Evropsko leto mladih

Mladi so pomembni nosilci sprememb in bistveno pripomorejo k izgradnji miroljubne in demokratične družbe. Pandemija covida-19 jih je zelo prizadela, zato sta Svet in Parlament EU letošnje leto razglasila za Evropsko leto mladih.

Evropske institucije želijo s tem počastili njihov trud za premagovanje ovir, s katerimi se soočajo, tudi spričo krize zaradi covida-19. Omogočiti jim želijo dejavnejše vključevanje v demokratične procese. EU v razglasitvi zagotavlja, da bodo mladinska vprašanja upoštevana v vseh politikah EU, torej okoljski, izobraževalni, kulturni in drugih. Svetu je poleg tega uspelo pridobiti zavezo Komisije, da skupaj z nacionalnimi koordinatorji in koordinatorkami v izvajanje evropskega leta vključi tudi mlade.

V Sloveniji dejavnosti koordinira Urad RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport; kontaktna oseba je Igor Jesih.

Vsi dogodki, ki zaznamujejo Evropsko leto mladih, so objavljeni v koledarju na spletni strani. Poglejte, kaj vse vam evropsko leto prinaša, in se v vlogi prireditelja dogodkov ali njihovega obiskovalca pridružite #EYY2022! Glavni komunikacijski portal na ravni Slovenije je spletni portal Mlad.si.

Dejavnosti TVU, tematsko uglašene na evropsko leto mladih, posebno pozornost posvečajo mladim, ki bodisi samostojno bodisi v povezovanju z drugimi generacijami vstopajo v vseživljenjsko učenje.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU, so na voljo tukaj.

Skip to content