TVU 2023 v številkah

1. št. vseh izvajalcev: 1.795

2. št. vseh dogodkov (izvedb): 9.175

3. št. vseh dogodkov v Sloveniji: 9.174 (99,99%)

4. št. koordinatorjev TVU: 40 (436,01%)

5. Akcije TVU 2023

Evropsko leto spretnosti – krovna tema TVU/PU 2023
Število dogodkov: 1.255 (13,7%)
Parada učenja – dan učečih se skupnosti
Število dogodkov: 710 (7,7%)
Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
Število dogodkov: 3.729 (40,6%)
Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
Število dogodkov: 798 (8,7%)
Zelena in digitalna preobrazba družbe
Število dogodkov: 801 (8,7%)
Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
Število dogodkov: 1.491 (16,3%)
Učenje in kultura – z roko v roki
Število dogodkov: 2.210 (24,1%)
Zdrav duh v zdravem telesu
Število dogodkov: 1.513 (16,5%)
Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
Število dogodkov: 477 (5,2%)
Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
Število dogodkov: 674 (7,3%)
Državljanske spretnosti
Število dogodkov: 184 (2,0%)
Medijska pismenost
Število dogodkov: 377 (4,1%)
Dan za kakovost
Število dogodkov: 57 (0,6%)
Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti
Število dogodkov: 28 (0,3%)


6. št. izvajalcev po regijah:
3641.300,00%Savinjska regija
236842,86%Osrednjeslovenska regija
198707,14%Gorenjska regija
160571,43%Podravska regija
149532,14%Goriška regija
141503,57%Koroška regija
132471,43%Pomurska regija
118421,43%Posavska regija
114407,14%Jugovzhodna Slovenija
64228,57%Zasavska regija
57203,57%Primorsko-notranjska regija
56200,00%Obalno-kraška regija
621,43%izven Slovenije
28100 %SKUPAJ


7. št. izvajalcev po vrsti ustanove:
4541.621,43%Društvo, zveza društev
189675,00%Javni zavod
174621,43%Osnovna šola
165589,29%Samostojni podjetnik
125446,43%Drugo
95339,29%Druge organizacije, ustanove
78278,57%Podjetje, gospodarska družba
77275,00%Zavod
56200,00%Knjižnica-splošna
49175,00%Srednja šola
34121,43%Ljudska univerza
33117,86%Vrtec
2692,86%Občina
2382,14%Zdravstvena organizacija
2278,57%Muzej, galerija
1760,71%Fakulteta, umetniška akademija
1760,71%Samostojni ustvarjalec na področju kulture
1760,71%Druge kulturne ustanove
1553,57%Zasebna organizacija, zasebna šola
1450,00%Zbornica, združenje
1450,00%Študijski krožek
1346,43%Univerza za III. življ. obd.
1139,29%Posebni izobraževalni center
1035,71%Razvojna agencija
932,14%Sklad, fundacija
932,14%Inštitut
725,00%Javno občilo
517,86%Višja strokovna šola
517,86%Zavod za zaposlovanje
517,86%Javna agencija
414,29%Svetovalno srediče
414,29%Zasebni športni delavec
310,71%Enota za odrasle pri srednji šoli
310,71%Služba za izobraževanje v podjetju
310,71%Medpodjetniški izobraževalni center
310,71%Center za socialno delo
27,14%Sindikat
27,14%Ministrstvo
13,57%Visoka strokovna šola
13,57%Središče za samostoj. učenje
13,57%Knjižnica-visokošolska
28100 %SKUPAJ


8. št. dogodkov po regijah:
8499,25%Gorenjska regija
5125,58%Goriška regija
6096,64%Jugovzhodna Slovenija
101511,06%Koroška regija
3523,84%Obalno-kraška regija
104111,35%Osrednjeslovenska regija
113412,36%Podravska regija
7007,63%Pomurska regija
3223,51%Posavska regija
3423,73%Primorsko-notranjska regija
208422,72%Savinjska regija
2142,33%Zasavska regija
9174100%SKUPAJ


