Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Henry Ford je zapisal, da je star, kdor se neha učiti. Z učenjem ohranjamo svoje kognitivne sposobnosti, motivacijo, stike z drugimi ljudmi, ostajamo v stiku z dogajanjem v družbi. S to skupno akcijo želimo neprestano ozaveščati vse generacije o pomenu vseživljenjskega učenja.

V dolgoživi družbi je učenje pomembno tako za reševanje vsakdanjih zadreg kot sledenje hitrim spremembam. To se je zelo pokazalo v obdobju pandemije, ko se je dogajanje čez noč preselilo na splet in so v ospredje stopile digitalne spretnosti.

Učenje nam pomaga ohranjati in krepiti tudi številne druge spretnosti. V zadnjem času je poleg omenjene v ospredje zagotovo stopila zdravstvena pismenost, ki ima pomembno vlogo pri obvladovanju lastnih zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih bolezni. Dosežejo pa nas tudi informacije o zdravem načinu življenja in različnih programih, ki tečejo v tej smeri.

Starejši s svojimi življenjskimi izkušnjami morajo aktivno sodelovati v družbi. Zato si v okviru te skupne akcije prizadevamo tudi za vključevanje starejših na različna vidna mesta v družbi. Starejši pa ne pomagajo le sebi, ampak tudi drugim – tako svoji kot drugim generacijam. Prenos znanja, izkušenj, medsebojna in medgeneracijska pomoč vzpostavljajo družbo, ki se lažje sooča z demografskimi spremembami.

V akciji bodo izpostavljeni dogodki, ki slavijo medgeneracijsko sodelovanje, učenje, ustvarjanje in sodelovanje starejših na delavnicah, razstavah, srečanjih predavanjih, dnevih odprtih vrat … O vsem tem bodo spregovorili dogodki TVU, ubrani na temo starajoče se družbe in medgeneracijskega povezovanja.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2022, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content