Stiki

Telefon ACS:
01 5842 560 (576)

Spletna stran TVU:
https://tvu.acs.si

e-pošta TVU:
tvu@acs.si

Vodja projekta TVU:
mag. Zvonka Pangerc Pahernik
E: zvonka.pangerc@acs.si
T: 01 5842 567

Skupina TVU na ACS

Projekt TVU soustvarjamo:

Delovna skupina za TVU

Člani delovne skupine TVU po področjih dela:

1. Nacionalna koordinacija TVU:

 • Konceptualno-razvojne naloge – vodi mag. Zvonka Pangerc Pahernik, sodelujejo: Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Mateja Pečar, Ana Peklenik.
 • Sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU – vodita mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Erika Brenk. sodelujejo:  Nevenka Kocijančič, Franci Lajovic (zunanji sodelavec), Darijan Novak, Mateja Pečar, Ana Peklenik.
 • Nacionalna promocija TVU:
  • Stiki z javnostmi in medijska promocija,
  • Skupno promocijsko in informativno gradivo,
  • Informacijski sistem TVU.
   Pri vseh nalogah sodelujejo Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Mateja Pečar, Ana Peklenik ter David Fartek in Franci Lajovic (oba zunanja sodelavca).
 • Mednarodno sodelovanje – vodi mag. Zvonka Pangerc Pahernik, sodelujejo vsi člani delovne skupine TVU.

2. Organizacija prireditev TVU na nacionalni ravni:

 • Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih – vodi Darijan Novak; sodelujejo drugi člani delovne skupine TVU ter David Fartek in Franci Lajovic (zunanja sodelavca).
 • Nacionalno odprtje TVU na krajevni ravni (soorganizacija) – vodita mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Darijan Novak, sodelujejo vsi člani delovne skupine TVU.
 • Andragoški kolokvij:
  • Programski odbor: mag. Zvonka Pangerc Pahernik ter zunanji člani – glede na posamezno temo.
  • Organizacijski odbor: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Mateja Pečar (ACS).
Nacionalni odbor (NO) za Tedne vseživljenjskega učenja (TVU)

Novi mandat NO za TVU je imenovala ministrica dr. Simona Kustec s Sklepom o spremembi Sklepa o imenovanju članov​ NO TVU št. 024-36/2020/11 z dne 6. 10. 2021 za dobo štirih let.

Namen in cilji NO za TVU so seznaniti široko javnost in zainteresirane posameznike ter organizacije z možnostmi učenja in izobraževanja, tako na državni kot tudi na krajevni ravni. TVU vsako leto predstavljajo intenzivno obdobje, ko se izpeljujejo izobraževalni, promocijski, informativno-svetovalni, družabni in kulturni dogodki. Predstavljajo, pospešujejo in uveljavljajo se različne možnosti učenja in izobraževanja, na mnogih prizoriščih pa slovesno počastijo in nagrajujejo dosežke pri učenju in v zvezi z učenjem.

Člani NO za TVU so:

 • mag. Nataša Kranjc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, predsednica,
 • Teja Dolgan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 • mag. Marjeta Pečarič, Ministrstvo za kulturo, članica,
 • Darja Čot, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica,
 • Janja Bartelj, MOCIS – Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, članica,
 • dr. Nataša Potočnik, Andragoški center Slovenije, članica,
 • Darijan Novak, Andragoški center Slovenije, član,
 • mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije, članica,
 • Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov, član,
 • Ana Lučka Pirnat, Gospodarska zbornica Slovenije, članica.


TVU 2024:

3. redna seja aktualne zasedbe NO TVU je bila 12. marca 2024 po spletu. Člani so obravnavali in potrdili Analizo in poročilo o TVU 2023 ter osnutek Letnega načrta TVU 2024. Potrdili so tudi nosilca nacionalnega odprtja TVU 2024 – Ljudsko univerzo Koper. Podrobnosti so objavljene v zapisniku.

