Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (Priznanja ACS)

Za leta 2019–2021 priznanja niso bila podeljena, saj je institut Priznanja ACS v prenovi. Na nacionalnih odprtjih TVU v letih 2021 in 2022 so bili izpostavljeni in počaščeni zgledni učeči se iz pomurske oziroma savinjske regije.

V obdobju 1997–2018 smo podelili 218 priznanj. Dobitniki so s sliko in besedo predstavljeni na spletni strani, dobitniki za obdobje 1997–2008 pa tudi v publikaciji Zgledi vlečejo, dejanja mičejo.

Na pobudo ACS so bila leta 1997 v okviru tedanjega TVU prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena Priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo. Svet ACS je na svoji 2. redni seji, 19.12.2012, sprejel sklep o preimenovanju priznanj v Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (kratko: Priznanja ACS). Spremembe Pravilnika o podeljevanju priznanj je Svet potrdil na svoji 3. korespondenčni seji, 21. novembra 2013.