljen bo material in orodje, končni izdelek bo odžgan in ga bo mogoče prevzeti po 14 dneh na isti lokaciji za trajni spomin. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 16. 6. 2024 ob 19.15
Knjiga Je moje življenje gora govori o Nataši Privošnik, izjemni ženski, katere zgodba osupne vse. Po njenem pripovedovanju jo je napisala Irena Štusej. Natašino življenje je polno težkih preizkušenj. Številne zdravstvene tegobe in posledično operacije so spremenile tok njenega udejstvovanja in življenja. A volje do življenja in dela z ljudmi ni izgubila. Skupaj s prijateljico Marto Rojnik, ki v njenem življenju igra izjemno pomembno vlogo, saj je njena spremljevalka v visokogorju, prostovoljka ter spremljevalka slepih in slabovidnih oseb v okviru inPlaninca, odbora za planinstvo invalidov pri Planinski zvezi Slovenije, bosta izvedli predavanje na temo Kako najdem motivacijo za življenje. Več >>

Izvaja: Glasbeno društvo Stretto
Novo mesto, 16. 6. 2024 od 19.30 do 21.30
Tradicionalni koncert ob svetovnem dnevu glasbe, na gradu Grm v Novem mestu, poklanjamo vsem občanom. Zasedbo oblikujejo mladi in v profesionalnem svetu že uveljavljeni klasični glasbeniki, ki so združeni z namenom promoviranja in širjenja kvalitetne glasbene kulture. S koncertom želimo izkazati spoštovanje do glasbene dediščine ter pričarati nepozabno glasbeno doživetje obiskovalcem. Kaj pričakovati si lahko ogledate na posnetku iz leta 2023: https://vaskanal.com/zvoki-poletja/ Več >>

Izvaja: OŠ Lavrica
Lavrica, 18. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Učenci prvih razredov bodo na obisk povabili bodoče prvošolce (otroke iz bližnjih vrtcev). Na zanimiv način skozi igro in ustvarjalne delavnice jim bodo prikazali, kaj jih čaka v prvem letu šolanja. Prvošolci se bodo preizkusili v vlogi učitelja. Več >>

Izvaja: ZRSZ
Velenje, 18. 6. 2024 od 09.00 do 10.00
Obiskovalcem bo predstavljen trenutni trg dela z vsemi prostimi delovnimi mesti v okolici in ukrepi Aktivne politike zaposlovanja, ki delodajalcem in iskalcem zaposlitve nudi razno razne pomoči v obliki subvencioniranja delovnih mest in usposabljanja. Več >>

Izvaja: Klub upokojencev v vzgoji in izobraževanju občin Postojna in Pivka
Postojna, 18. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Bralni krožek je namenjen vsem ljubiteljem knjig, ki bi radi svoje bralne izkušnje delili s podobno mislečimi. Tokrat se bomo posvetili raziskovanju sledi, ki jih pustijo knjige v našem življenju. Pogovarjali se bomo o vplivu knjig na naše misli, čustva in dejanja ter delili svoje najljubše citate, prizore in liki, ki so nas navdihnili. Več >>

Izvaja: Rdeči križ Slovenije - zveza združenj
Ljubljana, 18. 6. 2024 od 15.00 do 18.00
Znanja in veščine prve pomoči morajo biti dostopna vsakomur, saj so ta pomemben gradbeni element k zagotavljanju osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti. Tako s skupnimi močmi pomembno prispevamo k uresničevanju Strategije Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca do leta 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč, števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe. Zaradi pomanjkanja pravočasne ali neustrezne prve pomoči vsako leto umre oziroma utrpi zdravstvene posledice na milijone ljudi. Prva pomoč z oživljanjem je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Z namenom opolnomočenja posameznikov ter dviga njihove samozavesti za dajanje prve pomoči je Rdeči križ Slovenije oblikoval dva (2) krajša programa usposabljanja, oba v obsegu štirih (4) pedagoških ur. Posameznik tako pridobi oz. obnovi ključne informacije, ki so pomembne za prepoznavo življenjsko ogrožujočih stanj, ter informacije o izvajanju najnujnejših ukrepov prve pomoči. Prvi program ponuja informacije, pomembne za dajanje prve pomoči najmlajšim, drugi pa za splošno laično populacijo. Rdeči križ Slovenije ima dolgoletno tradicijo podajanja znanj in veščin prve pomoči. V sodelovanju s Strokovnim centrom za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije skrbi za implementacijo novosti v vse ravni usposabljanj s pomočjo licenciranih predavateljev prve pomoči RKS, ki delujejo na 56 RKS – Območnih združenjih. S skupnimi močmi stremimo k zagotavljanju visoko kakovostnih programov usposabljanj, ki posamezniku ponudijo širok spekter znanj in veščin prve pomoči za vsakodnevno uporabo. Več >>

Izvaja: Krajevna skupnost Hrašče
Hrašče, 18. 6. 2024 ob 17.00
Na delavnici boste spoznali osnovne zakonitosti poletne rezi sadnega drevja ter postopek redčenja plodov. Delavnica bo praktično zasnovana, saj bo vsa teorija prikazana na praktičnih primerih. Brezplačno delavnico vodi agronom Marko Cvetko. Delavnica poteka v sodelovanju z Ljudsko univerzo Postojna Več >>

