Dobitniki priznanj iz savinjske regije

Aleksandra Škoflek

Zase pravi, da vedno išče pozitivne besede, da je socialna delavka na terenu.

Tanja Burja

S svojo naravnanostjo je vzgled mnogim, ki se srečujejo s številnimi ovirami, zato o svojih izkušnjah govori odprto, saj meni, da smo, če se povezujemo, močnejši!

Edita Mlakar

Iz različnih materialov ustvarja tihe knjige, ki se lahko uporabljajo ne le za spodbujanje učenja ter domišljije, ampak pripomorejo tudi k izboljšanju finomotoričnih spretnosti.

Franci Pusar

Zase pravi, da je borec. V najtežjih življenjskih trenutkih je uteho iskal v pridobivanju dodatnega znanja.

Tina Trstenjak

Pravi, da je znanje je edina prava naložba za življenje, zato je vzor svojim športnim kolegom.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content