Prireditve

TVU vsako leto zaživi na številnih prizoriščih, povezanih z učenjem, izobraževanjem in ustvarjalnimi dejavnostmi. Ponudba je čedalje širša: leta 1996 smo začeli s 450 dogodki, v letu 2021 pa jih je bilo več kot 8.000.

Andragoški center Slovenije je kot nacionalni koordinator odgovoren za prireditve na državni ravni, med njimi so se ustalile nacionalna novinarska konferenca, nacionalno odprtje TVU, združeno s podelitvijo priznanj in andragoškim kolokvijem. Vsako leto pa priredimo tudi kaj novega, zadnja leta so to skupne akcije TVU, med njimi še posebej izstopa Parada učenja – dan učečih se skupnosti.

Poleg naštetih pa se praviloma v maju in juniju po vsej Sloveniji dogaja obilo najraznovrstnejših prireditev za ljudi vseh starosti, izobrazbenih ravni, z najrazličnejšimi interesi in potrebami. Izvajalci vabijo na dneve odprtih vrat, okrogle mize, razstave, predstavitve izobraževalnih programov, v učne in ustvarjalne delavnice, na testiranja, pogovore, demonstracije, kulturne in družabne dogodke, kot so predstavitve knjig in drugih publikacij, literarni večeri, koncerti, srečanja ob besedi in glasbi, lutkovne igrice, sprejemi, podelitve priznanj, novinarske konference, klubski sestanki, ogledi znamenitosti, pohodi po učnih poteh in nahajališčih kulturne, naravne in druge dediščine, tekmovanja, športne prireditve in podobno. Številne organizacije ponujajo informacije in svetovanje za izobraževanje na odprtih telefonih in prek spleta.

V letu 2022 po dveh jesenskih terminih zaradi zdravstvenih razmer festival vračamo v pomladni čas (od 9. maja do 12. junija). Prireditve bodo večinoma v živo, nekatere bodo izpeljane (tudi) v virtualnem okolju.

Prireditve so zbrane v spletnem koledarju TVU >>

Skip to content