Letni načrt TVU

Izpeljava Tednov vseživljenjskega učenja  je opredeljena z Letnim načrtom TVU 2023 (objavljen je osnutek) in pregledom pomembnih datumov.

Dejavnosti za projekt TVU potekajo v dveh sklopih:

 • nacionalna koordinacija TVU:
  • konceptualno-razvojne naloge,
  • sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU,
  • nacionalna promocija TVU,
  • mednarodno sodelovanje;
 • organizacija prireditev TVU na nacionalni ravni:
  • priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih
  • nacionalno odprtje TVU z novinarsko konferenco,
  • andragoški kolokvij.

Načrt zasnuje delovna skupina za TVU na ACS, obravnava in potrdi ga Nacionalni odbor za TVU. Člane obojega najdete med Stiki.

Skip to content