Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (Priznanja ACS)

V obdobju 1997–2018 smo podelili 218 priznanj ACS. Dobitniki so s sliko in besedo predstavljeni na spletni strani, dobitniki za obdobje 1997–2008 pa tudi v publikaciji Zgledi vlečejo, dejanja mičejo.

V naslednjih letih priznanja ACS niso bila podeljena, saj je institut priznanj v prenovi. Na nacionalnih odprtjih TVU v letih 2021–2023 so zato bili izpostavljeni in počaščeni zgledni učeči se iz vsakokratnega lokalnega okolja, nosilca te slovesnosti.

V letu 2021 so slavili dobitniki priznanj iz pomurske regije, v letu 2022 iz savinjske regije, v letu 2023 pa zgledni učeči se iz zgornje Vipavske doline

Ozadje: Na pobudo ACS so bila leta 1997 v okviru tedanjega TVU prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena Priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo. Svet ACS je na svoji 2. redni seji, 19.12.2012, sprejel sklep o preimenovanju priznanj v Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (kratko: Priznanja ACS). Spremembe Pravilnika o podeljevanju priznanj je Svet potrdil na svoji 3. korespondenčni seji, 21. novembra 2013.

Skip to content