Dobitniki priznanj TVU iz pomurske regije

Urška Fartelj

blogerka in avtorica kuharskih uspešnic 220 stopinj poševno

Car Anna

upokojena učiteljica, ki se je pri svojem delu posvetila ohranjanju madžarske kulture in tradicije v Prekmurju

Horváth Ferenc

predsednik Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, narodnostni poslanec DZ RS, ki stremi k ohranjanju in dvigu kakovosti dvojezičnega izobraževanja na vseh ravneh

Laura Kovač

prva romska diplomantka v Občini Lendava, ki teži k dvigu izobrazbene ravni med pripadniki romske skupnosti

Cilka Jakelj

upokojena učiteljica, ki s svojim delom različnim generacijam omogoča vstop v svet književnosti, gledališča in likovne umetnosti

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content