9. št. dogodkov po vsebini:
153416,72%Izobraževanje / Informativno-svetovalne prireditve
460,50%Izobraževanje / izobraževanje učiteljev
92910,13%Izobraževanje / programi izobraževanja
2422,64%Izobraževanje / tuji jeziki
850,93%Izobraževanje / državljanska vzgoja in politično izobraževanje
5996,53%Izobraževanje / izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
4885,32%Umetnost in kultura / kulturna dediščina, tehniška dediščina
2783,03%Umetnost in kultura / kulturne, slovesne prireditve
550,60%Umetnost in kultura / arhitektura
5085,54%Umetnost in kultura / glasba, ples
1631,78%Umetnost in kultura / novinarstvo in reporterstvo, popotništvo
7558,23%Umetnost in kultura / knjižničarstvo, literatura, književnost
951,04%Umetnost in kultura / domača obrt
4004,36%Umetnost in kultura / ročna dela, oblikovanje, aranžiranje
7237,88%Umetnost in kultura / likovna ustvarjalnost
1201,31%Umetnost in kultura / grafična dejavnost
570,62%Umetnost in kultura / kiparstvo
2753,00%Umetnost in kultura / fotografija, kino, video
7237,88%Umetnost in kultura / gledališke predstave, razstave
740,81%Umetnost in kultura / izleti
1381,50%Šport / športne prireditve
1611,75%Šport / športne panoge
4014,37%Šport / rekreacija, joga, borilne veščine, fitnes
2853,11%Šport / planinarjenje, pohodi, izleti
1241,35%Šport / izobraževanje o športu
3323,62%Zdravstvo in sociala / preventivne dejavnosti, prehrana
210,23%Zdravstvo in sociala / farmacija, medicinska tehnologija
190,21%Zdravstvo in sociala / medicina
700,76%Zdravstvo in sociala / terapije in rehabilitacijske tehnike
520,57%Zdravstvo in sociala / nega in oskrba bolnika
310,34%Zdravstvo in sociala / zobozdravstvo
210,23%Zdravstvo in sociala / varnost in zdravje pri delu
330,36%Zdravstvo in sociala / zasvojenosti, pomoč v krizi in svetovanje
6747,35%Osebnostna rast / osebnostni razvoj
2532,76%Osebnostna rast / sproščanje, meditacija, krepitev duha
2732,98%Osebnostna rast / skrb za druge
1291,41%Osebnostna rast / komunikacija, retorika
921,00%Osebnostna rast / psihologija
1041,13%Osebnostna rast / filozofija, etika
330,36%Podjetništvo in ekonomija / podjetništvo in obrt
50,05%Podjetništvo in ekonomija / ekonomika
10,01%Podjetništvo in ekonomija / management
80,09%Podjetništvo in ekonomija / poslovodenje in upravljanje
40,04%Podjetništvo in ekonomija / računovodstvo in davkarstvo
270,29%Podjetništvo in ekonomija / marketing in oglaševanje
220,24%Podjetništvo in ekonomija / finance, bančništvo, zavarovalništvo
70,08%Podjetništvo in ekonomija / trgovina
350,38%Kmetijstvo in živinoreja / gozdarstvo
1531,67%Kmetijstvo in živinoreja / hortikultura, sadjarstvo, vinogradništvo, kletarstvo
961,05%Kmetijstvo in živinoreja / poljedelstvo
1001,09%Kmetijstvo in živinoreja / ribištvo, čebelarstvo
410,45%Kmetijstvo in živinoreja / veterina, živinoreja
100,11%Kmetijstvo in živinoreja / živilska tehnologija
2282,49%Kmetijstvo in živinoreja / okoljevarstvo, naravovarstvo, ekologija
730,80%Kmetijstvo in živinoreja / živilstvo
680,74%Kmetijstvo in živinoreja / naravna dediščina
3774,11%Tehnika in znanost / računalništvo in nove tehnologije
180,20%Tehnika in znanost / strojništvo, obdelava kovin
50,05%Tehnika in znanost / prevozne storitve
120,13%Tehnika in znanost / gradbeništvo
260,28%Tehnika in znanost / elektronika in avtomatizacija
270,29%Tehnika in znanost / energetika
20,02%Tehnika in znanost / standardizacija in kakovost
850,93%Turizem in storitve / potovanja, prosti čas
1051,14%Turizem in storitve / turistične predstavitve in prireditve
2052,23%Turizem in storitve / kulinarika, kuhanje, peka
80,09%Turizem in storitve / hotelirstvo in gostinstvo
140,15%Turizem in storitve / tekstil, konfekcija, obuvala, usnje
70,08%Turizem in storitve / frizerstvo in kozmetika
70,08%Turizem in storitve / varovanje oseb in premoženja
730,80%Delo in zaposlovanje / delo in delovno okolje, vključno s spoznavanjem podjetja in uvajalnimi tečaji
1882,05%Delo in zaposlovanje / predstavitve poklicev, poklicni interesi
660,72%Delo in zaposlovanje / usposabljanje za delo, varnost pri delu
90,10%Delo in zaposlovanje / sindikat
690,75%Delo in zaposlovanje / trg dela, zaposlovanje, upokojevanje
310,34%Delo in zaposlovanje / izobraževalni programi za brezposelne
140915,36%Ostalo
40,04%Tehnika in znanost / astronomija


Skip to content