Digitalna preobrazba družbe

Epidemija covida-19 je prinesla v naše življenje številne spremembe. Dobesedno preko noči se je poklicno in zasebno druženje preselilo na splet. Države so poskrbele za dostopnost spleta, na hitro so se reševale težave s pomanjkanjem strojne opreme, prodaja elektronskih naprav se je povečala … Omejen dostop do IKT torej ni več problem, je pa odprl popolnoma nove izzive. Eden od njih so (pomanjkljive) digitalne spretnosti.

Mnogi, celo mlajši, ki z novo tehnologijo odraščajo, so šibki na tem področju, uporabljajo jo predvsem za komunikacijo in v družabne namene. Starejši, ki so se izogibali uporabi naprav, so bili v želji po informiranosti in komunikaciji (celo z najbližjimi) prisiljeni čez noč to vrzel premostiti. Oboji so jo, eni bolj drugi manj.

Drugi izziv pa je povezan z iskanjem informacij, lažnimi novicami, spletnimi prevarami ipd. Tu se lahko opeče vsak, ne glede na starost. Zaradi vsega zapisanega je treba digitalne spretnosti razvijati vse življenje in na vseh vsebinskih področjih (izobraževanje, e-storitve v zdravstvu in javni upravi, trgovina, prostočasno udejstvovanje, rezervacija turističnih namestitev, iskanje ter predelava informacij, reševanje problemov ipd.). V tem duhu je Evropska komisija maja lani objavila Evropski okvir digitalnih spretnosti za izobraževalce.

V pridobivanje digitalnih spretnosti morajo biti vključene vse starostne skupine. Posebno pozornost pa moramo nameniti starejšim ter drugim izobraževalno in družbeno prikrajšanim, da bo digitalni razkorak čim manjši. Ne smemo pa pozabiti, da smo ljudje gibalo družbenih sprememb, ne digitalna tehnologija. Tudi pri tej skupni akciji je nujno medgeneracijsko sodelovanje, saj vodi k večjemu razumevanju drug drugega skozi prenos znanja.

Z dogodki te skupne akcije TVU 2022 bomo ozaveščali o pomenu vseživljenjskega učenja pri digitalni preobrazbi vseh družbenih slojev. Naša prihodnost temelji na vse večji medsebojni povezanosti in globaliziranosti – naj bo vključujoča in pravična!

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2022, so na voljo tukaj.

Akcije/teme TVU 2023:

 • Parada učenja – dan učečih se skupnosti 
  • Parada učenja 2023 (24. maj)
 • Skupne akcije/teme TVU 2023:
  • Evropsko leto spretnosti – krovna tema TVU/PU 2023
  • Učenje je življenje – naj krepi in radosti! 
  • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
  • Zelena in digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Učenje in kultura – z roko v roki
  • Zdrav duh v zdravem telesu
  • Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
  • Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
  • Državljanske spretnosti
  • Medijska pismenost
 • Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:
  • Dan za kakovost
  • Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti