Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Henry Ford je zapisal, da je star, kdor se neha učiti. Z učenjem ohranjamo svoje kognitivne sposobnosti, motivacijo, stike z drugimi ljudmi, ostajamo v stiku z dogajanjem v družbi. S to skupno akcijo želimo neprestano ozaveščati vse generacije o pomenu vseživljenjskega učenja.

V dolgoživi družbi je učenje pomembno tako za reševanje vsakdanjih zadreg kot sledenje hitrim spremembam. To se je zelo pokazalo v obdobju pandemije, ko se je dogajanje čez noč preselilo na splet in so v ospredje stopile digitalne spretnosti.

Učenje nam pomaga ohranjati in krepiti tudi številne druge spretnosti. V zadnjem času je poleg omenjene v ospredje zagotovo stopila zdravstvena pismenost, ki ima pomembno vlogo pri obvladovanju lastnih zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih bolezni. Dosežejo pa nas tudi informacije o zdravem načinu življenja in različnih programih, ki tečejo v tej smeri.

Starejši s svojimi življenjskimi izkušnjami morajo aktivno sodelovati v družbi. Zato si v okviru te skupne akcije prizadevamo tudi za vključevanje starejših na različna vidna mesta v družbi. Starejši pa ne pomagajo le sebi, ampak tudi drugim – tako svoji kot drugim generacijam. Prenos znanja, izkušenj, medsebojna in medgeneracijska pomoč vzpostavljajo družbo, ki se lažje sooča z demografskimi spremembami.

V akciji bodo izpostavljeni dogodki, ki slavijo medgeneracijsko sodelovanje, učenje, ustvarjanje in sodelovanje starejših na delavnicah, razstavah, srečanjih predavanjih, dnevih odprtih vrat … O vsem tem bodo spregovorili dogodki TVU, ubrani na temo starajoče se družbe in medgeneracijskega povezovanja.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2022, so na voljo tukaj.

Skip to content