TVU 2023:
2. redna seja aktualne zasedbe NO TVU je bila 6. marca 2023 po spletu. Člani so obravnavali in potrdili Analizo in poročilo o TVU 2022 (glej tudi povzetek in PP predstavitev) ter osnutek  Letnega načrta TVU 2023. Potrdili so nosilca nacionalnega odprtja TVU 2023 – Ljudsko univerzo Ajdovščina. Podrobnosti so objavljene v zapisniku.

TVU 2022:
1. redna seja nove zasedbe NO TVU je bila 16. februarja 2022 po spletu. Člani so med drugim obravnavali in potrdili Analizo in poročilo o TVU 2021 (glej tudi PP predstavitev) ter osnutek Letnega načrta TVU 2022. Potrdili so nosilca nacionalnega odprtja TVU 2022 – Ljudsko univerzo Celje. Podrobnosti v zapisniku.

 

Komisija za podeljevanje priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih

Člani komisije, ki jih je za dobo štirih let imenoval Svet ACS na svoji 8. korespondenčni seji, 11. februarja 2020, so:

 • mag. Maja Radinovič Hajdič (Svet ACS), predsednica komisije
 • dr. Nevenka Bogataj (ACS)
 • Darja Čot (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
 • mag. Katja Dovžak (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
 • Gorazd Jenko (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)
 • mag. Brigita Kruder (Strokovni svet za izobraževanje odraslih)
 • mag. Zvonka Pangerc Pahernik (ACS, vodja projekta TVU)
 • Ema Perme (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
 • Ida Srebotnik (Andragoško društvo Slovenije)
 • mag. Andrej Sotošek, pridruženi član (direktor ACS, ustanove, podeljevalke priznanj)
Financerji

Projekt TVU denarno podpirata:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki v okviru letnega Načrta dela Andragoškega centra Slovenije (ACS) zagotovi denar za pokritje materialnih stroškov nacionalne koordinacije TVU in organizacije prireditev ACS ter stroškov dela delovne skupine za TVU na ACS;

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki na temelju Letnega programa izobraževanja odraslih za posamezno leto in v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih namenja denar mreži partnerjev v projektu TVU, in sicer za koordinacijo TVU ter organizacijo Parade učenja – Dneva učečih se skupnosti.

  Izvajalci in koordinatorji TVU v veliki meri vlagajo tudi lasten denar, obenem pa si prizadevajo za pridobitev sponzorjev, donatorjev in drugih virov.

Izvajalci

Število prirediteljev TVU se je v zadnjih letih neprestano povečevalo. Njihova paleta je pestra, saj so med njimi ustanove, društva, nevladne organizacije, interesne skupine in drugi s področja

 • formalnega in neformalnega izobraževanja (vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete in univerze, ljudske univerze, zasebni izvajalci izobraževalnih programov, univerze za tretje življenjsko obdobje, študijski krožki, borze znanja, središča za samostojno učenje in drugi izvajalci s področja izobraževanja pa tudi informiranja in svetovanja),

 • dela (podjetja, uradi in območne službe Zavoda za zaposlovanje, sindikati, regionalne razvojne agencije ipd.),

 • kulture (kulturni domovi, društva in združenja s področja kulture, knjižnice in knjigarne, muzeji, glasbene in plesne šole ipd.),

 • socialnih zadev (centri za socialno delo, domovi za starejše, različna društva in združenja ipd.),

 • trajnostnega razvoja (društva in združenja s področja okoljevarstva, kmetijske in gozdarske agencije ipd.),

 • zdravstva (društva in združenja s področja zdravstva – preventiva in kurativa, zdravstveni domovi, bolnišnice ipd.),

 • turizma, športa, taborništva, skavtstva in še mnogi drugi.

Mreža prirediteljev (in koordinatorjev) TVU se običajno sestane do dvakrat letno, da razpravlja o poročilu o izpeljavi TVU v preteklem letu in sodeluje pri načrtovanju TVU v tekočem letu. Po vsakem sestanku pripravimo zapis o skupnih dogovorih.

Sponzorji

Dobitnike priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih so z leposlovjem, priročniki, glasbo in pripomočki za prosti čas obdarovale ugledne založbe in drugi donatorji. Prisrčna hvala!

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content