Evropsko leto mladih

Mladi so pomembni nosilci sprememb in bistveno pripomorejo k izgradnji miroljubne in demokratične družbe. Pandemija covida-19 jih je zelo prizadela, zato sta Svet in Parlament EU letošnje leto razglasila za Evropsko leto mladih.

Evropske institucije želijo s tem počastili njihov trud za premagovanje ovir, s katerimi se soočajo, tudi spričo krize zaradi covida-19. Omogočiti jim želijo dejavnejše vključevanje v demokratične procese. EU v razglasitvi zagotavlja, da bodo mladinska vprašanja upoštevana v vseh politikah EU, torej okoljski, izobraževalni, kulturni in drugih. Svetu je poleg tega uspelo pridobiti zavezo Komisije, da skupaj z nacionalnimi koordinatorji in koordinatorkami v izvajanje evropskega leta vključi tudi mlade.

V Sloveniji dejavnosti koordinira Urad RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport; kontaktna oseba je Igor Jesih.

Vsi dogodki, ki zaznamujejo Evropsko leto mladih, so objavljeni v koledarju na spletni strani. Poglejte, kaj vse vam evropsko leto prinaša, in se v vlogi prireditelja dogodkov ali njihovega obiskovalca pridružite #EYY2022! Glavni komunikacijski portal na ravni Slovenije je spletni portal Mlad.si.

Dejavnosti TVU, tematsko uglašene na evropsko leto mladih, posebno pozornost posvečajo mladim, ki bodisi samostojno bodisi v povezovanju z drugimi generacijami vstopajo v vseživljenjsko učenje.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content