Izvaja: ZRSZ
Mozirje, 19. 6. 2024 od 13.00 do 14.00
Delavnica je namenjena vodenju skozi portal in spoznavanju njegove uporabe. Portal je v osnovi namenjen brezposelnim osebam in jim olajša poslovanje z zavodom. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Dol pri Hrastniku, 20. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Imate težave z računalnikom, s telefonom ali tablico, mogoče ne veste, kako povezati pametno uro na vaš telefon in rabite pomoč? Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč in odpravili težave. Želite povezati telefon in računalnik ter prenesti fotografije? Vam tiskalnik ne tiska? Želite uporabljati tablico, nov prenosni računalnik, telefon, tiskalnik, pa ne veste kako? Ni potrebe po slabi volji in zapravljanju svojega dragocenega časa za jezo. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje
Trbovlje, 20. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Delavnice potekajo v obliki dveh srečanj po 2 uri (z vmesnimi odmori). Potekajo med 9. in 11. uro. Delavnice se osredotočajo na spodbujanje pozitivnega odnosa do sebe in lastnih sposobnosti ter razvoj samozavesti ter kompetenc, ki so potrebne za iskanje zaposlitve. Vsebine se sproti prilagajajo potrebam udeležencev in udeleženk. Prvo srečanja: - Trg dela - kje in kako poiskati informacije - priprava na osebni in telefonski zaposlitveni razgovor - postavljanje ciljev Drugo srečanje: - Moja znanja in kompetence (spretnosti, kaj znam, v čem sem dober) - napotki in pomoč pri oblikovanju prošnje za zaposlitev ter življenjepisa. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 20. 6. 2024 od 16.30 do 18.00
Osvajanje spretnosti kramljanja oziroma vsakdanjega »small talk« pogovora, obnovitev najpogostejših jezikovnih struktur, izboljšanje natančnosti izražanja in delo na širitvi besednega zaklada z najbolj aktualnimi temami kot so vsakodnevne situacije, ki so vezane na področja dela ali interesov udeležencev. Brezplačna delavnica je namenjena vsem, ki ste se že kdaj učili angleščino in si želite osvežiti ali poglobiti svoje govorne spretnosti v angleščini. Delavnica je praktično naravnana, poudarek je na konverzaciji. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno, 21. 6. 2024 od 07.30 do 17.00
Učence, ki so v letošnjem šolskem letu dosgali izjemne rezulatate na različnih področjih, bomo peljali na nagradni izlet v Zagreb, kjer si bomo ogledali muzej Nikole Tesle in živalski vrt. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno, 21. 6. 2024 od 14.00 do 15.30
Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih zelo konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati bralno kulturno raven, spodbujati kritično mišljenje, sposobnost razpravljanja, vrednotenja prebranega. V bralnem klubu nas je 8 učiteljic različnih generacij. Druženje poteka v obliki pogovora in debate o prebrani knjigi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Gornja Bistrica, 22. 6. 2024 od 18.00 do 21.00
Društvo Plan 9 bo na prireditvi predstavilo svojo novo družabno igro. Prav tako bodo v tekom prireditve predstavili samo izdelavo družabne igre in izvedli kratko različico izvedbe le te. Več >>

Izvaja: Območno združenje Rdečega križa Metlika
Podzemelj, 26. 6. 2024–30. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Taborjenje otrok. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 27. 6. 2024 od 16.30 do 18.00
Osvajanje spretnosti kramljanja oziroma vsakdanjega »small talk« pogovora, obnovitev najpogostejših jezikovnih struktur, izboljšanje natančnosti izražanja in delo na širitvi besednega zaklada z najbolj aktualnimi temami kot so vsakodnevne situacije, ki so vezane na področja dela ali interesov udeležencev. Brezplačna delavnica je namenjena vsem, ki ste se že kdaj učili angleščino in si želite osvežiti ali poglobiti svoje govorne spretnosti v angleščini. Delavnica je praktično naravnana, poudarek je na konverzaciji. Več >>

Izvaja: Nejc Ušlakar, samozaposlen v kulturi, instrumentalist
Škofja Loka, 30. 6. 2024 od 16.00 do 19.00
Najc Ušlakar je tonski mojster rock zasedbe Mal prepozn. Predstavil vam bo zakulisje glasbene produkcije in tehniko od mikrofonov, mešalne mize, do ojačevalcev in zvočnikov. Lahko se vključite v njegovo delo in se preizkusite v veščinah ter spretnostih, ki so potrebne pri delu tonskega mojstra in prisluhnete skupini Mal prepozn na njihovih vajah. Več >>

Izvaja: zavod Ekopren
Slovenj Gradec, 30. 6. 2024 ob 17.00
Pri izvajanju projekta smo v sodelovanju z AVP (Agencija za varnost prometa) pripravili spletno stran z naslovom : »Kolesarim, torej sem«. Vsi ki se želite aktivno vključiti v projekt varnosti v prometu, ste vabljeni, da na svojih poteh opazujete nevarne dele poti. V aplikaciji kliknete na polje »komentiraj« in pripnete fotografijo ter dodate stavek ali dva v spletno stran (aplikacijo) https://www.kolesarimtorejsem.info/. Na tej strani najdete tudi podroben opis projekta. Vabimo vse kolesarje in voznike e-skirojev na vožnje po novih kolesarskih povezavah v mestu in okolici, kjer bomo na spodnjih lokacijah pripravili druženje kolesarjev in preizkušanje dobrot iz kulinarične ponudbe izbranih ponudnikov. Akcija bo potekala od maja do septembra vsako zadnjo sredo ob 17. uri. Želimo vam varno vožnjo in obilo užitkov pri kolesarjenju! Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content