Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (Priznanja ACS)

Za leti 2019 in 2020 priznanja niso bila podeljena. Institut Priznanja ACS v obdobju 2020–2021 prenavljamo.

V obdobju 1997–2018 smo podelili 218 priznanj. Dobitniki so s sliko in besedo predstavljeni na spletni strani, dobitniki za obdobje 1997–2008 pa tudi v publikaciji Zgledi vlečejo, dejanja mičejo.

Na pobudo ACS so bila leta 1997 v okviru tedanjega TVU prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena Priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo. Svet ACS je na svoji 2. redni seji, 19.12.2012, sprejel sklep o preimenovanju priznanj v Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (kratko: Priznanja ACS). Spremembe Pravilnika o podeljevanju priznanj je Svet potrdil na svoji 3. korespondenčni seji, 21. novembra 2013.